MAIA TEXTY,  Transformace,  Zdraví a Krása

MŮŽE BŮH VYPLNIT ZUBY?

Dr. Willard Fuller byl jedním z nejpozoruhodnějších mužů naší doby. V přítomnosti tohoto zázračného muže, léčitele a nedogmatického křesťana, byla „rutinně“ prováděna uzdravení, včetně těch, která lze nazvat pouze zázračnými (protože nejdou vysvětlit běžnými způsoby), a to zejména v oblasti zubů.

Desetitisíce lidí zažili vyléčení různých zubních problémů, jako je srovnání křivých zubů, změna stříbrných plomb na zlaté, objevení zlatých korunek, transformace stávajících plomb do zuboviny a růst nových zubů – kdy např. 66leté bezzubé ženě, vyrostla celá sada nových zubů po modlení.

Kdo byl Dr. Willard Fuller?

Dr. Fuller (1915 až 2009) získal bakalářský titul v oboru obchodní administrativy, titul v elektrotechnice a titul v teologii, který získal v roce 1946 poté, co sloužil jako hlavní seržant v armádě Spojených států.

Jak se Dr. Fuller dostal k práci léčitele „specializujícího se“ na problémy se zuby?

Informace o úspěšných až zázračných vyléčení zubních problémů, ale i zklamání z absence změny z nedostatku víry či převahy pochybností, se můžete dočíst v knize „Může Bůh vyplnit zuby?“  od Daniela W. Frye,  který je mezinárodně známý vědec, výzkumník a elektronický inženýr, jež je mnohými uznáván jako nejlépe informovaný vědec na světě na téma vesmír a cestování vesmírem.

Znají ho miliony lidí po celých Spojených státech, Kanadě a Evropě díky jeho přednáškám a vystoupením ve stovkách rozhlasových a televizních stanic.

Daniel Fry je zakládajícím členem NICAP (National Investigating Committee on Aerial Phenomena), Washington, DC Je autorem několika důležitých knih v oblasti fyziky a vesmíru a byl uveden v „Who’s Who of the West“ od roku 1961. Je také International President of Understanding, Inc.

Zatímco Daniel Fry byl viceprezidentem odpovědným za výzkum ve společnosti Crescent Engineering and Research, byl zaměstnán ve společnosti Aerojet General Corporation. Pracoval pro Aerojet na White Sands Proving Grounds poblíž Las Cruces v Novém Mexiku, kde měl na starosti návrh a instalaci přístrojů pro řízení a navádění raket. A byl zaměstnán v California Institute of Technology jako konzultant.

Daniel W. Fry ve své předmluvě píše: „Tato kniha je dokumentem neuvěřitelných událostí, které se staly a které se stále dějí. A skutečně k nim došlo.“ …

„V roce 1960 [Dr. Willard Fuller] obdržel to, co je známé jako ‚Křest v Duchu svatém‘. Tři dny po této události byl sám na kolenou v kanceláři, když slyšel hlas svého Stvořitele, slyšitelně mluvený zvenčí, skrz celou místnost, říkající mu, že dostal dar zázraků a uzdravení.

Pro Willarda to byl hluboký a posvátný zážitek.

Během následujících tří měsíců se modlil a postil a zůstal sám a v meditaci. Zde byl veden k hlubšímu pochopení Boha. Bylo mu osvětleno Písmo a v jeho mysli byly objasněny záhadné problémy týkající se náboženství, písem a učení.

Bylo mu ukázáno pokládání rukou jako formy modlitebního kontaktu, a že má tuto formu používat ve své službě.

Poté, co vysvětlil své kongregaci nové poznatky, které obdržel, požádá ty, kteří potřebují uzdravení těla, aby vykročili vpřed. Když se tvořily modlitební řady, bratr Fuller na ně vkládal ruce ve jménu Ježíše a došlo ke všem druhům uzdravení.

Rakovina, struma, bradavice, ošklivá mateřská znaménka zmizela. Lidé s artritidou, zmrzačení a o berlích se okamžitě uzdravili. Byly vyléčeny žaludeční vředy, bolesti hlavy, dutiny a astma. Těm, kteří byli hluší, byl poskytnut sluch a někteří se špatným nebo vůbec žádným zrakem začali znovu vidět. Na těchto raných setkáních se stalo mnoho úžasných věcí.

V březnu 1960 bratr Fuller navštívil muže, o kterém se říkalo, že když se modlil za lidi, mnozí dostali nové plomby do zubů. Při tomto prvním setkání s evangelistou AC McKaigem viděl bratr Fuller, jak se v zubech lidí v modlitební řadě plnily dutiny sklovinou.

Ke konci bohoslužby evangelista McKaig řekl, že se bude modlit za bratra Fullera, aby dostal dvojnásobnou část Boží Moci. Evangelista měl v plánu položit ruce na hlavu bratra Fullera a pomodlit se, když se místo toho jeho rty začaly pohybovat v proroctví.

„Nemysli si, že to je divné, můj synu, věci, které jsi Mě viděl konat prostřednictvím tohoto mého služebníka, všechny věci, které jsi viděl Mě činit skrze něj, budu dělat skrze tebe, a mnohem větší věci, než jsi mě viděl dělat skrze něj a učiním je skrze tebe.“ Při posledním slovu evangelista položil ruce na hlavu bratra Fullera a řekl: „Nyní, Pane, dej mu sílu, kterou potřebuje.“

Dopad přitékající síly byl tak velký, že Willard Fuller ztratil vědomí. Když znovu vstal, postavil se do jiné služby, protože krátce nato se sám svého sboru zeptal: „Může Bůh naplnit zuby? Pokud věříte, že může, přijďte sem a já na vás vložím své ruce a Bůh uspokojí vaše zubní potřeby.“

Více než tisíc lidí každý rok dostalo tento typ uzdravení a Bůh stále rozšiřoval a zlepšoval tuto službu bratra Fullera.

V knize od Daniela W. Fryho  je nashromážděno mnoho svědectví od lidí, kteří se osobně zúčastnili těchto léčebných seancí.

Kromě mnoha zážitků, od vyplňování dutin zlatými plombami nebo sklovinou, rovnání křivých zubů, růst nových byli také lidé, kterým se nestalo nic. 

Ve skutečnosti se každý úspěch uzdravení, bez ohledu na to, zda je rituál vykonáván lékařem, nebo léčitelem, odvíjí od vyprodukované víry toho konkrétního člověka.

Každý z nás má v sobě tuto Moc přidušenou nánosy paradigmat, kterým jsme od malička uvěřili skrze osoby, jež pro nás byly autoritou.

Přitom naše biologie je připravena na jakoukoliv možnost, kterou jednoho dne připustíme v síle toho, že víme bez pochybností.

Berte zmínku o Dr.Willardu Fullerovi jako malý střípek větší mozaiky možností v této existenci.

Můžete tomu věřit, můžete o tom pochybovat.

Přinejmenším je zajímavé, že tento fenomén stál někomu tak vědecky založenému, jako je Daniel W. Fry,  za věnování mu tolika energie a pozornosti.

Zde malá ukázka  z této knihy:

DNY ZÁZRAKŮ JSOU MINULÉ? Nevěřte tomu!

Byla jsem požádána sousedkou, abych přišla do jejího kostela, kde právě působil velký evangelista Willard Fuller. Samozřejmě, jako mnoho lidí, chtěla jsem vidět zubařské práce vykonávané před mýma vlastníma očima. Já, jako zubní asistentka téměř 25 let, jsem byla pochybující Tomáš. 
Po modlitbě za ty v léčebné linii jsem se podívala do úst několika lidí. Viděla jsem zlaté výplně. Zubní protézy byly utaženy. Bolavé dásně (pyorrhea atd.) byly zhojeny.

Viděla jsem dutinu u pětiletého chlapce, jak byla vyplněna bílým materiálem pohybujícím se pomalým, krouživým pohybem. Pořád jsem si říkala: „Co to vidím?“ Byla jsem na hranici pochybností.

To je v tuto chvíli těžké vysvětlit.

V mém okolí je malý neslyšící chlapec ve věku 9 let, který má velký strach ze zubařů. Moc jsem si přála, aby se tento chlapec uzdravil kvůli jeho handicapu a také kvůli jeho strachu. (Já sama mám malou neslyšící dívku.) Řekla jsem jeho rodičům, co jsem viděla a zeptala se jich, jestli by jim nevadilo, kdybych ho vzala s sebou, protože měl v dolní čelisti dvě velké dutiny. (Viděla jsem je.) Souhlasili, ale byli skeptičtí.

Reverend Fuller požádal ty, kdo mají zubní potřeby, aby se přihlásili. Všimla jsem si, že zdůraznil dvě slova „věřit“ a „víra“. Modlil se za ně. Zdálo se, že celá jeho bytost byla pro ty, kteří to potřebovali.

Bratr malého neslyšícího chlapce, který stál vedle něj, dostal výplň. Ale proč ne hluchý chlapec, který byl v takové nouzi?

Přišli jsme domů. Seděla jsem s jeho rodiči a neustále jsem říkala (nebo to možná byla svým způsobem modlitba): „Potřebuje výplně“. Pak jsem se podívala na hodiny. Bylo 23:10. Požádala jsem malé neslyšící dítě, aby mě nechalo podívat, protože již bylo pozdě. Já, jeho matka a otec se mu dívali do úst. Jeho zuby se pomalu krouživým pohybem plnily a do dutiny se formoval bílý materiál, jak jsme to sledovali. Byla jsem tak vzrušená, že jsem neměla slov. Můj Bože! Děje se to. Stále je tam nějaký nedostatek, o kterém jsem věděla, že o něj bude kompletně postaráno. Dnes ráno jsem znovu zkontrolovala jeho ústa a přidalo se trochu více výplně.

Moje vlastní dcera ve věku 9 let obdržela výplň. Díky Bohu, že mi to ušetřilo účet za zubaře.

Jméno malého neslyšícího dítěte je Bobbie Reiss. (ukázky z knihy: “Can GOD Fill Teeth? THE REAL FACTS ABOUT THE MIRACLE MINISTRY OF EVANGELIST WILLARD FULLER” by Daniel W. Fry.

Ostatní text, překlad + foto: Maia Špačková)