MAIA TEXTY

CO JE LÁSKA?

Když položím tuto jednoduchou otázku, získám mnoho rozdílných odpovědí.

Mnoho z nich však bude vyjadřovat podstatu „závislosti“.

Mít rád toho druhého více než sebe, obětovat své potřeby pro druhé, 

pomáhat druhým, starat se o ně, být druhým stále nablízku, 

být těm, které milujeme k dispozici, a mnoho podobných nuancí.

Tak podobně vypadá obecná představa o lásce a takovou nám ji vykreslovali.

Mnozí pro tuto představu obětovali sami sebe.

Jelikož naplnit tuto ideu je nemožné.

Proč?

Protože tato přesvědčení o tom, jak vypadá láska, se zaměřují na něco, 

co je mimo nás samotných.

Mnoho lidí tak nevědomě utíká od spojení sama se sebou 

a z této pozice vykonává různé činy ve jménu mylné představy o lásce.

Tím se dostávají do rozporu se svou Vnitřní Bytostí, 

což sebou nese vždy důsledky odpovídající této specifické vibraci.

A Zákon Přitažlivosti odpovídá velmi přesně.

Každé konání, které se děje mimo spojení se Zdrojem, 

má pokaždé nesouladné důsledky.

Zkreslená představa lidí o lásce k partnerovi přeroste v nespokojenost s tím

že jim nevěnuje tolik pozornosti, jak by si představovali. 

A tak začnou pozornost vynucovat…vydíráním – „ty už mě nemiluješ“,

podivnými představami o tom, komu se věnuje více, 

kontrolou indicií, které by mohly potvrdit různá podezření, 

výčitkami – „podívej se vedle, ten udělat to a ty nic“ apod.

Další mylný předpoklad, že láska je obětování sebe (a svých snů) pro péči o bližního, 

se zvrtne v to, že vzniká hluboká nespokojenost,

kterou není společensky vhodné dávat najevo, 

a i když tato bytost pečuje o druhé s výdrží, 

myšlenky a emoce se dlouho na uzdě držet nedají. 

To buď vrcholí krachem partnerství,

např. při péči o staré rodiče se mnoho párů rozvádí,

nebo nemocí toho, kdo se vmanipuloval do role sebeobětování 

a tím potlačil své skutečné pocity.

Můžeme pokračovat láskou k dětem, 

kdy hledání uspokojení z vnějšku se projevuje tím, 

že rodiče svou nespokojenost sami se sebou projektují skrze děti tak, 

že je tlačí do svých vlastních představ o tom, 

co by a jak by vše měly dělat. 

Kolik nedorozumění a agresivity toto chování napříč rodinami způsobuje 

jistě víte sami.

Každé hledání lásky ve vnějším světě je předem odsouzeno k nezdaru.

Tentokrát nejde o přesvědčení, ale o jednoduchý Princip Zákona Přitažlivosti.

Když lásku, nebo potvrzení lásky, hledáte vně, 

vzdalujete se tím od svého Zdroje. 

Co je tedy ta Láska, o které se mluví v tolika odstínech?

Láska = Tvoření.

Skutečná Láska je „vědomé tvoření“, jehož výsledky se obklopujeme.

Naše realita, kterou prožíváme, zrcadlí to, kolik Lásky dáváme.

Vše ve vašem životě ukazuje Lásku, nebo absenci Lásky.

Je to jednoduchý a velkolepý princip, jehož prostřednictvím můžeme pochopit, 

co je pravá podstata „Lásky“.

Je to péče o sebe prostřednictvím myšlenek a činů.

Kolik Lásky sobě poskytujete, 

v takovém prostředí žijete a tací lidé vás obklopují.

Uvědomění si této podstaty může být pro někoho velmi překvapivé.

Žijete v prostředí, kde jsou války či nedostatek?

Máte neutěšené vztahy s rodinou a okolím?

Jste nemocní?

Máte nechtěnou finanční situaci?

Nelíbíte se sobě?

Dějí se vám nehody? 

Jste bez nadšení? 

Chřadnete? 

Máte málo času? 

Jsou na vás lidé zlí?

Neustále s něčím bojujete? 

Máte pocit, že se vám nedaří? 

Vaše děti nedělají to, co chcete?

Bojíte se? 

Strádáte? 

Nevěříte sobě ani druhým? 

Jste bez chuti do života?

A mnoho dalších a dalších příkladů, 

které manifestují skutečný nedostatek lásky.

Láska,

jejíž potvrzení kdokoliv hledá ve vnějším světě,

je velmi nestabilní.

A vždy přináší zklamání a frustraci.

Pokud chcete najít skutečnou Lásku,

musíte hledat její pravou podstatu.

A ta je ve „vědomém tvoření“.

Vědomé tvoření se děje ve chvíli,

kdy se díváte na svět pohledem Zdroje.

A když pozorujete svět Jeho očima, pak jste u Něj.

Jste u Zdroje Lásky.

Tou nejvyšší formou „Lásky“ je tedy to, 

že sami sobě poskytujete jen to nejlepší

ve formě myšlenek a pocitů,

což se odráží ve vaší prožívané realitě. 

Teprve tak skutečně měníte svět.

Kdo produkuje Lásku, 

je obklopen hojností ve všech aspektech Života.

Je vyjádřením „Lásky“ v její ryzí podstatě.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

 • Avatar photo

  Gabriel

  Moc krásný vhled.
  Ano Láska je Soulad se Zdrojem – máme ho jen tehdy, když milujeme sami sebe,
  když umožňujeme proudu přicházet, když ….

  Proto skutečná Láska je jen to, co jde z tohoto souladu.

  Děkuji Maio.

 • Avatar photo

  Radka

  „Tou nejvyšší formou „Lásky“ je tedy to, že sami sobě poskytujete jen to nejlepší
  ve formě myšlenek a pocitů,což se odráží ve vaší prožívané realitě.
  Teprve tak skutečně měníte svět. “
  Ano, to je přesně ono, to je ten Zlatý Grál!!! To vnímám, jako dokonalost života, kdy vím, že svou volbou svých myšlenek můžu ovlivnit naprosto vše ve svém životě. To je taková krása toto vědět a dovolit si to žít! A daří se mi to každý den lépe a lépe!!! ❤
  Já jsem nadšená každý den, kdy tady čtu takovéto perly, které mi potvrzují, že má cesta, je to nejlepší, co jsem si mohla vybrat. DĚKUJU!!! 💖🌹💖