• Já Jsem,  PENÍZE

  BYZNYS A SCHŮZKY

  Nezapomeňte, že Moc vaší „Přítomnosti“, jak vám říkám,  je Samo-Světelná, Inteligentní Substance;  a jak Ji voláte vpřed,  a jak teče v, skrz, a kolem vašeho těla,   tak jednoduše převezme velení  dokonce i nad atomickou strukturou vašeho těla  –  buněk vašeho těla.  Proto, jak Ona vítězí, pak tam již není žádná bázlivost.  Je tam jen vědomá si Božská Moudrost, Láska, a Moc jednání,  které neznají žádný odpor jakýchkoliv lidských vlastností.  Proto, když jdete ven,  abyste se setkali s vašimi bližními  v potřebě vašich podnikatelských činností,  nebudete pociťovat, že někdo s vámi může zamést  kvůli nějakým jeho dominantním lidským vlastnostem,  které tam jsou,  protože Ona si vyžádala Dominantní Moc!   Řekněte: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Ty…

 • Já Jsem

  CO MYSLÍM SEBEOVLÁDÁNÍM?

  Za prvé,  poznání „JÁ JSEM Inteligence“ jako Jediné Aktivní Přítomnosti. Za druhé,  znalost toho, že víme, že neexistuje žádné omezení použití této Moci. Za třetí,  že jedinci obdrželi svobodnou vůli  vytvořit cokoliv v jejich světě myšlenkou,  kterou udržují pevně skrze svou pozornost.  Přišel čas,  kdy všichni musí pochopit, že „myšlenka a pocit“ jsou Jedinou a Nejmocnější Tvůrčí Silou v Životě, nebo ve Vesmíru. Proto jediný způsob, jak využít plnou Moc nějaké myšlenky a pocitu pro rychlé dosažení cíle, což je Bůh v akci, je skrze sebekontrolu a s porozuměním toho,  že můžete nasměrovat  a užívat tuto tvůrčí Sílu myšlenky  bez jakéhokoliv omezení. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  IHNED PO PROBUZENÍ (Pro směr hybnosti)

  Dnes já dávám každé věci v mém světě Dokonalost, protože JÁ JSEM Dokonalost. 3x Já dávám této mysli a tomuto tělu Dokonalost a odmítám vše ostatní.3x JÁ JSEM ten Zázrak a JÁ JSEM Ta PŘÍTOMNOST, která si vynutí své projevení prostřednictvím Boží Lásky, Moudrosti a Síly. 3x Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem,  Tvoření

  SVOBODA VĚDOMÉHO TVOŘENÍ

  Jak cítíte hlubokou upřímnost Pravdy „JÁ JSEM Přítomnosti“, nacházíte ticho, které se stává větší a větší, až jednoho dne spatříte dveře svého tvoření před sebou otevřené, vaše výtvory se před vás rozprostřou a vy budete kráčet s otevřenou náručí této Svobody, vdechovat vůni Atmosféry Éterického Světa a budete schopni formovat tuto plastickou Substanci do Dokonalosti všeho, na čem udržíte svou touhu. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  VELET PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“

  Pohlížejte na svou „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“  jako na neviditelnou Energii,  která neustále sídlí ve vás a okolo vás,  je jen vaše  a vy ji můžete použít,  jak uznáte za vhodné.  Nejde o vnější Sílu,  která sídlí kdesi tam,  kde ji nemůžete spatřit,  ani se Jí dotknout,  ani o Sílu,  kterou musíte prosit, aby vám sloužila  – je to vaše vlastní Nejvyšší Já.  Doporučuji vám využívat tuto Boží Sílu tak, že trváte na tom,  aby vám sloužila při naplňování vašich nejvyšších tužeb, jež máte ve vztahu k sobě i celému lidstvu. Proto když řeknete: „JÁ JSEM podmaňující Přítomnost!  Já Této Přítomnosti JÁ JSEM velím,  a skrze Ni Dokonale ovládám svou mysl, své…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

    Prociťte hluboce toto sdělení Ježíše: „JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“ Opakujte to třikrát, buď potichu nebo nahlas a všimněte si zvyšování vědomí, které zažijete. Někdo to potřebuje zopakovat několikrát, aby pocítil úžasné povznesení, někdo to zažije hned na první pokus. Toto vám jen maličko ukáže, co se může stát, když budete pokračovat v jeho pravidelném používání. Každý stav ve vaší vnější zkušenosti, který chcete změnit, může být rychle překonán a přetvořen používáním tohoto prohlášení. Když ho říkáte, změníte tok nesprávně zaměřené energie. Měl jsem studentku, která pocítila vnější impuls přesměrovat tuto Mocnou Energii a používala toto jediné prohlášení. Umožnila této Energii povznést její tělo. Během jednoho roku u ní nastala…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  FINANČNÍ SVOBODA 2

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé Finanční Svobody!”  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé neomezené dodávky  každé dobré věci,  včetně Bohatství a peněz!  Právě teď a navždy!”  “Expanduj naše peníze!   Expanduj naše Bohatství!   Expanduj naši zásobu každé dobré věci!   Mocná Já Jsem Přítomnosti! UVOLNI MILIONY A MILIONY A MILIONY KORUN DNES! MILIONY! Všemocná JÁ JSEM!  MILIONY! V mém příkazu!  MILIONY! Proplať kapitál do mých rukou!  MILIONY! Toto Světlo expanduj!  Všemocná JÁ JSEM! ” (Každou větu 3krát) „JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby  každého  účtu nebo závazku,  okamžitě  a věčně viditelně, skrze Boží Lásku!”    „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející Hojnost  kdekoli si volím,  pro použití  ve Službě Dokonalosti – Světla!”…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  FINANČNÍ SVOBODA

  „JÁ JSEM“ všudypřítomná,  neomezená Zásoba Bohatství Boha a Nadbytku  v mých rukou  a k mému použití,  teď a stále!” „JÁ JSEM vysrážená a viditelná Přítomnost jakékoliv konstruktivní věci,  kterou si přeji,  a nikdo do toho nemůže zasahovat!”    „Já JSEM Bohatství, Nadbytek, Substance  již zdokonalená v mém světě,  a v každé konstruktivní věci,  kterou si mohu představit nebo přát,  teď a navždy!”    ““JÁ JSEM Moc jednání; JÁ JSEM řídící Inteligence; JÁ JSEM Substance bytí,  která na to působí,  a já to nyní přináším do očividné formy  k mému použití,  viditelné a hmatatelné navždy!”    “Milovaná, Všemocná JÁ JSEM Přítomnosti“!  Dej mi desetkrát víc než požaduji,  jako Tvé Potěšení volného…