MAIA TEXTY

VÁLKY A VÍTĚZSTVÍ

Jak je možné,

že miliardy hvězd žijí

od nepaměti v harmonii,

když většina lidí vydrží stěží jednu minutu,

aniž by někomu, koho zná,

alespoň pomyslně nevyhlásila válku.

V některých válkách se nepochoduje s vlajkou,

což neznamená,

že neexistuje velké množství obětí.

Naše srdce udržují vláhu naší planety.

Jsme si poli

jeden druhému.

Jak můžete žít v harmonii?

Nejdříve musíme pochopit,

že jsme hluboce zamilovaní do Boha.

Tomáš Akvinský

Skrze prohlubující se znalosti vesmírných principů,

věděním od Saint Germaina a Abrahama,

stále více jasně vím,

co mnohými duchovními texty,

tito svatí (Nanebevzestoupení Mistři)

chtěli říci.

Určitě to máte mnozí z vás také tak.

Pomyslně vyhlásit válku znamená neustále někoho kritizovat,

či posuzovat.

Nejenom že se to odráží do fyzického těla jedince,

který takto stále činí,

ale lidé podvědomě nahlas nevyřčenou kritiku cítí,

a pak jsou mezi nimi vztahy napjaté,

i když slova kritiky nejsou vyřčena nahlas.

Lidé si tímto způsobem neustále vyhlašují válku.

V této době je to silně ozrcadlené 

nejenom na internetu,

ale i faktickými válečnými konflikty.

Nenávistné projevy se hrnou z obou táborů.

Alternativa si myslí, že je lepší,

ale není.

Nejenom zbraně,

ale i jednání

může mít ničivé důsledky.

Násilný jazyk, gesta, výhrůžky

nepatří do harmonie se Zdrojem.

Pokud chcete změnit pohled na svět, 

musíte si všímat i toho, jak mluvíte.

Dáváte najevo, 

že si vážíte života ve všech jeho podobách?

Mnozí lidé v dnešní době oslavují smrt.

Radují se ze smrti nepřátel, teroristů, 

a jiných skupin lidí, 

jenž jsou pro ně nežádoucími obyvateli planety.

Pokud se tak masově děje, 

všechny tyto silně nesouladné emoce 

ničí buněčnou strukturu těchto jedinců.

Tito lidé vyhlašují válku všem,

i buňkám jejich fyzického těla.

Všechny války světa začínají myšlenkami a slovy.

Pokrok civilizace se měří zdokonalením zbraní,

které mohou zabíjet z ještě větší dálky

ještě více lidí.

Radovat se ale z vítězství,

znamená mít potěšení v zabíjení lidí.

Ten, kdo tak činí,

nikdy nebude schopen uplatnit své cíle ve světě.

Nakonec svým nesouladem

zničí sám sebe.

Cesta k harmonii je,

vzpomenout si na Boha v sobě

a zamilovat se do Něj, do sebe.

Pochopit, co to skutečně znamená.

Pak skrze sebelásku můžete být světu prospěšní

a zároveň rozsévat mír 

prostřednictvím vašich harmonických vztahů s lidmi.

Mistrovství je o tom,

že odstraníte válku ze své mysli (kritiku a souzení)

a rozprostřete do prostoru Mír svého srdce,

skrze které k vám proudí Energie Boha.

To je jediné Vítězství,

které lze oslavovat.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

12 komentářů

Přidat komentář