• MAIA TEXTY

  ZÁKLADEM ŽIVOTA JE ABSOLUTNÍ SVOBODA

  Stále více věnuji pozornost svým pocitů. Pomáhají mi v každém okamžiku poznat, zda právě umožňuji, nebo neumožňuji manifestaci mé touhy. Jsou dokonalými ukazateli mého momentálního stádia přitažlivosti. Mé touhy i přesvědčení jsou pouhými myšlenkami. Prostřednictvím své pozornosti a touhy žádám, bez ohledu na to,  jestli si to, kam směřuji pozornost, přeji. Proto stále více věnuji pozornost tomu, jak se v tu danou chvíli cítím, a podle toho se rozhoduji, zda se svou pozorností setrvám delší dobu na tomto objektu mého zájmu. Vím, že mám schopnost usměrňovat své myšlenky. Mohu si kdykoliv zvolit pozorovat věci takové, jaké jsou, nebo takové, jaké je chci mít. A myšlenky, které si zvolím, vytváří vibraci, která se…

 • MAIA TEXTY

  ROZHODNOUT SE PRO NOVÝ PŘÍBĚH

  Neustále se rozhodujeme,  ať na úrovni myšlenek, nebo činů. První je vždy myšlenka, která nás k činům dovede. Náš život je tvořen myšlenkami,  které následují pocity,  a to vše v důsledku určuje naši realitu. Tím, že si myšlenky neustále volíme,  můžeme svůj život změnit v jakémkoliv okamžiku,  a to z jakéhokoliv místa. Můžeme změnit minulost i budoucnost tím,  že změníme svou přítomnost.  Svou přítomnost vytváříme myšlenkami,  pro které se rozhodujeme a které přitahují k sobě další vibračně podobné. Když si tento proces plně uvědomíme,  již není nic, na co bychom se mohli vymlouvat. Neexistuje žádná minulost, která by na nás měla vliv,  pokud ji nebudeme živit ve své mysli  a tím ji neustále přitahovat…

 • Transformace

  Rudolf Steiner: O vakcíně odstraňující duši

  Před více než sto lety napsal Rudolf Steiner následující:  „V budoucnu odstraníme duši medicínou.  Pod záminkou „hlediska zdraví “ bude existovat vakcína,  pomocí které bude lidské tělo ošetřeno  co nejdříve přímo při narození,  aby lidská bytost nemohla rozvíjet myšlenku  na existenci duše a Ducha.  Materialistickým lékařům bude svěřen úkol  odstranit duši z lidstva. Stejně jako dnes jsou lidé očkováni proti této nemoci,  nebo proti tamté nemoci,  tak v budoucnu budou děti očkovány látkou,  kterou lze vyrobit přesně takovým způsobem,  aby lidé díky tomuto očkování byli imunní  vůči vystavení „šílenství“ duchovního života.  Byl by nesmírně chytrý,  ale nevyvinul by si vědomí,  a to je skutečný cíl některých materialistických kruhů.  S takovou…

 • Videa

  Profesor Jaroslav Turánek – Plazmidy ve vakcínách mohou kontaminovat lidskou DNA

  Očkování se dá přirovnat k eutanázii!Takto komentuje nové skutečnosti o složení vakcín na bázi mRNA přední výzkumník rekombinantních vakcín profesor Jaroslav Turánek. Souhlasí, že důkazy o silné kontaminaci vakcín zbytky bakteriální DNA jsou zarážející a fakta kapacit v oboru jako je Sucharit Bhakdi (německý mikrobiolog), nebo skupiny předních výzkumníků a doktorů – Medical Doctors for Covid Ethics jsou pravdivá. Co jsou plazmidy? Vepíše se bakteriální DNA natrvalo do naší chromozomální DNA? Jaké dopady to může mít? Jsou očkovaní pokusnými králíky? Najdou se u nás další odvážní doktoři a výzkumníci, kteří vystoupí ze své komfortní zóny? Postavíme se proti WHO, která chce zavést povinné očkování po celém světě?

 • Transformace

  KŘÍŽ

  Kříž je velmi silný prastarý vícevrstvý symbol  a původně se používal jako lokalizační bod. Měl taktéž význam „kde se duch stýká s hmotou“,  či kde se „Nebe stýká se Zemí“.  V dávných dobách se éther umisťoval doprostřed  a tento bod otevíral brány do jiných dimenzí.  V jistých časech, kdy lidé rozuměli symbolům, dobře věděli,  že aktivity prováděné ve středu dvou zkřížených linií  mají ohromnou sílu  a ovlivňují mnohé verze reality.  Šachovnice je jen složitější symbol kříže.  Všechny tyto silné energetické symboly  je velmi snadné vtisknout  do hlubších úrovní lidské mysli,  aby se mohly předávat z generace na generaci  podvědomým vnímáním. Původně tento způsob měl vyvolávat  a aktivovat při opakovaných znovuzrozeních  vybavení si toho,  co se…

 • MAIA TEXTY

  ZVYK, JENŽ NEJVÍCE OVLIVŇUJE TĚLO

  I když si lidé častěji myslí opak,  lidské tělo je sestrojeno takovým inteligentním způsobem,  že je ve své čisté přirozené podstatě věčně samo udržitelné  v tom nejdokonalejším stavu,  který si jen umíte a neumíte představit. V tuto chvíli by bylo dobré si uvědomit,  čím je tělo obdařené,  jaká Mocná Síla jím věčně prochází,  a co nejvíce ovlivňuje Její kvalitu. Tělem proudí neustále Životní Energie,  která pochází z Prvotního Zdroje, a je skrze jakýkoliv čas stále stejná. Tato Energie dává všemu život,  bije naším srdcem,  udržuje náš dech,  hýbe našima nohama a rukama apod.  Tato nepřetržitá činnost Života skrývá mnohá tajemství.  Tato Síla, pokud jí to dovolíte,  je připravena vám žehnat v nepředstavitelné hojnosti a tak…