• MAIA TEXTY

  FYZICKÁ SMRT A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI   

  Jakmile se snažíme od sebe něco odehnat, většinou toho získáme ještě více. A zde vzniká paradox. Lidé se smrti velmi bojí, chtějí mít jistotu, že je jen tak nepřekvapí nepřipravené, ale nakonec drtivá většina zaměřuje pozornost na smrtonosné myšlenky a skutečně jim věří. Když se na tento předmět podíváte z vyšší perspektivy a když skutečně chápete princip „Zákona přitažlivosti“ není v tuto chvíli „legračnější a paradoxnější téma“, než je to o smrti. Nacházíme se v časovém úseku reality, kdy se mnoho lidí začíná zajímat o posmrtný život. V této části obrazu se skutečně začínají odkrývat informace na základě reálných zážitků toho, že naše duše je „nesmrtelná“ a je součástí něčeho mnohem širšího, než je jen…

 • MAIA TEXTY

  ČISTÝ ZÁMĚR – Rychlá cesta zviditelnění tužeb

  Záměr je silné rozhodnutí, kterým směřujete cíleně svou energii. Jasným záměrem umožníte veškerému dobru, které je pro vás vytvořené, manifestovat se ve vašem světě k vašemu použití. Bez tohoto souhlasu, kterým „záměr“ je nemůže vaše „Přítomnost JÁ JSEM“ konat. Jak jsem již v některých textech upozornila, Světlo potřebuje váš souhlas, aby se nevměšovalo do vaší Svobodné vůle. Váš ZÁMĚR vyjadřuje vaši svobodnou volbu. Proto má tak obrovskou Sílu a Moc. Záměr je podstatou toho, jak Vesmírné Zákony fungují. Věděli to Mistři před námi a znají to Mistři i dnes. Způsoby naučeného automatického myšlení se občas lidem do jejich záměrů pletou. Pro mnoho z nich je matoucí vytvořit si vlastní, čistý záměr. A tak když lidem…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  HARMONIE JÍDLA SKRZE VNITŘNÍ „MOC“

  Dvě prohlášení, která zmocní „Přítomnost“  vytvořit zcela nový způsob jezení, chuťové touhy a trávení. Když se lidé „snaží“ různými vnějšími prostředky, nasloucháním cizích zkušeností, s touto věcí něco udělat, i když jistě velmi moc chtějí, pak výsledky nemusí být takové, jaké by si přáli. Nejjednodušší cestou je „to odevzdat“ a skrze pomocná prohlášení, nebo jiné způsoby zaměření na výsledek, nechat Vnitřní Moc „JÁ JSEM Přítomnost“ (Božskou Sílu v nás) vytvořit a zorganizovat vše bez odporu, neustálých návratů do starých způsobů se všemi jejich následky. Je velmi podporující a dokonce velmi výhodné každé jídlo jakýmkoliv způsobem harmonizovat pomocí energie, která nám prochází rukami a pronést požadavky, které jsou „velením“,  jakým směrem má Přítomnost…

 • MAIA TEXTY

  CHCETE POMOCI? Musíte dát svolení

  Je veliký rozdíl mezi silami Světla a působením temnoty. Světlo ke své podpoře potřebuje vaše svolení.  Ať již ve formě žehnání, děkování, žádání, tvoření vizí, afirmacemi apod.  Princip Světla po vás vždy chce, abyste dali svolení, jelikož jinak by zasahovalo do vaší „svobodné vůle“.  Světlo si je ve své Moudrosti plně vědomo, že kdyby bez souhlasu zasahovalo do vašeho rozhodnutí, připravilo by vás o vaše Vítězství, o tu nejcennější věc na vaší cestě. Požádej a je ti dáno. Vždy a téměř okamžitě. pouze osobní vibrace lidí nedovolí, aby ihned zažívali zhmotnění toho, oč žádali. Tato vibrace je odpovědí na jejich skutečné myšlenky a přesvědčení. I přes to se jejich pokladnice v neviditelném světě plní…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  REALITA UKAZUJE NABÍZENOU VIBRACI

  Jelikož k manifestaci u většiny dochází s jistým zpožděním, pak realita ukazuje na vibraci, která byla nabízena v minulosti. To se moc rádo slyší, jelikož lidé mají vždy lepší pocit z naděje, že už je teď všechno jinak. Pokud se tedy takový člověk soustředí na to, že si záměrně vybírá dávat převážnou část pozornosti a dělat to, z čeho má jen dobrý pocit, posune se z naděje směrem k vědění. Pokud však i z tohoto informačního bodu nadále dlouze sleduje realitu a setrvává ve starých programech zaměřování se, používá stále stejné věty o jejichž významu nepřemýšlí, pak pokračuje dál ve stále stejném nabízení své vibrace. Tudíž jeho realita nejenže odráží minulou vibraci, ale on dál přitahuje ve stejném vyzařování,…

 • MAIA TEXTY

  PEČUJETE O SEBE, NEBO SE O SEBE STARÁTE?

  K těmto slovům mě inspirovala věta, kterou jsem před pár dny četla:  „Kdyby se staral každý sám o sebe, bylo by o všechny postaráno.“ A jak to už bývá, žádná taková inspirace není náhodná, protože o rozdílnosti vibrace jednoho slova, které citát obsahuje, jsem přemítala už chvíli před tím. Podstata této věty je velice moudrá a ve skutečnosti by s mírně jiným vyjádřením vystihovala přesně Zákon přitažlivosti.  Začnu tedy nejdříve výběrem slova, jež lidé nejčastěji v této souvislosti používají a které ve skutečnosti tak trochu mění podstatu této myšlenky. Slovo „starat se“ není tak vibračně čisté, jak na první pohled vypadá. A ano, automaticky většina lidí s myšlenkou péče o sebe pojí slovo „starám se o sebe.“…

 • MAIA TEXTY

  VYSTOUPENÍ Z KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ

  Pokud necháte tělo jeho vlastním způsobům, bude se každý den řídit informacemi z kolektivního vědomí lidstva. Co je tam za programy? Je tam plán, jak se obecně mají těla chovat,  jak mají reagovat na něco, čemu lidstvo říká chronologický čas. Je tam předloha pro strádání, nemoci,  vykazování vnějších projevení v závislosti na čase,  včetně konečného řešení jako je fyzická smrt. Kolektivní vědomí obsahuje celou plejádu postupů, podle kterých se lidská těla chovají, pokud vědomí jedince není zcela pod jeho kontrolou a nevykonává jasné individuální příkazy požadované každý den. Pokud je tělu jasně přikázáno, je povinno splnit každé přání svého velitele. Tak je naprogramováno. Prvním krokem k tomu, aby vaše tělo…

 • MAIA TEXTY

  ZMĚNIT ŽIVOT = ZMĚNIT PRAVDU

  Změna života souvisí se změnou toho,  co očekáváte a čemu věříte. Když jste v nějakém očekávání, znamená to,  že máte dominantní myšlenku  a Zákon přitažlivosti vám ji znovu a znovu posílá. Proto tomu věříte a odůvodňujete to tím, že je to PRAVDA. Ale proč je to „pravda“? Jen proto, že si to dokola myslíte a stále se té myšlenky držíte,  ta se stává vaší převládající vibrací.  Zákon přitažlivosti na vaši převládající vibraci odpovídá  a učiní toto vaše přesvědčení ve vaší materiální zkušenosti samozřejmé. A vy pak řeknete:  „Je to pravda!“ Je důležité si uvědomit,  že když sledujete evidentní „fakta“ – jako jsou násilí, válka, nemoci, chudoba, krize, utrpení, stárnutí,  či…