Já Jsem

POKUD BUDETE UDRŽOVAT HARMONII, PŘITÁHNETE K SOBĚ VŠECHNY DOBRÉ VĚCI

Když je pocit registrován ve vaší atmosféře, 

je tam ukotven, 

dokud jej nerozpustíte nebo nespotřebujete. 

Vždy je to pocit, 

který vytváří vnější záznam. 

Nemá smysl spotřebovávat věc, 

pokud nezrušíte zvyk vytvářet její příčinu. 

Dá se to snadno překonat tím, 

že řekneme: „JÁ JSEM“ zde velící! „

Nenechte své city volně běžet. 

Mnohokrát jsou jednotlivci dáni dohromady

pouze za účelem 

donutit je k nápravě těchto jemných činností (vysílání pocitů), 

kterým většina lidí nevěnuje žádnou pozornost. 

Jak stoupáte ve vědomí, 

energie čeká jako lavina na vyjádření; 

a pokud energie není pod kontrolou, 

přispěchá dovnitř a způsobí, 

že budete dělat věci, 

které byste jinak neudělali. 

Jakákoli energie, kterou použijete, 

má být harmonicky vyslána. 

To je přirozený zákon vašeho Bytí. 

Pokud někdo nechápe, že má řídit energii, která jím proudí, 

a kontaktuje nesouladný prvek, 

energie proudící skrze tento nesoulad se kvalifikuje 

a on by ji měl okamžitě buď zkontrolovat, 

nebo překvalifikovat Láskou. 

Ze své zkušenosti, 

když jsem se setkal s nesouladným prvkem, 

řekl jsem jednoduše: 

„Tady! Zavřel jsem dveře – ty zůstaň venku!“

Vesmírná energie, která vámi proudí, je přirozeně harmonická. 

Zavřete dveře a pak zjistěte, o koho jde. 

Lidé vzdorují osobám, místům, podmínkám a věcem, 

protože nezvládli sami sebe. 

Studenti musí v sobě udržovat tuto Soběstačnou Harmonii 

dostatečně dlouho na to, 

aby nechali vytvořit hybnou Sílu 

– která se stane trvalou stráží. 

Říkám vám, 

že pokud v sobě bude člověk udržovat harmonii, 

přitáhne k sobě všechny dobré věci! 

Neochvějným podnětem je, 

že ve chvíli, 

kdy člověk vyjádří nějaký druh nesouladu, 

musí si uvědomit, že za to může on. 

Nemusí existovat žádný písemný doklad, 

který by někoho varoval. 

Ve chvíli, kdy je něco nesouhlasného, 

je to varovný signál, který vás varuje, 

abyste se zaměstnali sami sebou. 

Každý jedinec je vždy svým vlastním strážcem a pobízečem!

Na světě je pouze jedna Síla, 

která může cokoliv napravit, 

a to je „JÁ JSEM Přítomnost“ v každém z vás. 

Pokud odmítáte uznat, 

že jste tvůrci svého vlastního rozrušení, 

jak ho můžete napravit nebo se od něj osvobodit? 

Neexistuje žádná osoba, místo, stav nebo věc, 

která by zaručovala, 

že nebudete vyrušováni, 

kromě všudypřítomné „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

která bije ve vašich srdcích každým okamžikem 

a která je vždy Všemocná.

Saint Germain, volný překlad+ fotografie: Maia