• GABRIEL,  Transformace

  Vaše vzpomínka na minulost, očištěná od pocitového rámce, se stává vaší moudrostí! 

  Starý rok odchází a je dobrým zvykem nechat odejít i některé staré zvyky. Alespoň to tak mnohokrát lidé říkají a skutečně to zamýšlí udělat. Pojďme tedy letos skutečně nechat odejít zvyky, které nám neslouží a pojďme si říci  „Mám záměr to od teď skutečně začít dělat jinak.“ Jak?  Mám návrh, začněme se jako lidstvo, jako společnost, jako lidé – jednotlivci, chovat tak, že budeme sebe stavět na první místo v tom smyslu, že si přestaneme tvořit špatné dny. Přestaneme si tvořit věci na základě minulosti, starých zkušeností a přestaneme předpokládat, že se naše životy budou odvíjet stejným způsobem jako doposud.  Jak to udělat?  Používejte cokoliv je vám libo k tomu, abyste skutečně denně meditovali v přítomném…

 • MAIA TEXTY

  LÁSKA, ZNAMENÁ BÝT POZORNÝ: V každé vteřině máte příležitost změnit svůj život

  Jak změnit automatickou negativitu, které jsme byli všichni od malička naučeni? Jak zastavit tok nesouladných nahodilých myšlenek, které proudí každou chvíli z naší mysli? Jde to i takovýmto jednoduchým způsobem. Aby ve vašem životě převládaly pozitivní pocity, které následně přitahují do života odpovídající zážitky a věci, musíte začít prožívat každý den v plně vědomé pozornosti. Musíte se vědomě zaměřovat na věci, které máte rádi. Musíte je ve svém životě přímo vyhledávat. Chcete-li využívat jako největší Sílu LÁSKU, začněte milovat tak, jak jste nikdy nemilovali. Zamilujte se do svého života! Jak to uděláte? Zamilujte se do něj jako se zamilováváte do druhého člověka. Musíte na svém životě zbožňovat úplně všechno. Když jste zamilovaní…

 • Já Jsem

  JAK DOSAHOVAT JEDNÉ GIGANTICKÉ VĚCI ZA DRUHOU

  Skrze neustálé mluvení,  skrze vaši pozornost k vnějším věcem,  skrze všeobecný nepokoj v atmosféře Země,  lidstvo vytváří určité míry vibrací,  které k sobě přitahují ještě více svého druhu.  A proto, abyste vypnuli to,  co vás ruší,  měli byste rozhodně převzít velení nad energií svého pocitového světa  a nabít ho Naší Ohnivou Přítomností,  Naší Ohnivou Dokonalostí  a Naším Ohnivým velením,  skrze které by nic jiného,  než Naše Dokonalosti,  nemohlo být dovoleno.  Zaznamenejte se ve svém světě pocitů.  Protože energie vašeho pocitového světa,  která je v jednotě s energií celého lidstva,  vibruje v určité oktávě nebo určitých frekvenčních vibracích;  a protože tyto hrají všude v pocitovém světě lidstva,  pokud ho (pocitový svět) nepovýšíte…

 • Já Jsem

  JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda

  Když jsem řekl:  „JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda,“  stále jsem vším,  co jsem v těch Slovech řekl lidem,  kteří tehdy byli se Mnou.  A ty,  které jsem tehdy miloval,  miluji stále  a vtáhl jsem je do Vyšší Dokonalosti,  která je nyní Mou říší života.  Proto,  když k vám přicházím a žádám vás,  abyste Mě nyní vždy poznali jako Kosmického Krista,  mohu k vám přitáhnout Kosmickou Lásku,  kterou svět vyžaduje.  Prosím,  nepřemýšlejte o mně jako o Kristu.  „JÁ JSEM“ Mistr Kristus, Kosmická Kristova Láska k Zemi,  která bude vždy čerpat větší Sílu  z Velkého Centrálního Slunce,  dokud nebude ve svém Světle a Lásce neodolatelná,  aby pozdvihla lidstvo z bídy jejich…

 • Já Jsem

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ pozvedá vše do Dokonalosti

  Když jsem řekl,  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  pak jestliže „JÁ JSEM“  je skrze Svou Lásku,  v každé části života, která existuje,  pak když přikážu Mé Lásce a Jejímu Světlu,  aby šla v Život a pozvedla ten Život do Velké Dokonalosti,  kterou Bůh zamýšlí,  pak „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ v celém Životě,  pozvednu ho do Dokonalosti,  kterou se nyní stávám.  Proto, moji milovaní, vězte,  že Láska mého srdce je skutečná.  Vyzkoušejte Mě a zjistěte,  zda pro vás Má Láska udělá to,  co vy sami ještě udělat nemůžete.  Láska je ta nejvelkolepější Síla v celém vesmíru.  Je to samotné Světlo Života;  a Velká Kosmická Kristova Láska,  o které mluvím,  vždy čeká na…

 • Já Jsem

  MISTROVSTVÍ JE SKUTEČNÁ, HMATATELNÁ A PRAKTICKÁ VĚC

  Věnujte Mi svou pozornost a dejte Mi svá volání;  a Já vám dám svou pozornost  a odpovím na tato vaše volání,  že Mě najdete být věčným Přítelem toho Zázraku Světla,  jehož Láska je Autoritou a Sílou Nejvyšší  všude a navždy.  Není žádné místo, kam by má Láska nemohla jít.  Není místo ve Vesmíru,  kam bych nemohl poslat Svou Lásku.  Není žádné místo,  kde by se Světlo mé Lásky nemohlo projevit.  Nikde není žádná část manifestace,  které bych nemohl porozumět  a kterou bych nemohl pozvednout  a rozšířit do větší Dokonalosti.  Proto, když k vám vylévám svá požehnání, abych naplnil váš svět dalšími požehnáními,  Má Kosmická Síla se stává větší  jako přítomnost…

 • Já Jsem

  NEŽ V NOCI JDETE SPÁT …

  Dokud lidstvo nezaujme odhodlaný postoj  a neuzná toto Světlo „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  bude pokračovat v otroctví  svých vlastních pochybností a obav.  Raději byste se měli několikrát zmýlit  při přijetí nějaké věci jako Vnitřní Aktivity  a zjistit,  že to byla jen vnější aktivita,  než jednou neuznat  a nepřijmout Vnitřní projev Skutečnosti!  Nemyslím tím, že musíte být důvěřiví,  to vůbec ne;  ale pokud si nezvyknete přijímat  tyto Velké Kosmické Projevy  a tyto Velké Vnitřní Síly,  jaký budete mít jejich projev?  Vaše pozornost je motorem v přijímání těchto věcí.  Vaše síla kvalifikace působí neustále;  a pokud nezačnete přijímat tyto Vyšší Aktivity,  jak je můžete nechat projevit ve svém životě?  Síla „přijetí“ je ohromná…

 • Já Jsem

  3 KROKY K OSVOBOZENÍ 

  Lidstvo, dnes tě žádám,  abys sledovalo svůj pocitový svět,  abys sledovalo své myšlenky,  abys sledovalo své mluvené slovo;  protože pokud do atmosféry mluvíte brutální, nesourodá slova,  nabijete svůj vlastní pocitový svět touto brutalitou a svárem  a ten zůstane kolem vašeho fyzického těla.  A jednoho dne budete muset sklízet vše,  co jste zaseli.  Když do vašeho života vstoupí selhání  – špatné zdraví a všechny podmínky,  které se skrývají v této neshodě  – pamatujte,  že za to nemůže nikdo jiný než vy.  Tato akumulace pohání lidstvo  a ono si myslí,  že může vyvíjet nejrůznější brutalitu  a nesklízet důsledky.  To je velká chyba lidstva v průběhu staletí,  a odpovídá to omezením v dnešním světě.…