• PENÍZE

  Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (1. díl)

  Myslím, že pro lidi je velmi důležité vědět, že jsou tvůrci svého života, místo toho, aby byli jeho obětmi. Oběť říká: „Cítím se takto, protože ta osoba, ta věc, či okolnost“, nebo „nemám žádné peníze, protože… a to mi dělá ten pocit, to je můj vztah s penězi, který opravdu znamená, že prožívám svůj nedostatek…“ Co si myslíš o identitě peněz a psychologii, jakou hrají roli v našich životech? Protože spousta lidí chce peníze, více peněz, chce si přitáhnout více, ale jen strádají s tímto konceptem?   Myslím, že jsme programováni v našem vztahu k penězům. Máme vztah ke všemu v našem okolí. Máme vztah s neurálními sítěmi v našem mozku, ke svým rodičům, ke svému mobilu, počítači,…

 • MAIA TEXTY

  KTERÝ ČASTÝ ZVYK OVLIVŇUJE STAV TĚLA?

  I když je možná častěji vidět opak, lidské tělo je sestrojeno tak inteligentním způsobem,  že je ve své čisté přirozené podstatě věčně samo udržitelné v tom nejdokonalejším stavu, který si jen umíte představit. V tuto chvíli by bylo dobré si uvědomit, čím je tělo obdařené, jaká Mocná Síla námi věčně prochází a co především ovlivňuje její kvalitu. Tělem proudí neustále Životní Energie, která pochází z prvotního Zdroje. Ona dává všemu Život, bije naším srdcem, udržuje dýchání, hýbe našima nohama a rukama apod. Ona nepřetržitá Aktivita Života skrývá mnohá tajemství. Tato Síla, pokud jí to dovolíte, je připravena vám žehnat v nepředstavitelné hojnosti. Životní princip je vždy účinný a neustále proudí do tvoření a skrze to touží…

 • Transformace,  Videa,  Zdraví a Krása

  Duše K – Nejen o funkčním dýchání s RNDr. Mgr. Rostislavem Václavkem

  Nefunkční dýchání způsobuje velký příliv kyslíku, což způsobuje zvýšení tlaku, a to způsobuje nedokysličení, nedokysličení znemožňuje funkci mozku a orgánů, a tento pomalý proces vyvolá nemoci, nedostatek energie. Dech a jeho dysfunkce způsobuje neustále chronický stres. Tělo trpí a projeví se v něm spousta nemocí. Ke zdravému funkčnímu dýchání je nutné dýchat pouze a jen nosem! Pak vzniká NO (oxid dusný), který je extrémně důležitý pro zdraví a zdravé funkce orgánů. Přestaňte dýchat ústy!  Pak se začnou dít zázraky v těle. Když dýcháte nosem i v noci, začnete být po ránu odpočatí, plní energie, protože jen při dýchání nosem celou noc způsobuje skutečnou regeneraci mozku a orgánů. Kvalita dechu není v objemu, ale ve…

 • Já Jsem

  LÁSKA NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO SE SENTIMENTEM

  Někteří lidé, kteří studovali metafyziku,  mají sklon myslet si,  že jsou jediní lidé, kteří jsou citliví.  To je chyba.  Každý na Zemi je nesmírně citlivý,  více,  než si uvědomuje.  Cítí tyto věci.  Pokud rozumíte Zákonu,  vylévejte Lásku a laskavost!  Nemyslím Lásku jako sentimentální věc.  Láska nemá nic společného se sentimentem.  Láska je samo zářivá, inteligentní substance „Přítomnosti“, která vychází na vaše volání.  Ale když mluvíme o Božské Lásce,  máme na mysli onu Samo-Svítící,  Inteligentní Substanci, která je Energií a Substancí,  kterou potřebujete přitáhnout do své činnosti,  abyste mohli jít ven  a vykonávat Její Zdokonalující Aktivitu ve vašem světě.  Když vstoupíte do této Lásky a Svobody  a dáte si navzájem svobodu, …

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  ZDRAVÍ ZAČÍNÁ MYŠLENKAMI, PROTO MEDICÍNA OBRACÍ POZORNOST NA DIAGNÓZU

  Stále více lidí začíná rozumět tomu, že se podílí na kvalitě svého zdraví a života tím, na co zaměřuje svou pozornost, tedy, na co se nejčastěji zaměřuje ve svých myšlenkách a běžných hovorech. Taktéž je stále více lidí seznámeno s principem „Zákona přitažlivosti“. Zákon přitažlivosti totiž dodává vašim myšlenkám sílu. Když zažijete nechtěnou situaci, máte potřebu si pro sebe vysvětlovat, proč k ní vůbec došlo, nebo jakým způsobem jste se v té dané situaci ocitli. Čím více slov ale o ní vyřknete – proč něco není tak, jak byste chtěli –udržujete stále stejnou negativní přitažlivost, protože jste zaměřeni jen na to, co „vysvětlujete“, místo abyste byly zaměřeni na to, „co chcete“. Nemůžete být současně…

 • MAIA TEXTY

  NEJKRÁSNĚJŠÍ FORMA SVOBODY, KTERÁ OSLAVUJE ŽIVOT

  Láska, štěstí, radost, krása, spojení, hojnost, moudrost, tvoření, jedinečnost, sebe hodnota, bohatství, inteligence, jasnost, vědění, dokonalost … Představte, že existuje jeden stav bytí, který toto vše spojuje dohromady a vytváří tu nejdokonalejší harmonii, které můžeme zde na Zemi, v tomto jedinečném světě svobodné vůle, dosáhnout. Tento stav bytí, který tou nejkrásnější formou oslavuje dílo Stvořitele a ŽIVOT, je tou nejvyšší metou a nejdůležitější realitou každé inkarnované duše. Někteří z vás již cítí, kam směřuji. Ještě, než to jasněji pojmenuji, ráda bych něco důležitého připomněla. V tuto chvíli v naší fyzické formě zažíváme různorodé stavy bytí.  A dá se říci, že pro mnoho lidí je tato fyzická realita frustrující. Jediný důvod tohoto stavu je, že…

 • Transformace

  LIDÉ PO CELÉ ZEMĚKOULI BUDOU HNĚVIVĚ PROTESTOVAT A ENERGIE SE DO KRAJNOSTI VYSTUPŇUJÍ

  Přestože vám vyprávíme o temné stránce historie, jako jsou skryté a zvrácené sexuální praktiky vašich vládců, není na nás, abychom uváděli jména. Objevíte sami, v každé zemi na celé planetě, že ti, kdo zastávají nejvyšší posty, tam byli dosazeni, protože jejich perverze jim byly kvalifikací na to, aby mohli mít moc nad ostatními. Tohle se před vámi celé věky tajilo, ale dnes každý vychází ze záchodu, lze-li to tak říci. Starostové se na veřejnosti převlékají do ženských šatů a velmi brzy budete mít prezidenta nebo papeže, jenž bude skotačit jako sborista z muzikálu. Vše je vzhůru nohama a nikdo si už není jistý, co je co. Vaše hodnoty jsou všechny nakřivo, a to právem.…

 • Transformace

  ZŮSTALI BYSTE SPOKOJENÍ JAKO KRÁVY 

  Z Knihy Země vyplývá, že kdyby Temná rodina skandálně, až absurdně nedrtila jednu vedle druhé všechny vaše hodnoty a hranice, nikdy byste se neprobudili. Zůstali byste spokojení, jako krávy žvýkající píci, a nikdy byste si nevšimli, co se děje. A tak budete na Zemi svědky do očí bijících násilností, urážek, šokujících událostí   a stresujícího zneužívání důvěry. Až věci dospějí do tohoto stádia, můžete si říci: “Aha, čas nadešel.“ A jakmile bude tohoto stavu dosaženo, vězte, že toho přijde ještě mnohem víc. (Světelná rodina: Barbara Marciniak), foto: Maia Špačková