• GABRIEL,  Transformace

  Vaše vzpomínka na minulost, očištěná od pocitového rámce, se stává vaší moudrostí! 

  Starý rok odchází a je dobrým zvykem nechat odejít i některé staré zvyky. Alespoň to tak mnohokrát lidé říkají a skutečně to zamýšlí udělat. Pojďme tedy letos skutečně nechat odejít zvyky, které nám neslouží a pojďme si říci  „Mám záměr to od teď skutečně začít dělat jinak.“ Jak?  Mám návrh, začněme se jako lidstvo, jako společnost, jako lidé – jednotlivci, chovat tak, že budeme sebe stavět na první místo v tom smyslu, že si přestaneme tvořit špatné dny. Přestaneme si tvořit věci na základě minulosti, starých zkušeností a přestaneme předpokládat, že se naše životy budou odvíjet stejným způsobem jako doposud.  Jak to udělat?  Používejte cokoliv je vám libo k tomu, abyste skutečně denně meditovali v přítomném…

 • Videa

  Vánoční rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. – 2.část

  „Je to tlak na sebeúctu. Pokud ji nemáte nebo si ji necháte pošlapat, udělají z vás všechno, co oni budou chtít. Možná v jednu chvíli už vás předělají do takové podoby, že není cesty zpět. Člověk na sobě musí pracovat. Pochopila jsem to za toho dva a půl roku teroru, který na mě vyvinuli, aby mě smetli z povrchu zemského. Ve mně se strhly nějaké slupky cibule a viděla jsem to jádro, po kterém oni jdou. Já jim jsem ukradená, oni šli po mé duši, s cílem zlomit. Člověk se nesmí nechat zlomit,“ říká MUDr. Soňa Peková, Ph.D. s tím, že lidstvo by mohli udržet nad vodou lidé, kteří nepodléhají…

 • MAIA TEXTY

  LÁSKA, ZNAMENÁ BÝT POZORNÝ: V každé vteřině máte příležitost změnit svůj život

  Jak změnit automatickou negativitu, které jsme byli všichni od malička naučeni? Jak zastavit tok nesouladných nahodilých myšlenek, které proudí každou chvíli z naší mysli? Jde to i takovýmto jednoduchým způsobem. Aby ve vašem životě převládaly pozitivní pocity, které následně přitahují do života odpovídající zážitky a věci, musíte začít prožívat každý den v plně vědomé pozornosti. Musíte se vědomě zaměřovat na věci, které máte rádi. Musíte je ve svém životě přímo vyhledávat. Chcete-li využívat jako největší Sílu LÁSKU, začněte milovat tak, jak jste nikdy nemilovali. Zamilujte se do svého života! Jak to uděláte? Zamilujte se do něj jako se zamilováváte do druhého člověka. Musíte na svém životě zbožňovat úplně všechno. Když jste zamilovaní…

 • Já Jsem

  JAK DOSAHOVAT JEDNÉ GIGANTICKÉ VĚCI ZA DRUHOU

  Skrze neustálé mluvení,  skrze vaši pozornost k vnějším věcem,  skrze všeobecný nepokoj v atmosféře Země,  lidstvo vytváří určité míry vibrací,  které k sobě přitahují ještě více svého druhu.  A proto, abyste vypnuli to,  co vás ruší,  měli byste rozhodně převzít velení nad energií svého pocitového světa  a nabít ho Naší Ohnivou Přítomností,  Naší Ohnivou Dokonalostí  a Naším Ohnivým velením,  skrze které by nic jiného,  než Naše Dokonalosti,  nemohlo být dovoleno.  Zaznamenejte se ve svém světě pocitů.  Protože energie vašeho pocitového světa,  která je v jednotě s energií celého lidstva,  vibruje v určité oktávě nebo určitých frekvenčních vibracích;  a protože tyto hrají všude v pocitovém světě lidstva,  pokud ho (pocitový svět) nepovýšíte…

 • Já Jsem

  JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda

  Když jsem řekl:  „JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda,“  stále jsem vším,  co jsem v těch Slovech řekl lidem,  kteří tehdy byli se Mnou.  A ty,  které jsem tehdy miloval,  miluji stále  a vtáhl jsem je do Vyšší Dokonalosti,  která je nyní Mou říší života.  Proto,  když k vám přicházím a žádám vás,  abyste Mě nyní vždy poznali jako Kosmického Krista,  mohu k vám přitáhnout Kosmickou Lásku,  kterou svět vyžaduje.  Prosím,  nepřemýšlejte o mně jako o Kristu.  „JÁ JSEM“ Mistr Kristus, Kosmická Kristova Láska k Zemi,  která bude vždy čerpat větší Sílu  z Velkého Centrálního Slunce,  dokud nebude ve svém Světle a Lásce neodolatelná,  aby pozdvihla lidstvo z bídy jejich…

 • Já Jsem

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ pozvedá vše do Dokonalosti

  Když jsem řekl,  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  pak jestliže „JÁ JSEM“  je skrze Svou Lásku,  v každé části života, která existuje,  pak když přikážu Mé Lásce a Jejímu Světlu,  aby šla v Život a pozvedla ten Život do Velké Dokonalosti,  kterou Bůh zamýšlí,  pak „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ v celém Životě,  pozvednu ho do Dokonalosti,  kterou se nyní stávám.  Proto, moji milovaní, vězte,  že Láska mého srdce je skutečná.  Vyzkoušejte Mě a zjistěte,  zda pro vás Má Láska udělá to,  co vy sami ještě udělat nemůžete.  Láska je ta nejvelkolepější Síla v celém vesmíru.  Je to samotné Světlo Života;  a Velká Kosmická Kristova Láska,  o které mluvím,  vždy čeká na…

 • Videa

  Vánoční rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. – 1. část

  „Člověk má jednu takovou strukturu. Jmenuje se svědomí. To svědomí nemá nekonečný objem, neunese tíhu extrémních událostí. Až to svědomí bude přeplněno, ti lidé promluví. I lékaři veřejně promluví. Nevím, kdy se to stane, ale bude to mít neuvěřitelné konsekvence a bude to určitě vyžadovat velkou míru schopnosti lidí odpouštět,“ říká Soňa Peková k tématu následků doby nedávno minulé. Tlak, pod kterým byla v posledních letech ji dle jejích slov nezlomil, nedostal se jí pod kůži. „Zjistila jsem, co všechno dokáže člověk vydržet a vyvzdorovat… A využila jsem tu dobu i jinak. Dostala jsem se k novým sférám zkoumání, k věcem, o kterých jsem předtím ani nevěděla, že existují,“ komentuje…

 • Já Jsem

  MISTROVSTVÍ JE SKUTEČNÁ, HMATATELNÁ A PRAKTICKÁ VĚC

  Věnujte Mi svou pozornost a dejte Mi svá volání;  a Já vám dám svou pozornost  a odpovím na tato vaše volání,  že Mě najdete být věčným Přítelem toho Zázraku Světla,  jehož Láska je Autoritou a Sílou Nejvyšší  všude a navždy.  Není žádné místo, kam by má Láska nemohla jít.  Není místo ve Vesmíru,  kam bych nemohl poslat Svou Lásku.  Není žádné místo,  kde by se Světlo mé Lásky nemohlo projevit.  Nikde není žádná část manifestace,  které bych nemohl porozumět  a kterou bych nemohl pozvednout  a rozšířit do větší Dokonalosti.  Proto, když k vám vylévám svá požehnání, abych naplnil váš svět dalšími požehnáními,  Má Kosmická Síla se stává větší  jako přítomnost…