Já Jsem

PRAVDA – jeden z největších drahokamů Božího Království

„JÁ JSEM Ta Vznešená „Přítomnost!“,

„JÁ JSEM Ta Vítězná Síla (Moc)!“

“JÁ JSEM Tvá Mocná Energie!“

Ten tvořivý Oheň, Ta JÁ JSEM Přítomnost, 

je Plamenem BOHA, 

JEHO Mistrovskou Přítomností, 

která je zakotvena v srdci každého BOŽÍHO dítěte. 

V některých je jen jako jiskra, 

ale ta se může správným větrem rozhořet do Tvořivého Ohně.

Tato mocná Přítomnost, BŮH ve vás, 

je ve svých nesčetných činnostech nebo konáních 

tím Všudypřítomným Tvořením, 

které mohou použít všichni bez omezení, 

pokud vyloučí ze svého poznání vnější zdání, 

pokud odvrátí svou pozornost od tohoto přeludu, 

který je nekonečně dlouhé roky upoutával.

Dnes má každý pokročilejší žák před svým zrakem v atmosféře 

Žezlo Moci a Výsosti. 

Žáci mohou nejprve povznést svůj rozum k Žezlu Výsosti, 

uchopit jej a používat, 

dokud si ho lépe neuvědomí, 

a poté jim bude navždy k dispozici hmatatelně a viditelně.

Toto není žádný zbytečný přislib: 

„Kdo hledá SVĚTLO, ten se chopí opět Žezla Moci!“ 

Jestliže jdeme po pěšině v lese, 

tak víme, 

že se můžeme vrátit tou stejnou cestou,

pokud si to jen budeme přát, 

musíme se však sami rozhodnout!

 

Tak jsme již po staletí hledali ve vnějším světě sílu a výsost a zjistili jsme, 

že vše je jen pouhým zdáním, 

pouze tekutým pískem, který může být zítra pryč.

Když se ujmete radostně vaší Boží Nadvlády, 

můžete pevně spočinout na viditelném základu skály Pravdy, 

na Bohu. 

Tam vámi nemůže otřást žádné vnější rušení, 

pokud vaše vědění vychází z praktických zkušeností.

Hledači Pravdy se diví, 

proč nezůstávají pevně zakotveni ve svém rozhodnutí, 

neochvějně se pevně držet Té JÁ JSEM Přítomnosti, 

která je jejich oblastí Moci. 

Málo se snaží analyzovat vnější tvary, 

aby se naučili poznávat, 

co za tím je a co způsobuje rušení, otázky a pochybnosti. 

Kdo přesto používá Moc,

která mu přísluší a vnikne hluboko do příčin

zlehka vytrhne plevel ze zlatého obilného pole 

a rychle se osvobodí od všech rušení, 

které způsobují pochybnosti v nich samotných 

– a zpochybňují dokonce i Přítomnost Boha, 

která bije v jejich srdcích!

Pokud jsou žáci k sobě a ke svému Božství a 

k Té JÁ JSEM Přítomnosti upřímní 

a vše, co jim přináší vnitřní rušení vytrhnou, 

budou potom schopni cítit to Mocné Světlo 

a Záření toho Velkého Božského Já, 

a bude jim připadat velmi lehké realizovat tu Velkou JÁ JSEM Přítomnost

v Lásce a Inteligenci! 

Potom vám navždy daruje z nevysychajícího Zdroje Moc a Sebevědomí 

nebo to, co potřebujete, 

aby vaše nohy pevně spočinuly na skále Pravdy, 

která je jedním z největších drahokamů v Božím Království. 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000