• Já Jsem

  AKTIVUJTE SÍLU BOHA!

  Osobně bych doporučoval,  aby lidé,  kteří mají nepříjemné prožitky,  z takových stavů vědomě stáhli veškerou sílu,  kterou do nich vkládali  a to převážně nevědomky.   Pokud je třeba o některém stavu diskutovat,  aby ho bylo možné pochopit, okamžitě musí následovat stažení síly,  která na to byla vynaložena,  a potom si plně uvědomovat toto:  „JÁ JSEM Harmonická Přítomnost,  která vždy pronikne  do jakékoliv substance!“ Když říkám „JÁ JSEM Ovládající Přítomnost“, jsem si plně vědom toho,  že jsem uvedl do chodu plnou Boží Sílu a Inteligenci,  která vytváří žádoucí situace,  a ty se tak stávají zcela soběstačnými. „JÁ JSEM Harmonická a Ovládající Přítomnost“ …aktivujete tak Sílu Boha,  protože jste zajedno se Zdrojem,  který je…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PŘILÁKAT DO ŽIVOTA PROSPERITU?

  „Budu“ je přiznáním toho, že „nejsem“. Otcova slova vždy říkají JÁ JSEM. Dokud si neuvědomíte,  že VY jste OTEC  (existuje jen jediné JÁ JSEM a tímto JÁ JSEM je vaše nekonečné JÁ),  nikdy nepřestanete říkat „budu“. Zdroj nemůže říkat „budu“,  protože by to znamenalo „nejsem“. Jak by mohl Bůh říci „nejsem“? Chtít přilákat do života více prosperity  je totéž jako vysílat zprávu znějící „nejsem“.  Dokud takto přemýšlíte,  programujete tím své podvědomí,  aby vám nabízelo prožitky odpovídající vašemu pocitu.  „Nejsem“ předjímá stav nedostatečnosti. Když člověk ví,  že je Bůh  a má vědomí své vlastní Božské Podstaty,  potom nemůže říkat:  „Budu“. Proč?  Protože „budu“ znamená „nejsem“. Vaším vnitřním pokladem je pocit,  že žijete ve světě bezmezné hojnosti.  Odmítejte dovolit vnějším informacím  odvést vás…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  PROŽÍT UZDRAVOVÁNÍ TĚL

  Jeden úžasný výrok, který studentům ohromně pomáhá  spočívá v tom,  že si řeknete: „JÁ JSEM Přítomnost konající zázraky ve všem,  co požaduji,  aby se stalo!“ To vy jste „Přítomnost zvaná JÁ JSEM“,  pokud máte důvěru ve své Nejvyšší Já.  A vaše Nejvyšší Já neohroženě prohlašuje  „JÁ JSEM Bůh!“. Začněte věřit v „Přítomnost JÁ JSEM“  – je vaší pravou podstatou  coby duchovní bytosti s lidskými zkušenostmi.  Vkládejte splněná přání  do své podvědomé mysli takovými výroky jako:  „JÁ JSEM Všemocná a Ovládající Přítomnost  mého vlastního Života a Světa  a JÁ JSEM Zdraví,  Pohoda a Harmonie!“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  SÍLA ÚSPĚCHU

  Myslíte si, že vynakládáte fyzické úsilí, a samozřejmě to děláte. Ale co je v tom úsilí? To Energie z vaší „Přítomnosti“ skrze vás proniká do vašeho světa. Nevidíte, že je to jediná Síla Úspěchu, která existuje? Když vezmete tuto Energii, která se sama o sobě nediskriminuje, pokud chápete Moc své „Přítomnosti“ a víte, že můžete vyvolat její Velkou Moudrost, aby tuto Energii řídila, pak ve vašem životě bez pochyby dosáhnete  kompletní Plnou Sílu Úspěchu, kamkoliv tuto Energii nasměřujete. Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková

 • Já Jsem

  CO JE PROHLÁŠENÍ?

  Prohlášení je tisíckrát silnější, než normální modlitba. Uznáváte  a přijímáte „Přítomnost“ a Inteligenci, která je zde veškerou Vládnoucí Autoritou; zatímco při modlitbě žádáte  a hledáte Všudypřítomnost,  aby vám pomohla. A mezi vámi a Dokonalostí „Přítomnosti“ kterou voláte, aby konala, není nic. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  BOŽSKÉ PRÁVO NA PENÍZE? 

  Každý člověk má kolem sebe nashromážděné ohromné bohatství  skrze své veškeré minulé životy,  které vytvořil prostřednictvím svých tužeb,  jež během životů vyvolával.  Je toho ohromná magická pokladnice, která je navždy pouze jeho.  Kdyby z ní dokázal odteď nepřetržitě čerpat ohromnou finanční hojnost,  na její vyprázdnění by potřeboval více jak 20 dalších vtělení.  Jediný důvod, proč to lidé nedokáží je to,  že se po narození chytnou do vibrační pasti  a málokdo je schopen si to uvědomit  a změnit svou vibraci tak,  aby otevřel dveře stálému přílivu hojnosti a bohatství,  které mu patří  a nikdo na světě jej o něj nemůže připravit. Vibraci nedostatku tvoří hojná kritika,  přesvědčení že bohatí jsou vždy nepoctiví, …

 • MAIA TEXTY

  AFIRMACE PRO ZASTAVENÍ KRITIKY

  Tuto afirmaci jsem opět ještě více zařadila do každodenní aktivity  a dá se říci, že po „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ patří mezi mé nejčastěji používané  a obracím se k ní ve chvíli, kdy cítím, že začínám věnovat pozornost věcem, které by mohly způsobit sled kritických myšlenek  vůči nějaké bytosti, či stavu. V tomto čase je velkou výzvou utišit mysl  a osvobodit své myšlenky, pocity a slova od veškeré kritiky a souzení. Je to však jediná cesta k dosažení skutečné Svobody  a všeho  po čem toužíte a také pro udržení fyzického těla v perfektním stavu, ba dokonce v ještě lepším, než si umíme představit. Existuje mnoho druhů vnějších ošetření,  které mohou omezeným způsobem vylepšit zdraví, krásu…

 • MAIA TEXTY

  RŮZNÉ ODSTÍNY DLOUHOVĚKOSTI 

  Není dlouhověkost, jako dlouhověkost. Tak jako s mnohými slovy i s tímto se manipuluje již dlouhá staletí a tisíciletí. Jde především o to, co se lidem naprogramuje jako představa dlouhověkosti. V dnešní době se pod tímto pojmem propaguje: tělo postrádající mladost a energii, velká krabička různě barevných léků, rozmixovaná strava a vypadávající krátkodobá paměť. Tento obraz se dokázal vštípit velké většině natolik, že při slovu dlouhověkost se pouze upevní v přesvědčení, že své tělo a jeho životní energii rychle vyčerpají za účelem tzv. užití si života teď (tím je většinou myšleno “budu konzumovat všechno až za snesitelnou mez a bezhlavě se vystavovat extrémním situacím), protože život ve vyšším věku nestojí za nic. Vedle…