Já Jsem

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ pozvedá vše do Dokonalosti

Když jsem řekl, 

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život“, 

pak jestliže „JÁ JSEM“ 

je skrze Svou Lásku, 

v každé části života, která existuje, 

pak když přikážu Mé Lásce a Jejímu Světlu, 

aby šla v Život a pozvedla ten Život do Velké Dokonalosti, 

kterou Bůh zamýšlí, 

pak „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ v celém Životě, 

pozvednu ho do Dokonalosti, 

kterou se nyní stávám. 

Proto, moji milovaní, vězte, 

že Láska mého srdce je skutečná. 

Vyzkoušejte Mě a zjistěte, 

zda pro vás Má Láska udělá to, 

co vy sami ještě udělat nemůžete. 

Láska je ta nejvelkolepější Síla v celém vesmíru. 

Je to samotné Světlo Života; 

a Velká Kosmická Kristova Láska, 

o které mluvím, 

vždy čeká na vaše Povolání do fyzické oktávy lidstva, 

aby odhalila své větší Síly Dokonalosti,

aby Život všude mohl rozšířit svou slávu ke Zdroji, 

odkud pochází.

Proto, Moji drazí, 

jděte vpřed, s vědomím, 

že Světlo Mého Srdce a Plamen Jeho Lásky

jde vždy před vámi 

a vytvoří jakýkoli druh Dokonalosti, 

který vyvoláte. 

Vězte, jak jsem skutečný! 

Vězte, jak blízko jsem! 

Buďte si vědomi toho, 

co může můj příkaz udělat pro život, 

udělat pro vás vše, 

co je potřeba k vytvoření Dokonalosti. 

Účelem uvolnění Velké lásky k Životu 

a jejímu kosmickému Světlu 

je vytvořit Dokonalost v manifestaci. 

Proto, když vám dávám svou Lásku, 

dávám vám dokonalost svého Života; 

a když vliji Svůj Život a Svou Lásku do vás a vašich záležitostí, 

do vašeho světa, do všeho, co žije, 

Dokonalost musí vstoupit do bytí, 

Dokonalost musí vstoupit do činnosti, 

Dokonalost musí držet Velení! 

Milovaní mého srdce, 

ciťte se – každou hodinu – blíž a blíž ke Mně. 

Ciťte, jak ve vás Moje Síla roste a sílí; 

protože když Síla Mé Lásky vlévá své Světlo 

do vaší Energie vašeho Života, 

rozšiřuje Dokonalost ve vás 

a ve vašem světě. 

A v této rozšiřující Aktivitě je vždy povznášející Síla, 

která vás pozvedne ze spojení 

s nižšími projevy života.

Ježíš Kristus (I AM Discourses), volný překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

6 komentářů

Přidat komentář