• MAIA TEXTY

  PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ

  Když slova “Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí “prohlašuje člověk,  který je odpojen od znalosti vesmírných zákonů, pak si pod „Pravdou“ představuje naimplantovaný tzv. slušný a počestný způsob života pro všechny s morálním kreditem,  který vytvářejí lidé stojící v disharmonii. Slovo Lásku zaměňují za oddanost a obětavost systému, falešným konstruktům, lidem a bližnímu svému. Za lež považuje něco, co je pro druhého pravdou v jeho osobní realitě.  Nejblíže své čisté vibrační podstatě je nenávist, která je zcela jasná. Pokud bychom implantovali tato slova z pohledu neznalosti Zákona Přitažlivosti, pak bychom museli „lásku a pravdu“ násilím vnutit všem. Což by mělo paradoxně za následek,  že by tato jejich falzifikovaná „pravda a láska“ vyprodukovala ještě…

 • MAIA TEXTY

  LÁSKA

  Láska, nese nejvyšší vibraci, přesto jí neumíme porozumět v její plnosti. Proto toto slovo může v některých lidech vyvolávat protichůdné pocity. Děje se to skrze nedorozumění v důsledku „hry“, která zde na Zemi vytváří „informační chaos“ a skrývání pravé podstaty věcí a slov. Zasahují nás vzorce víry, jež poskytují silným slovům překroucené významy. Přesto – voda se nemýlí – a jasně ukazuje, co „Láska“ je. Láska je ta nejkreativnější substance, která je vdechnuta „Svobodě a rozmanitosti Tvoření“. Pokud se oddám čisté esenci „Lásky“, stávám se plně vědomým Stvořitelem, který skrze Lásku k sobě miluje všechna svá stvoření. Skrze svou Lásku jim poskytuje Svobodu v jejich následném tvoření, aniž by soudil a opravoval jejich výsledky. Skutečná Láska si ve své podstatě…

 • MAIA TEXTY

  DOKONALOST: Chtít či nechtít tuto věčnou touhu?

  Lidé touží po Dokonalosti. Ať už si to přiznají nebo ne, přichází to z jejich nitra. V poslední době je trendy zařazovat touhu po dokonalosti jako něco špatného, či něco, co může druhé lidi blokovat. Z jistého pohledu to může být pravdivé. Je to proto, že lidé hledají Dokonalost ve vnějším světě a obracejí svou pozornost na vnější aktivitu, přitom se stále zaměřují na nedokonalosti a myslí si, že z tohoto místa získají tu vysněnou Dokonalost všeho, po čem touží. Avšak tento způsob nemá dlouhodobé a plodné řešení, a tak čím více lidé vyžadují po vnějším světě Dokonalost, na základě toho, že si neustále všímají nedokonalostí, tím více do svého života přitahují opak toho, po čem…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  ŠŤASTNÉ BUŇKY

  Fyzické tělo je velmi vnímavým ukazatelem úrovně duchovního vyzrání. Samo o sobě duchovní vyzrání není nic jiného, než úplný obrat způsobu myšlení a způsobu vnímání toho, v co věříte, že jste. Duchovní růst je ve skutečnosti výrazem pro návrat k vaší skutečné „božské podstatě“ a k tomu vyplívajícímu odevzdání se proudu hojnosti ve všech směrech života. Je to stav, kdy skrze své tělo necháváte vtékat do svého vnějšího světa Dokonalost Boha. Pokud člověk opravdově pevně uchopí nový způsob myšlení, nový způsob dívání se na sebe a svůj svět, který ho obklopuje…ba co více, pokud, co nejvíce je to možné, setrvává ve svých představách toho, co pro sebe touží mít a kým chce být…

 • MAIA TEXTY

  VIDĚT TO, CO CHCI VIDĚT! – Mocný záměr pro každé ráno

  Tímto záměrem určujeme předem to, čeho si budeme všímat ve své fyzické realitě. A to, čeho si všímáme, tím také vibrujeme. Lidské tělo je tak sestrojeno…to, co vidí zrakem, toho si všímá a v tu chvíli tomu věnuje pozornost. V tomto bodě může nastat jisté nepochopení toho, jakým způsobem se nám věci dostávají do naší vibrace, která tvoří náš bod přitažlivosti. A bod přitažlivosti je rozhodujícím sítem, které propouští do našeho světa specifické věci a zkušenosti. Jakmile něco vidíme, už si toho všímáme. V tuto chvíli je pro většinu lidí nepřekonatelné odvrátit zrak, a když- tak nakonec učiní, vibrace toho, co viděli, v nich zůstává aktivní. Ta pak při každé další příležitosti může být neviditelným…

 • MAIA TEXTY

  SOULAD VE FYZICKÉM TĚLE 

  Když o cokoliv žádáme, je nám vždy okamžitě dáno.  To jinými slovy znamená, že naše větší nefyzická část okamžitě vibračně vytvoří naše přání a touhy a stane se jimi v té nejdokonalejší harmonii se všemi detaily, které si ani neuvědomujeme. A tak vše, oč žádáme, je hotové a připravené k expedici směrem k nám. Pokud žádáte jistá vylepšení, či zdraví svého těla, nejenom že se vaše „větší část“ vás, jež existuje v nefyzické perspektivě, tím vším stala, ale to, čím je, posílá ve formě vibrace do jádra každé vaší buňky.  Jinak řečeno, jádro každičké buňky má v sobě dokonale podrobný vibrační plán toho, o co jste žádali a každá buňka je schopná tento výsledek vytvořit. Ve…

 • MAIA TEXTY,  Nezařazené

  PROČ SI TY PENÍZE NA PROVOZ PROSTĚ NEZHMOTNÍTE?

  Dnes něco trochu z jiného soudku. Přišel mi jeden velmi zajímavý příspěvek a rozhodla jsem se k němu něco říci prostřednictvím textu, protože mi tento pohled na věc přijde docela zajímavý a možná s ním bude i někdo souznět. Zde je přesné znění textu: Milá Paní Maio. Jsem velmi rád, že jsem znovu nalezl Vaše stránky. Váš minulý web byl velmi ispirativní co se týká RAW Food, článkú o zdraví a podobné tématiky. Proto jsem velmi uvítal když jsem zjistil, že opět publikujete. Ovšem už to není to co minule , že ?  Sám provozuji malé webovky a tak vím, že provoz nestojí ani 4600 ani méně ani více. Když tak oplýváte uměním a…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  PŘEDSTAVOVÁNÍ SI – Nejrychlejší nástroj, jak mít to, co chci

  Od této zábavy, kterou přirozeně ovládáme, byly mnozí jako malé děti odrazováni a již v raném školním věku připravováni na tzv. reálný život. „Koukej se na reálný svět, přestaň snít a uvažuj o krocích, jak to můžeš získat, jestli někdy.“ „Zabývej se něčím smysluplným a pilně pro to pracuj, odměnou Ti bude živo-bití.“ „Tvé představy jsou nereálné sny a jednou budeš muset žít normální život, jako většina.“ Okolí velkou většinu vychovávalo k tomu, aby přestali být sobeckými dětmi a chovali se tak, aby se „nesobecké“ okolí cítilo z jejich chování dobře.  V tomto okamžiku začalo postupné potlačování tužeb, pocitů podle toho, co si o tom budou ostatní myslet a tím rychlé vzdalování se od své vnitřní…