• MAIA TEXTY

  LOUPALA JSEM VRSTVY PROGRAMŮ. Co jsem za nimi objevila?

  Od pragmatického stavu bytí jsem se odpojila asi tak přibližně před více než 20 lety. Možná jsem v něm, jako mnozí z vás, ve skutečnosti nebyla plně ponořená od mala. Vždy jsem v běžném životě, tak jak mi byl vnucován  rodinou, školou a okolím, viděla mnoho nelogického  k čemu jsem cítila odpor, jelikož jsem uvnitř sebe měla jasnost skrze pocity, že mnohé věci jsou jinak a že za tím vším  je zcela jiný svět, jiné možnosti a když půjdu dál, tak tam,  po překročení hranic mnohých myšlenek, jež druzí udržovali jako základ svého života, je má Nekonečná Moc. A tak,  jak jsem odlupovala vrstvy programů, u nichž jsem cítila, že nejsou tím,  co ze svého…

 • MAIA TEXTY

  ALTERNATIVNÍ MÁMENÍ

  Mnoho lidí se vydává cestou alternativy,  ale málokdo má jasnost o tom,  že i na této pouti má být velmi pozorný. Našlapujte velmi opatrně na tomto minovém poli. Když člověk projde otřesem  a rozhodne se pro útěk z běžného způsobu bytí,  jeho prázdnota touží po rychlém zaplnění. A tak je velmi jednoduché v této chvíli přijmout další myšlenky,  které se nemusí tak moc odlišovat od předešlého způsobu obecné víry. Mají pouze jiný, přívětivější, vznešenější kabátek. Jde především o tři témata,  která jsou protkána omezujícími programy  v běžné společnosti,  tak i ve velkém množství alternativních směrů (spíše téměř všemi). Jsou to: -vztah k fyzickému tělu -vztah k penězům a k bohatství -vztah ke smrti VZTAH K FYZICKÉMU…

 • Abraham

  MUSÍ SI DÍTĚ ZASLOUŽIT SVŮJ BLAHOBYT?

  Tazatel: Máme dítě. Je mu šest let. Je s námi dva roky a říkáme mu Abrahámovo dítě – přišel k nám skrze tvoření a je docela radostný a výjimečný.  Teď jsem v bodě, kde věříme, že může mít co jen chce a co si přeje, ale když mne o něco žádá, tak se mi to nelíbí.  „Mohu mít hračku? Mohu mít tyčinku? Mohu mít tohle? Mohu mít tamto?“  Mám uvnitř problém s tím říci mu, „Tady jsou peníze. Běž si koupit co chceš.  Můžeš mít cokoliv chceš.“ Myslím tím, to není škodlivé, o co žádá, jen právě zkouším … Nevím, co zkouším dělat… Ale je to velmi složité jen tak otevřeně dát.  A…

 • Transformace

  Budete muset tolerovat, že se ti druzí zničí, aby poznali cenu ŽIVOTA

  Dochází k ohromné transformaci, ale co s ní uděláte, to je samozřejmě na vás. My jsme řekli,  že váš svět se rozštěpí na světy dva a že ti,  kdo se pohybují se Světlem, budou ve světě světla. Tento rozštěp se už začíná uskutečňovat. Ty entity,  které si přejí pracovat s vyššími vibračními poli, představujícími Světlo, a ti, kdo si přejí pracovat s nižšími vibračními poli,  představujícími strach, temnotu,  chaos, ovládání a zmatek, se začínají polarizovat a volí si strany. Ti, kdo pracují s nižšími vibračními poli, vám řeknou, že jste černokněžníci a ďáblové, protože představujete něco, co nechápou. Představujete změnu a nesmíte zapomínat, že většina lidí má ze změn smrtelný strach.…

 • Abraham

  BUĎTE ŠŤASTNÍ VE SVĚTĚ, KTERÝ SE ZBLÁZNIL

  Buďte tak šťastní, jak jen chcete,  ve světě,  který se zbláznil.  Buďte v takovém bezpečí,  v jakém chcete být,  ve světě,  který se bojí všeho.  Buďte tak zdraví, jak jen chcete,  ve světě,  který je většinou nemocný.  Nenechejte statistiky,  které vytvořil někdo jiný,  vás ovlivňovat.  Máte na výběr.  Jste dostatečně moudří,  dostatečně chytří  a dostatečně záměrní. Abraham-Hicks (Ester Hicks) Překlad + fotografie: Maia Špačková

 • Abraham

  JSTE PŘIPRAVENI POTKAT VÁŠ VORTEX?

  Tato Vibrační Realita se točí a odehrává, a když se zlobíte, když máte strach  nebo když jste zoufalí, tak jste tomu vzdálení. Když se dostanete do okolí naděje, když začnete cítit naději, jste blízko. Když cítíte naději, vtáhne vás to dovnitř, do nitra. A jak jednou uvěříte nebo začnete očekávat dobré věci, že přichází – jste ve Vortexu. A jak se tam jednou dostanete, už nejste jen nespolupracující částí. Teď jste spolupracují součást. Teď se setkáváte se svými penězi. Setkáváte se s vaší vitalitou. Setkáváte se s vaší jasností, s vašimi milovanými, s vaším milovaným okolím,  s věcmi ve vašem okolí, které jste si přáli. Máte rande se všemi dobrými věcmi, které jste tam dali, …

 • MAIA TEXTY

  JE UŽITEČNÉ PŘEMÝŠLET O MINULOSTI? PROČ JI ZNOVU VYTVÁŘET?

  Minulost…stále se s mnohými lidmi vleče, i když ve skutečnosti neexistuje. I když se svět a věda při studiu minulosti tváří pragmaticky a logicky, opírá se pouze o VIRTUÁLNÍ REALITU. A tak je na poli vědy opírající se o minulost tolik nejasností a důkazů,  které nezapadají do jejich teorií, ani do lineárního časového rámce tak,  jak ho lidé vnímají. Pokud se tedy snažíte poučit z jakékoliv minulosti či ji pochopit,  neustále se tímto přenášíte do virtuální reality, kterou tvoříte  a v důsledky tohoto zaměření se odrazí ve vašem současném životě. Jinými slovy, tvoříte z něčeho, co již dávno neexistuje, přesto jste tak mocní,  že to neexistující znovu přivede do života,  aby se vám to odrazilo…

 • MAIA TEXTY

  JAK OTOČIT BOD PŘITAŽLIVOSTI – zažívání nechtěného se změní v přitahování toho, co chcete

  V tomto světě rozmanitosti máte mnoho podmětů k tomu, abyste věnovali pozornost nechtěnému,  až se díky Moci vaší pozornosti můžete stát centrem dění věcí, které jste díky této pozornosti, pramenící z mnohdy nevědomého zacházení s tímto mocným nástrojem, přitáhli do svého života.  Když se tak stane, na nějaký čas to může změnit vaši vibraci, kterou vyzařujete do Vesmíru, jenž na ni vždy přesně odpovídá. A tak se někdy děje to, že máte pocit, že se točíte jakoby v kruhu a že vám padá na hlavu jedna nepříjemnost za druhou, jako by to nemělo konce. Je to asi v takovém smyslu, „už jsem si myslel, že jsem to vyřešil, že už ten problém skončil a najednou bum, bum,…