• Já Jsem,  PENÍZE

  PROHLÁŠENÍ PRO ZNIČENÍ DLUHŮ LIDSTVA A PROUDU HOJNOSTI KE VŠEM

  „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI Vyjdi ve Své Plné Kosmické Moci a Síle Světla!  Vyšli Modrý Blesk a Meč Modrého Plamene Božské Lásky  k „masové entitě dluhů“ na celém světě!  Znič všechny dluhy lidstva,  individuální, národní a mezinárodní  a jejich příčinu a účinek z vědomí každého člověka na Zemi navždy!  Uvolni své neomezené dodávky každé dobré věci  do užívání každého člověka  navždy jako Tvůj bezstarostný Dar Lásky!  Dívej se, že je vše je používáno ve službě Světla navždy! Přines dokonalou rovnováhu všude v Božské Lásce  a udržujte Ji navždy trvale!  Vyzvi každou lidskou bytost na Zemi,  aby všichni Boží spravedlnost obdrželi a přijali!  Děkuji Ti,  že vždycky odpovídáš na každou mou…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  NEPŘETRŽITÁ DODÁVKA HOJNOSTI

  „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející hojnost  kdekoli si zvolím,  aby byla použita  ve Službě Dokonalosti – Světla!” „JÁ JSEM zapečetěn (hermeticky uzavřen) navždy v Míru, Ochraně, Bezpečí, Lásce, Moudrosti,  Moci, Zásobě a Svobodě Světla Boha,  které nikdy neselže!“ „JÁ JSEM Bohatství Boha,  proudící do mých rukou  k mému použití  a nic to může zastavit!”   „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé Finanční svobody!” „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé neomezené dodávky každé dobré věci,  včetně Bohatství a peněz!  Právě teď a navždy!”   „JÁ JSEM Bohatství, Nadbytek, Substance (Hmota)  již zdokonalená v mém světě,  každé konstruktivní věci,  kterou si mohu představit nebo přát,  teď a navždy!” Saint Germain, překlad + foto:…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  KDYŽ V TOM SETRVÁTE, OTEVŘETE STAVIDLA HOJNOSTI

  Mnozí z vás máte v sobě uložené poklady Energie.  Myslím tím energii vytvořenou vaší vědomou aktivitou  skrze vaši „ JÁ JSEM Přítomnost“.  Někdo si uložil poklady Světla.  Jiní mají poklady Lásky.  Mnozí  mají zlato a šperky, které byly umístěné do opatrování,  aby byly použité v tomto ztělesnění.  Několik z vás se je právě chystáte uvolnit do viditelnosti – do vašich rukou  – tyto uložené – vzestupné poklady.  Nemyslete si,  že jsem teď vstoupil do fantazijního snění,  jen vyzívám tuto vaši pozornost  pro vaši výhodu a požehnání.  Přeji si,  aby každý z vás jednou,  někdy během dne,  nejméně pět minut spočinul a hovořil i s vaší „ JÁ JSEM Přítomností“  něco jako toto:…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  SPÁNEK A VYUŽITÍ VELKÉHO TICHA K HOJNOSTI

    Spánkem vstupujete do Velkého Ticha.  Jakmile se vaše vnější já stává neaktivní,  je uvolněna vnitřní Aktivita JÁ JSEM Přítomnosti.  Přikažte svému Mocnému Mistru uvnitř vás: „Odhal mi něco,  co mi rychle vloží do rukou mé peníze,  které mi náleží Božským Právem;  a udržuj mě v tom  skrze ohromující  a věčné Světlo a Lásku!“ Řekněte také:  „Otevři Své kanály pro můj Mocný Příjem!  Vlož ji do mých rukou  a pokračuj v tom stále! “  „Bože!  Otevři teď všechny Své kanály  a dodej mi mé peníze,  nic jiného já nepřijímám! Vydej to Svou Dokonalou cestou skrze mne  v Moudrosti a Lásce!“ Před tím, než usnete, cokoliv je v tomto okamžiku přikázáno, musí to…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  BUDETE MÍT VŠECHNY PENÍZE, KTERÉ SI PŘEJETE POUŽÍT

  Přezkoumejte ve své zkušenosti mocného odhodlání,  které jste kdy měli k tomu,  abyste dosáhli úspěchu ve vaší vnější aktivitě,  a pak si uvědomte,  o kolik silněji může vaše odhodlání tvořit,  aby dosáhlo vaší Věčné Svobody. Věřte mi, Milovaní, když vám říkám: pouze vaše lidské stvoření,  stojí mezi vámi  a vaším Osvobozením od jakýchkoliv omezení.  Toto stvoření není větší než překážka, kterou přijímáte.  Pokud odejmete tomuto stvoření jeho sílu omezovat vás,  každou hodinu, každý den,  pak můžete radostně vykročit skrze tento závoj  do svého světa „Elektronové Přítomnosti“, tak krásné,  tak radostné,  tak naplněné Jeho Oslnivým Světlem Slavné Přítomnosti  a pohybovat se tam navždy ve Světle Věčné Slávy.  Poté,  co se vrátíte zpět…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  PŘEDSTAVOVÁNÍ SI – Nejrychlejší nástroj, jak mít to, co chci

  Od této zábavy, kterou přirozeně ovládáme, byly mnozí jako malé děti odrazováni a již v raném školním věku připravováni na tzv. reálný život. „Koukej se na reálný svět, přestaň snít a uvažuj o krocích, jak to můžeš získat, jestli někdy.“ „Zabývej se něčím smysluplným a pilně pro to pracuj, odměnou Ti bude živo-bití.“ „Tvé představy jsou nereálné sny a jednou budeš muset žít normální život, jako většina.“ Okolí velkou většinu vychovávalo k tomu, aby přestali být sobeckými dětmi a chovali se tak, aby se „nesobecké“ okolí cítilo z jejich chování dobře.  V tomto okamžiku začalo postupné potlačování tužeb, pocitů podle toho, co si o tom budou ostatní myslet a tím rychlé vzdalování se od své vnitřní…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  TRANSFORMACE VIBRACE VŮČI PENĚZŮM A BOHATSTVÍ

  Jelikož se velká část věcí v našem světě dá pořídit pouze za peníze, souvisí množství peněz se svobodou každého z nás. Avšak na této planetě existuje velmi silný odpor vůči penězům a bohatství. Je tak zažitý z generace na generaci, že většinu peněz tohoto světa drží pouze zlomek lidí. To, že to takto je, není náhoda. Je to pouze výsledek „přesvědčení“, která se programují v rámci rodin. Přitom peníze jsou součástí „tvořivé energie“, jako cokoliv jiného. A pokud touto energií vládneme, máme dostatek všeho…tedy i peněz, jelikož automaticky proudí skrze nás, pokud otevřeme dveře naší hojnosti a bohatství. Většinou jedinci, kteří mají peněz nedostatek, mají nedostatek i v dalších aspektech svého života – zdravím počínaje…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  ODEMKŇETE DVEŘE PRO NEPŘETRŽITÝ VÝLEV A TRANSFORMUJTE CELÝ VÁŠ SVĚT

  Každý student by měl stále užívat, několikrát za den,  což vyžaduje jen minutu, a tiše deklarovat toto:  „ JÁ JSEM nepřemožitelná stráž,  stanovená, trvalá a udržovaná skrze mou mysl,  mé tělo, můj domov,  můj svět a mé záležitosti!“ Buďte si vědomi,  že tato služba je „ JÁ JSEM Přítomnost“,   která má přirozeně Nekonečnou Inteligenci.  Toto prohlášení ve vás ustanoví  Intelligentní Stráž a Aktivitu,  která způsobí,  že nemusíte něco stále opakovat.   Znovu přejděme k věci. Pokaždé,  když používáme výraz „ JÁ“ nebo „ JÁ JSEM“,  jsme si vědomi,  že je to plná Moc Lásky, Moudrosti a Inteligence v Její Aktivitě.  Užívej často:  „ JÁ JSEM naplněný osvobozením  prostřednictvím Božské jednající Lásky!“ Teď, jako přípravnou…