Transformace

TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE

Je čas, abyste začali používat své schopnosti tvoření ve hmotě neboli zhmotňování svých přání v realitě.

Tato schopnost je přirozenou součástí vašich božských schopností utvářet svůj život na Zemi. Zapomněli jste na to, kým jste a čeho jste schopni. Schopnost tvořit ve hmotě je něco, na co jste zapomněli a na co si potřebujete vzpomenout. Je vaším přirozeným darem, který jste vždy měli.

Proces rozpomenutí neznamená učit se něčemu novému, ale je o probuzení se a znovupřevzetí své síly, návratu k sobě a odhalení této schopnosti tvořit.

Zhmotňování zahrnuje opětovné převzetí své zodpovědnosti za spoluvytváření svého života včetně svých výtvorů. Je o pochopení toho, že si zasloužíte zažívat ve svém životě hojnost jakožto součást svého vrozeného práva. Tím se otevřete a budete moci přijmout takový život, který si přejete pro sebe vytvořit.

Jednou z největších iluzí třetí dimenze je pocit nedostatku. Vaše víra v nedostatek vás udržuje v pozici bezmoci. Po mnoho životů jste hráli tuto roli obětí. Nyní je čas se probudit a převzít své právo na zhmotňování svých přání.

Hovořím-li o hojnosti, mám na mysli:

FINANČNÍ HOJNOST: Máte právo na veškerou finanční hojnost, kterou si přejete. Vězte, že vaše bohatství nijak neubere na přirozené hojnosti ostatních lidí; nemůžete si pro sebe vzít příliš mnoho. Vaše hojnost je neomezená; každý z vás se rozhodne, kdy je připraven pro sebe tuto hojnost přijmout.

TĚLESNÉ ZDRAVÍ: Tělesné zdraví se velkou měrou podílí na kvalitě vašeho života. Součástí procesu zhmotňování je vytváření zdravých buněk, abyste byli tělesně silní a vaše buňky mohly vibrovat v novém souladu se Světlem vašeho Já. A také, aby se mohly dostat do souladu s vesmírným rytmem a tepem jeho srdce. Jakmile se s ním sladíte, začnete prožívat pocit dosud nepoznané tělesné pohody.

EMOČNÍ HOJNOST LÁSKY: vytvořte si ve svém životě dostatek Lásky, abyste mohli přijímat Lásku a podporu vesmíru a současně navázat láskyplné vztahy s druhými lidmi – vyrovnané vztahy plné respektu, založené na hlubokých spojeních na úrovni srdce. Součástí procesu tvoření je sladit se s těmito energiemi, abyste si k sobě mohli začít přitahovat hluboká spojení v úrovni srdcí.

JE ČAS POSUNOUT SE DÁL

Není zamýšleno, aby vaše životy byly usilovným bojem. Víme, že je tomu těžké uvěřit, když kolem sebe vidíte samé urputné zápasení. Již po celé životy se na této planetě šíří a odehrává velmi silné třídimenzionální přesvědčení o nutnosti těchto zápasů a úsilí. Strach a boj, zápasení a obavy – to jsou vzorce hluboce zakořeněné víry ega, která je na této planetě velmi atraktivní. A je to právě vaše ego, které vás udržuje v tomto omezujícím vzorci.

Čas, kdy jste žili pod nadvládou ega, vypršel. Ve svých životech objevíte novou lehkost současně s tím, jak se uvolníte a dovolíte si plynout s proudem hojnosti. Ta vstoupí do vašeho života poté, co se zaktivovaly a ve vašem životě projevily energetické předlohy.

Ptáte se, jak to může být tak snadné?

Tím, že se uvolníte a jednoduše dovolíte svému Já, aby vás vedlo každým okamžikem. Vyžaduje se od vás, abyste se otevřeli a umožnili ve svých životech zázraky. S úžasem vnímejte každou chvíli a dovolte si přijímat hojnost. Zasloužíte si ji.

Jste hodni, aby k vám s půvabnou lehkostí přicházelo vše, na co máte právo. Pouze se uvolněte a vězte, že jste dokonalí právě takoví, jací jste teď.

Nyní otevřete své srdce, obejměte je a dýchejte. Vnímejte nás, jak vás láskyplně objímáme. Jste tak odvážní a došli jste tak daleko. Chováme k vám velkou lásku a úctu.

Každý na této planetě je zodpovědný za to, aby se otevřel a žil své božství. Každý člověk je jedinečný, a právě tato jedinečnost je zde nyní potřebná! 

Je to o tom být vším, čím jste a být ochotni a mít odvahu to žít a nechat se vést tam, kam potřebujete. Odvažte se učinit krok vpřed a přijměte to, co ve svém životě potřebujete dělat. Žijte svoji vášeň a nechejte se unášet Proudem.

Plynete-li s tímto Proudem, dveře se před vámi otevírají samy.

Když aktivujete proces zhmotňování toho, po čem vaše srdce touží, může se pak začít dál více rozšiřovat. Srdce je propojené s duší. Má schopnost dovést vás k přání vaší duše. Čím jste připravenější žít ze svého srdce a aktivovat svůj potenciál ke zhmotňování svých přání tím větší budete cítit nadšení a tím více budete poznávat své skutečné poslání. Otevřete se místu, na které v tomto světě patříte. Přitáhněte si k sobě osoby, jejichž podporu na své jedinečné cestě potřebujete – říkám jim „duševní rodina“.

Jak si začít vytvářet to, co si v tomto životě přejete:

1.Přeneste své dýchání z hlavy do fyzického těla, do blízkosti srdce. Zformulujte si, co si ve svém životě přejete, co si přejete vytvořit a jak si přejete, aby tento život vypadal. Buďte konkrétní.

2.Nezabývejte se podrobnostmi o tom, jakým způsobem k tomu dojde. Nesnažte se přemýšlet o tom, jaký další krok máte udělat, nedostanete tím správné odpovědi. Vaše mysl nemá odpovědi, které by vás zavedly na tuto cestu. Bude vás udržovat v cyklech frustrace a jednotvárnosti. Odpovědi, které potřebujete, získáte díky spojení se svým Posvátným srdcem. Pokud vaše ego-mysl vytváří pochybnosti, přeneste své vědomí do srdce a dýchejte. Začnete opět vnímat Pravdu a zklidníte se.

3.Zůstaňte při tomto procesu spojeni se svým fyzickým srdcem, dotýkejte se ho a vědomě dýchejte, zatímco si podrobně plánujete to, co si zhmotníte.

4.Nijak se neomezujte v tom, co můžete mít.

   Dovolte si plně se otevřít své hojnosti.

Takto si pozitivním způsobem přetvoříte a přeuspořádáte svůj život, vnesete změny tam, kde jich je třeba a rozvinete ve svém životě vztahy a věci, které jsou v souladu s pravdou o tom, kudy máte jít. Podpoříte tím také své potřeby – potřeby svého srdce: opravdové potřeby svého Já. Vyživujete tak sami sebe duchovní stravou od svého Já.

Jediné, co se z vašeho života vytratí, budou lidé a věci, které vám doopravdy neslouží a které se nezakládají na skutečné opravdovosti. Když svůj život začnete žít pravdivě, automaticky se tím nacházíte v přítomném okamžiku. Bytí v přítomnosti vás vyvede ze stavu oddělenosti. Už nikdy nebudete sami. Budete čím dál přítomnější sami pro sebe a poté zcela samozřejmě i pro lidi kolem vás.

Zpracovala + fotografie: Maia Špačková

Zdroj: PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ ZASVĚCENÍ : Christine Day

2 komentářů