• MAIA TEXTY

  TOUHY NÁM DÁVAJÍ DYNAMIKU BYTÍ

  TOUHY tu nejsou od toho,  aby nás uspokojovaly.  TOUHY nám dávají dynamiku bytí,  popohánějí nás k růstu,  protože růst je podstatou ŽIVOTA.   Proto vždy,  i když se touha zhmotní,  posílá nám Vesmír inspirace k dalším touhám.  TOUHA – je-li udržována,  stává se vědomě nasměrovanou myšlenkou,  protože si nemůžete nic přát bez vědomé myšlenky.  A to je právě to – proč jsme sem všichni,  jako plně vědomí tvůrci, přišli.  Hrát si s vědomě nasměrovanými myšlenkami  a ovládnout toto Mistrovství až do bodu,  kdy se vědomě směrované myšlenky zhmotňují okamžitě.  Projevit skrze svou “Já Jsem” do vnější hmoty DOKONALOST BOHA,  jež se skrze nás individualizoval,  do všeho, co nás jen napadne, …

 • MAIA TEXTY

  ZHMOTNĚNÍ SNŮ

  Aby mohlo dojít ke zhmotnění vašich nových zdokonalení, musíte předpokládat, že již jste tím, čím chcete být. Vše musíte nejdříve napevno umístit do vaší představivosti, aby to mohlo růst. Většina z vás, kdo tato slova čtete, jim naprosto přesně rozumíte. Znáte tyto principy tvoření a přesně víte, co stojí před tím, než se jakákoliv věc materializuje. Když však dočtete článek a vstoupíte do běžného denního života, můžete zjistit, že máte jistou tendenci jednat ve vědomí toho, co je. Toho, co vidíte, co jste si o sobě osvojili v myšlenkách a toho, co si myslíte, že je pravděpodobné, aby se stalo. A i když všechny tyto vesmírné principy ukotvujete do svého vědomí, v každodenní…

 • MAIA TEXTY

  KTERÝ ČASTÝ ZVYK OVLIVŇUJE STAV TĚLA?

  I když je možná častěji vidět opak, lidské tělo je sestrojeno tak inteligentním způsobem,  že je ve své čisté přirozené podstatě věčně samo udržitelné v tom nejdokonalejším stavu, který si jen umíte představit. V tuto chvíli by bylo dobré si uvědomit, čím je tělo obdařené, jaká Mocná Síla námi věčně prochází a co především ovlivňuje její kvalitu. Tělem proudí neustále Životní Energie, která pochází z prvotního Zdroje. Ona dává všemu Život, bije naším srdcem, udržuje dýchání, hýbe našima nohama a rukama apod. Ona nepřetržitá Aktivita Života skrývá mnohá tajemství. Tato Síla, pokud jí to dovolíte, je připravena vám žehnat v nepředstavitelné hojnosti. Životní princip je vždy účinný a neustále proudí do tvoření a skrze to touží…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  ZDRAVÍ ZAČÍNÁ MYŠLENKAMI, PROTO MEDICÍNA OBRACÍ POZORNOST NA DIAGNÓZU

  Stále více lidí začíná rozumět tomu, že se podílí na kvalitě svého zdraví a života tím, na co zaměřuje svou pozornost, tedy, na co se nejčastěji zaměřuje ve svých myšlenkách a běžných hovorech. Taktéž je stále více lidí seznámeno s principem „Zákona přitažlivosti“. Zákon přitažlivosti totiž dodává vašim myšlenkám sílu. Když zažijete nechtěnou situaci, máte potřebu si pro sebe vysvětlovat, proč k ní vůbec došlo, nebo jakým způsobem jste se v té dané situaci ocitli. Čím více slov ale o ní vyřknete – proč něco není tak, jak byste chtěli –udržujete stále stejnou negativní přitažlivost, protože jste zaměřeni jen na to, co „vysvětlujete“, místo abyste byly zaměřeni na to, „co chcete“. Nemůžete být současně…

 • MAIA TEXTY

  NEJKRÁSNĚJŠÍ FORMA SVOBODY, KTERÁ OSLAVUJE ŽIVOT

  Láska, štěstí, radost, krása, spojení, hojnost, moudrost, tvoření, jedinečnost, sebe hodnota, bohatství, inteligence, jasnost, vědění, dokonalost … Představte, že existuje jeden stav bytí, který toto vše spojuje dohromady a vytváří tu nejdokonalejší harmonii, které můžeme zde na Zemi, v tomto jedinečném světě svobodné vůle, dosáhnout. Tento stav bytí, který tou nejkrásnější formou oslavuje dílo Stvořitele a ŽIVOT, je tou nejvyšší metou a nejdůležitější realitou každé inkarnované duše. Někteří z vás již cítí, kam směřuji. Ještě, než to jasněji pojmenuji, ráda bych něco důležitého připomněla. V tuto chvíli v naší fyzické formě zažíváme různorodé stavy bytí.  A dá se říci, že pro mnoho lidí je tato fyzická realita frustrující. Jediný důvod tohoto stavu je, že…

 • MAIA TEXTY

  JSME PŘEDURČENI ŽÍT KRÁSNÝ ŽIVOT. KAŽDÝ Z NÁS JE HO HODEN.

  Jsme předurčeni žít krásný a úžasný život! Jsme svou podstatou velmi tvořivé bytosti, které se dokáží z těch nejhlubších temnot povznést do těch nejvyšších láskyplných úrovní tohoto vesmíru. Naši stvořitelé se Stvořitelem k nám byli velice štědří a poskytli nám tu nejširší možnou škálu emocí pro naše sebevyjádření. Emoce jsou hybnou silou myšlenek a tím nejdůležitějším nástrojem pro tvoření si svých realit. Je proto velmi důležité vědět, jak se cítíte, stejně tak, jaké pocity pojíte s určitými myšlenkami. Cítíte se silní a v bezpečí, nebo máte pocit neustálé zranitelnosti a toho, že nic nedržíte ve svých rukou a že vás kdykoliv může přepadnou nějaká nečekaná, nemilá náhoda? Tyto dvě opačná nastavení nesou svou…

 • MAIA TEXTY

  CTÍT SVŮJ ŽIVOT

  Ctít svůj život… Procítit každou jeho chvilku s vědomím své hodnoty. Vnímat sám sebe v každém okamžiku jako „božskou esenci“ s nekonečnou škálou tvořivých nástrojů. Přehodnotit svá přesvědčení a zajít až za jejich hranici, až tam, kam jsme se odvážili snít pouze jako malé děti. Cítit se s tímto v souladu každý okamžik, kdy se rozhodujete být tím, kým chcete a kým ve skutečnosti ve své dokonalé podstatě jste. Poznání vždy přicházejí po překročení hranic naší víry. Kdykoliv je překonáme, nalezneme nová překvapení a možnosti pro náš stav bytí. Tyto pravděpodobnosti jsou živé a již existují v některé z jiných dimenzí. My si je pouze vybereme a rozhodneme se je prožít. Nemůžeme však pro uplatnění…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  MARNÁ SNAHA

  Vibrace slov je vždy velmi zajímavé téma jehož pochopení může úplně změnit váš svět. Každá věc na této planetě má svou specifickou vibraci…včetně slov, která používáme. Vibrace slov obsahuje vibraci většiny lidí tak, jak je po generace vnímají. Tuto vibraci se učíte ještě dříve, než umíte slova vyslovit. Jako novorozenci čtete vibrace svého okolí a okamžitě pojíte vibrační vyzařování se slovy. A jak se učíte tuto vibraci, kódujete ji i do svých buněk. Vaše DNA na tuto vibraci slov reaguje a tvaruje se podle nich. Proto vás ovlivňuje to, jaká slova a slovní spojení nejčastěji a automaticky používáte. Slova jsou vibračně čtená po stovky generací a jejich vibrace v nich je pevně…