MAIA TEXTY

2 DRUHY VĚČNÉ EXISTENCE

Jsme více něž jen fyzické tělo.

A naše fyzické tělo je více, než je lidem podsouváno skrze různé autority.

Jsme bytosti fyzické i nefyzické. 

Máme své fyzické Já i své nefyzické Já, 

které obsahuje všechny možnosti, na které může kdokoliv pomyslet 

a veškerou inteligenci která kdy byla a která kdy může být projevená.

Jsme bytosti vytvořené živoucí myslí,

a proto je vibrace myšlenek mnohem silnější, 

než jakákoliv hmota v tomto vesmíru Svobodné vůle.

Přišli jsme na toto místo plné kontrastů s vědomím, 

že vše je možné. 

A věděli jsme, že jakmile se do kontrastů ponoříme…budou nás inspirovat k tomu, 

vytvořit si plně vědomě pro sebe život takový, jaký skutečně chceme, 

bez jakéhokoliv omezení.

Věděli jsme, že z místa,

jaké jsme si pro sebe vybrali jako výchozí bod (to, kam a do čeho se rodíme), 

bude velice dobrodružná cesta jít na lepší a lepší místa, 

která ihned tvoříme ve své širší existenci po setkání se s kontrasty.

Věděli jsme, že naším úkolem je sladit svou vibraci s tím, 

co máme a přinést tyto poklady do svého bytí,

jelikož z toho budeme mít užitek nejenom my,

ale veškeré lidstvo.

Vím, že ani jedna inkarnovaná bytost se nerozhodla žít celý svůj život v pozici někoho, 

kdo trpí, a velice těžce pracuje proto, 

aby dostala jen maličký drobeček své hojnosti, kterou již má stvořenou

a nashromážděnou za mnoho svých životů.

Věřím, že se nikdo záměrně nenarodil do pozice v rodině, 

která ho svými paradigmaty bude držet celý jeho život mimo soulad se Zdrojem 

a tudíž daleko od dosahu všech těch báječných věcí, 

které má ve svém vibračním depozitáři nashromážděné.

Pokud si někdo zvolí narodit se do rodiny, která mu dá specifickou vibraci toho, 

co pro sebe nechce, je to jen za účelem inspirace 

a vyvinutí ještě silnějšího zaměření na to, co chce. 

A to má být důvodem, přinést více toho, co pro sebe chce, sem na Zemi (zhmotnění).

Každá bytost ze své větší nefyzické existence nemá za cíl

být v těžké pozici a v silném kontrastu do konce svého fyzického života

bez jakéhokoliv vylepšení a radosti z tohoto záměrného tvoření.

Pokud se tak ale stane…důvodem je

hluboké vzdálení se od své nefyzické podstaty (Zdroje – Já Jsem Přítomnosti),

které způsobí, 

že ve svém výchozím bodě, který si pro sebe duše zvolila, nadlouho uvízne.

Ta vzdálenost se stane natolik nesnesitelná, že si duše volí ukončení života…jakýmkoliv způsobem.

A život končí vždy dobrovolně a vždy ve vibraci rozhodnutí, bez ohledu na to,

zda si to ten dotyčný plně uvědomuje, nebo ne. 

Je to okamžik, kdy se tito lidé přestanou zaměřovat ve svém fyzickém těle…a více se zaměřují na nefyzično.

Přestanou toužit a tím jejich život ustrne v nehybnosti.

A nikdo nemůže z této planety odejít (ani člověk, ani zvíře), bez tohoto vibračního souhlasu.

V tomto okamžiku se na věc můžeme podívat i z jiného konce.

Je naprosto jasné, že ve Vesmíru je vše zařízené tak, že každé nefyzické vědomí je věčné.

Tudíž věčnost je normou pro každou bytost, která se zaměří ve fyzickém těle.

V tomto Vesmíru je však možné VŠECHNO!

A pro toto VŠECHNO je naprosto vše předem dokonale přichystáno.

Všechny potenciály, i když nejsou v jednom životě, nebo v sérii životů, či v jedné civilizaci využity, jsou TEĎ přítomny na této planetě. 

Ať už jde o nerostné bohatství, o talenty, příležitosti, 

tak i o možnost evoluce lidského těla.

Vše, co je připravené, je také TEĎ k dispozici.

Jen vibrační nabídka lidí je důvodem, proč mnohé věci zůstávají bez povšimnutí nevyužité.

Vibrační nabídku tvoří to, 

kam zaměřujete pozornost a jakým směrem tvoříte větší podíl svých myšlenek. 

Součástí je tedy víra, společenská paradigmata, kterými se řídíte, 

jakou hodnotu si nastavíte 

a to vše způsobuje, kam více zaměřujete svou pozornost.

Potenciál Země, a hlavně potenciál vašeho fyzického těla sahá až tam, 

kam sahá ta nejdivočejší víra, která je možná.

Jestliže je možné vytvořit jistý druh myšlenek, je samozřejmé, 

že má Vesmír potenciál je zhmotnit do vaší reality.

Jednou z takových nespoutaných myšlenek je „fyzická věčnost“.

Fyzickou věčností není ani myšleno to, že tu jste přikování na nekonečnou věčnost z pohledu Vesmíru,

ale to, že jste se stali tvůrci vlastního fyzického těla podle svého vlastního, plného uvědomění. 

Délka života, včetně stavu fyzického těla, které máte k dispozici,

je plně vědomě ve vaší režii. 

Stali jste se Mistry své nejbližší hmoty a jste Mistry i té hmoty vzdálenější. 

A když dojdete na toto plně vědomé místo, 

které je vždy v souladu s pohledem vašeho Zdroje, 

nejenom že si bytí zde užíváte na jiné úrovni, 

ale odchod z této planety je také jiný, na jiné místo – a velkolepý, plně odpovídající této úrovni vibrace.

Bouřlivě a naplno žil … a s velkým aplausem odchází.

A síla jeho mladého těla se spojí s celou existencí. 

Nastává nejvelkolepější transmutace, jaká je v tomto Vesmíru možná.

Fyzická VĚČNOST je připravenou normou pro každé fyzické tělo.

Je přirozenou součástí každého z vás.

Je dílem vašeho rozhodnutí a zaměření, 

které je vždy doprovázené vaší svobodnou volbou, stejně jako smrt.

Tato svobodná volba je součástí balíčku vaší „sebehodnoty“, 

kterou si poskytujete sami.

Podle této vibrace se odvíjejí vaše kroky a přichází inspirace, 

která vás jemně vede tam, kde chcete být.

Je to cesta radosti a růstu.

Je to cesta velkolepé inspirace a rozvíjení svého bezmezného potenciálu.

Autor článku a fotografií: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Něco maličko delšího,
  pro nahlédnutí pod pokličku fyzického bytí v tomto Vesmíru svobodné vůle.
  Toto téma je v době,
  kdy nesmrtelnost = jedna tečka za druhou,
  jistě velmi zajímavé. 😍

  • Avatar photo

   Věra FOJTÍKOVÁ

   …. na své sebehodnotě respektive na kladném sebehodnocení pracuju? léta… často jsem si už myslela, že už si sebe vážím, ale i na Vánoce dostávám? lekce – a zjišťuju, že že se mi ozývá z lesa a já si neuvědomuju, že jsem do lesa volala a co jsem volala 🙁 🙂