Já Jsem

JAK DOSAHOVAT JEDNÉ GIGANTICKÉ VĚCI ZA DRUHOU

Skrze neustálé mluvení, 

skrze vaši pozornost k vnějším věcem, 

skrze všeobecný nepokoj v atmosféře Země, 

lidstvo vytváří určité míry vibrací, 

které k sobě přitahují ještě více svého druhu. 

A proto, abyste vypnuli to, 

co vás ruší, 

měli byste rozhodně převzít velení nad energií svého pocitového světa 

a nabít ho Naší Ohnivou Přítomností, 

Naší Ohnivou Dokonalostí 

a Naším Ohnivým velením, 

skrze které by nic jiného, 

než Naše Dokonalosti, 

nemohlo být dovoleno. 

Zaznamenejte se ve svém světě pocitů. 

Protože energie vašeho pocitového světa, 

která je v jednotě s energií celého lidstva, 

vibruje v určité oktávě nebo určitých frekvenčních vibracích; 

a protože tyto hrají všude v pocitovém světě lidstva, 

pokud ho (pocitový svět) nepovýšíte na Vyladění Našeho Světa Cítění 

a Ohně Naší Dokonalosti, 

je pravděpodobné, 

že se vás tyto vnější podmínky kdykoli dotknou 

– pokud do vás nevstoupí Náš Oheň.  

A to byl účel Mého nabití do vás, 

přivolání vaší pozornosti k použití Mé Ohňové Přítomnosti. 

Pokud požadujete, 

aby veškerá energie ve vašem světě pocitů

byla nyní učiněna Mou Ohnivou Přítomností Věčné Dokonalosti, 

která nikdy nedovolí, 

aby se jí dotkla jakákoliv vnější vibrace, 

šli byste klidně na své cestě 

a dosahovali jedné gigantické věci za druhou. 

A nevěděli byste, 

co by bylo zpoždění, přerušení nebo odpor. 

Budete muset nabít energii svého pocitového světa Naším Kosmickým Ohněm, 

pokud chcete zůstat nezávislí 

a věčně nedotčení vibračním působením, 

které je narušením vnějšího světa. 

A stejně tak jistě, 

jako když si obléknete pláštěnku nebo teplý plášť, 

abyste vyšli ven nedotčeni při změně počasí, 

budete si muset obléknout Naši Aktivitu Kosmického Ohně, 

chcete-li se pohybovat v podmínkách vnějšího světa 

a nebýt dotčeni jejich nesouladem nebo jejich dominující aktivitou, 

která se mění k ovládání zbytku lidstva. 

Prosím vás, vezměte si určitý čas 

– trvá to jen chvíli, pokud se vaše pocity rozruší 

– na okamžik se zastavte 

a požádejte vaši „Požehnanou“ JÁ JSEM Přítomnost

a kdokoli z Nás vás nabije Naší Ohnivou Přítomností 

Našeho Věčného Kosmického Ohně Dokonalosti 

do veškeré energie vašeho pocitového světa. 

To by okamžitě zastavilo jakoukoli vibrační aktivitu, 

která byla nesouhlasná. 

Vyčistilo by to látku 

a vytvořilo by to kolem vás Atmosféru Posvátného Ohně. 

A to budete potřebovat, moji drazí! 

Kdybyste jen vzali energii svého pocitového světa do rukou 

a neustále do něj nabíjeli tento Oheň 

– váš Fialový Pohlcující Plamen nebo Nenasycený Plamen 

nebo Sedminásobný Plamen Sedmimocného Elohima 

nebo Sedminásobný Plamen jakékoli kvality, 

kterou byste mohli potřebovat 

– a pak to jen nabíjeli do energie svého pocitového světa, 

brzy byste došli do bodu, 

kdy byste bez omezení používali naši Ohnivou Přítomnost Dokonalosti, 

brzy byste došli do bodu, 

kdy by se vás nemoc nikdy nemohla dotknout. 

Epidemie by se nepodařilo zaregistrovat. 

Nesoulad by se nespojil s vaší energií. 

Hlavní ohnisko zlověstné síly 

k propojení s energií jednotlivce 

je přímo skrze svět pocitů; 

a proto pokud cítíte a pustíte naši Ohnivou Přítomnost Dokonalosti 

do energie vašeho světa, 

pokud Nás cítíte dostatečně hluboce, 

budeme tam v Hmatatelném těle. 

 

Pokud to uděláte 

a udržíte energii svého pocitového světa nabitou  

Naší Ohnivou Přítomností Dokonalosti Věčnosti 

– prostě ji tam nabijte a nestarejte se. 

A když to dosáhne určité dynamiky, 

My budeme schopni k tobě přijít, 

a už nenastane čas, 

kdy bychom museli ustoupit 

a ty bys Nám chyběl. 

Jakmile přijdeme, 

mohli bychom přicházet nepřetržitě, 

nebo alespoň čas od času, 

jak by se požadavek prezentoval. 

A pak by už nebyla žádná zkušenost s odloučením od Nás, 

a vy byste věděli, 

že v každém okamžiku, 

kvůli Posvátnému Ohni ve vašem vlastním světě pocitů, 

můžeme vždy dosáhnout k vám a vy k Nám. 

Je to tak snadné, je to tak jednoduché, 

je to tak skutečné, je to tak mocné, 

je to tak hmatatelné, 

že chceme, abyste to měli co nejdříve. 

Zbývá vám jen utišit neustálé, 

nepřetržité vibrační působení světa pocitů. 

Musíte jen urovnat neustálý rozruch v energii vašeho pocitového světa, 

abyste nechali naši Ohnivou Přítomnost vstoupit do vás 

a udržet Velení 

a utišit vnější já, 

dokud se My neobjevíme 

a neposkytneme vám Pomoc, 

která může přijít ve viditelném, hmatatelném těle.

Ježíš Kristius (I AM Discourses 17), volný překlad + fotografie: Maia Špačková

5 komentářů

 • Avatar photo

  Silvienka8

  Toto je unikátne! Mení to všetko doteraz 🙏🏽
  Úplne som cítila srdcom “išli by ste kľudne na svojej ceste a dosahovali jednu gigantickú vec za druhou. A nevedeli by ste, čo by bolo oneskorenie, prerušenie alebo odpor.” Och, och, ohh ❤️
  Je to odpoveď na moje príkazy Bohu: Bože, pomôž mi! Bože naplň ma! A tiež I am Saint Germain in Action Here! 💜
  Maia, ako formuluješ z tohto discoursu príkaz alebo si len predstavíš, že si oblečieme ich Ohnivú Prítomnosť, Ohnivú Dokonalosť? A precítime ju že sme v nej skrz naskrz oblečení a tak sa stane? 😊❤️🔥🔥

  • Avatar photo

   Maia

   SILVIENKA8
   formulovala bych to přímo Přítomnosti jednoduše….
   „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,
   nabij můj pocitový svět
   Svou Ohnivou Dokonalostí!“

   Nebo jakoliv podobně.
   Ona Přítomnost ví, co chceme
   a jde spíše o to,
   že si o to vědomě říkáme.
   Tím dáváme souhlas
   a Přítomnost ctí naši svobodnou volbu
   a bez našeho souhlasu nekoná proti naší,
   byť třeba nevědomé, vůli.

   Také ta Dokonalost Přítomnosti
   je obal Bílého Světla kolem nás (Takový sloup jež nás asi 1,5 obklopuje
   a přichází zezhora, kde asi tak pár desítek cm je naše přítomnost nad námi)
   a to Bílé Světlo je takový plášť.
   Čím více je to Světlo v představě nakumulováno,
   tím silnější je
   až jednoho dne je i pro vnější oko viditelné.

   To je to, jak je vyobrazován Ježíš,
   kolem něj je taková jemná bílá záře.

   A také,
   tajné společenství „Bílé Bratrstvo“
   je společenství Mistrů a těch co aspirují na Mistrovství
   a proto „Bílé Bratrstvo“
   protože již mají tu Dokonalost JÁ JSEM Přítomnosti
   nahromaděnou tak silně,

   že kolem sebe vyzařují jemné Bílé Světlo Přítomnosti.

   A ještě připomenu,
   velmi silné a stejné podstaty je toto prohlášení:
   „JÁ JSEM zahalena v plášti Mistra Krista
   a proto já udržuji své myšlenky,
   pocity a slova
   osvobozená od veškeré
   kritiky a souzení!“

   To také silně zasahuje do pocitového světa
   nastavuje v něm Dokonalost. 🙂

 • Avatar photo

  Evelyn

  Tento článek jsem četla už třikrát a pokaždé jsem ták dojatá, slzy v očích, po těle vibrující teplo… Ohnivá Přítomnost Dokonalosti Věčnosti… tak snadné, tak skutečné, tak hmatatelné… úžasné!!!! ♥♥♥

  Poprvé jsem se ale setkala s pojmy „Nenasycený Plamen, Sedminásobný Plamen Sedmimocného Elohima, Sedminásobný Plamen jakékoli kvality“ … můžeš k nim, Maio, napsat něco víc?

  • Avatar photo

   Maia

   EVELYN
   to je velmi silné, jak to na Tebe působí.
   A je to ohromně úžasné znamení. 🙂

   Pojem „nenasycený Plamen“
   je Fialový stravující plamen.

   To ostaní moc neznám,
   ale jde o představy… lze si ve skutečnosti vytvořit svou kvalitu plamene
   a tomu dát jistou Moc.

   My máme plamen v našem srdci…to je ten hot-spot.
   A ve starých textech se objevuje vyobrazení srdce, z něhož šlehají planmeny.
   To se používá i magických knihách.
   A to je ten Plamen naší JÁ JSEM Přítomnosti,
   někdy se to zve jako Zlaté Světlo Kosmického Krista,
   nebo Kristovská energie…
   je to ale stále ten stejný Plamen Přítomnosti Boha.

   A ten lze rozšířit do celého těla,
   vyčistit s ním všechny buňky

   a pan ho nechat vstoupit do našeho světa
   a nechat ho působit před námi,
   aby všude nastolil harmonii a dokonalost. 🙂