• MAIA TEXTY

  MAIINO RANNÍ LAĎENÍ

  “Věci mi vždy vychází.”  “Věci mi vždy vychází.”  “Nehledě na to, jak to v jakoukoliv chvíli vypadá,  věci mi vždy vychází.” Miluji povznášet druhé.  Miluji, když jim mohu pomoci najít jejich sílu a moc.  Umím se velmi dobře vyjadřovat a snadno převádím proud povznášejících myšlenek z mého Zdroje do psané podoby.  Velmi si užívám tuto schopnost komunikace.  Má cesta se neustále vyvíjí.  Je zábavné to sledovat.  Je zábavné zažívat, jak mi vesmír každý den posílá inspirace,  které mě neustále posouvají vpřed.  Jsem dychtivá a připravená a vědomá si své Síly.  Když je inspirace silná, dokáži se rychle hnout vpřed. Vím, že vše mi vždy vychází.  Nehledě na to, jak to v jakoukoliv…

 • Raw Recepty,  Zdraví a Krása

  HYDRATAČNÍ SÍLA OKURKY

  Mnoho lidí prochází svým životem s chronickou dehydratací a nemají žádnou představu o vlivu této kondice na jejich zdraví. Okurky jsou pro takový stav velmi rychlou podporou.  Jsou fontánou omlazujícího efektu, protože zasahují až na tu nejhlubší buněčnou úroveň.  V létě nás také obdarují svým výborným ochlazujícím efektem, který dělá velmi dobře horkým stagnujícím játrům.  Při každodenní konzumaci mohou okurky zvrátit poškození jater až o 10-15 let na zpět. Čerstvá okurka je z potravin nejlepším omlazujícím tonikem na světě. Její elektrolyty velmi dobře ochlazují přetížené ledviny a nadledvinky,  které musí neustále odfiltrovávat toxické nečistoty a trpí přehřátím od toxické kyseliny močové. Pokud máte jakékoliv onemocnění ledvin, chodíte na dialýzu, nebo vám ledvina…

 • Já Jsem

  PAK VYSTOUPÍTE ODĚNI SLUNCEM, SVĚTLEM VĚČNÉHO ŽIVOTA, MLÁDÍM, KRÁSOU A BOHATSTVÍM 

  Když si člověk uvědomí,  že má nadvládu nad čtyřmi živly,  nezbývá mu než cvičit jejich používání,  aby si uvědomil,  že může řídit blesk, ovládnout bouři, ovládat vodu  a chodit uprostřed ohně bez újmy.  Řeknete Mi laskavě,  jak může kterákoli bytost používat cokoli, dokud to neuzná  – a neví, že má schopnost učinit z toho svého služebníka?  Cvičením jejich používání se pak v tomto směru stává naprosto neporazitelným.  Tak vážně si přeji, abych vám objasnil,  že jsou vám dány a vyučovány přesné Zákony,  které jsem použil – a které musí používat každý,  kdo dosáhl Vzestoupeného stavu.  Je to vše věc použití,  když víte o těchto Zákonech  a o tom, že „JÁ…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  TATO ENERGIE PRO VÁS MŮŽE PRODUKOVAT ZLATO, STŘÍBRO, PENÍZE, JÍDLO, OBLEČENÍ, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, …

  Přeji studentům, aby pochopili,  že před každým vědomým léčením z mé strany  jsem si ve své vlastní mysli vždy uvědomoval,  že: „’JÁ JSEM‘ jediná léčivá Přítomnost“ a jako ta „Neomezená JÁ JSEM Přítomnost“  jsem měl Právo, Sílu a Schopnost,  skrze tuto Přítomnost,  přikázat veškeré vnější činnosti mysli,  aby mlčela a poslouchala Její Příkaz.  Když jsem tedy mluvil s jednotlivci,  mluvil jsem s tou autoritou „JÁ JSEM Přítomnosti“,  kterou jsem rozpoznal  jako jedinou působící Inteligenci a Sílu,  která může jednat.  Uvědomoval jsem si vnější aktivitu myslí lidí kolem Mě,  ale jak jsem vám řekl dříve,  teprve když jsem začal používat:  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  se plnost Mého Poslání  a to, jak mělo…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  TĚLO SLEDUJE VAŠE SMĚŘOVÁNÍ

  Prosím vás, Milovaní Studenti,  nepokračujte v omezování se lidskými koncepty.  Prohlaste a pociťte svou úžasnou schopnost  používat tyto Zákony  a nasměrovat tuto Mocnou Energii  na vaši Svobodu a Dokonalost.  Uvědomte si,  že vaše lidská forma není hustý, hmotný výtvor,  s nímž je obtížné manipulovat.  Ciťte jej jako transparentní látku,  která sleduje vaše sebemenší směřování. Mluvte ke svému tělu!  Přikažte mu,  aby bylo silné, vnímavé  pouze k Vědomí Nanebevzatých Mistrů,  aby bylo dokonalým vyjádřením Božské Síly „Mocného JÁ JSEM“,  a aby převzalo Jeho Krásu Formy a Vyjádření. Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

 • Já Jsem,  PENÍZE

  OSVOBOZENÍ OD FINANČNÍ ZÁTĚŽE

  Aplikace v rámci Instrukce,  která je čas od času podávána,  je-li prohlášení používáno upřímně,  s opravdovým pocitem a důvěrou v Instrukci,  způsobí,  že se student který ji používá,  stane neporazitelným magnetem pro Nadbytek  a Bohatství Boha.  Pro každého jednotlivce  – ať už zprvu plně rozumí jejímu významu nebo ne –,  když si bude vědom toho,  že:  „JÁ JSEM“ všudypřítomná,  neomezená zásoba  Nadbytku a Bohatství Boha,  které používám!“ dříve nebo později vstoupí   do plného přesvědčení o této Mocné Pravdě.  Plně chápu,  jak důležitá je finanční podpora jednotlivce,  ale říkám vám, milovaní studenti,  že finanční podpora je vždy jako pohyblivé písky,  dokud nezačnete vědomě uplatňovat používání  „JÁ JSEM Přítomnosti“  jako svého Všudypřítomného, …

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  „JÁ JSEM“ DOKONALOST MÉHO TĚLA

  Mocná Já Jsem Přítomnosti, ty Božská Sílo a Lásko ve mně,  nařizuji Ti,  zviditelni ještě více v tomto fyzickém těle  Svou Dokonalost!  Vím, že u Tebe je vše možné a je to vše hotové!  Plně Tě uznávám  a dávám Ti zpět Tvou Moc, a vím,  že Tvá nepřemožitelná Inteligence  vynáší Tvou Dokonalost tím nejlepším a nejpříjemnějším způsobem,  a Ty v tomto fyzickém těle zviditelňuješ plné zdraví a jeho perfektní formu.  Ve všech jeho částech koluje Tvá Věčná Životní Síla,  která má Moc přinést do Dokonalosti cokoliv a to i rychlostí myšlenky! Do tohoto těla se vlévá obrovský životní náboj,  všechny buňky se oživují,  obnovují své schopnosti  a projevují Dokonalost všech jeho…

 • Abraham,  GABRIEL

  Za každou touhou je touha cítit se dobře

  Neexistuje touha, kterou by někdo měl z jiného důvodu než z přesvědčení, že se bude cítit lépe, když jejího předmětu dosáhne. Ať už je to hmotná věc, fyzický stav bytí, vztah či okolnost, v jádru každé touhy je touha cítit se dobře.  Úspěch není poměřován věcmi nebo penězi, kritériem úspěchu je jednoznačně míra radosti, kterou cítíte.  Základem Života je Svoboda! Důsledkem Života je expanze!  Cílem Života je Radost! Přišli jste do fyzické roviny kontrastu proto, abyste určili, co je chtěné,  abyste se spojili s energií, která tvoří světy  a abyste ji nechali plynout k věcem, na něž upíráte svou pozornost,  nikoli proto, že by předměty, na něž upínáte svou pozornost, byly důležité,  ale protože Akt Proudění…