• Já Jsem,  PENÍZE

  A VŠECHNY PROBLÉMY ZMIZÍ

  Ve vesmíru existuje pouze jedna Přítomnost,  která může, nebo vyřeší jakýkoli problém,  a to je všude přítomná „JÁ JSEM Přítomnost“.  Milovaní!  Dovolte mi,  abych s laskavostí řekl,  že nemá smysl jen usilovat o vyřešení problému,  protože tam, kde byl jeden,  se může objevit tucet;  ale když víte,  že dokonalým přístupem je vstoupit do „JÁ JSEM Přítomnosti“,  protože víte,  že je to nezpochybnitelný Řešitel každého problému,  jistě způsobíte,  že všechny problémy zmizí;  protože tam,  kde žijete neustále, klidně a s dostatečným odhodláním v „JÁ JSEM Přítomnosti“,  místo toho,  aby se další problémy objevily ve chvíli,   kdy byl jeden vyřešen,  vstoupíte do stavu,  kde není žádný.  Dnes velím Síle v těchto slovech,  abych…

 • MAIA TEXTY

  MEDITACE PRO FYZICKÉ TĚLO

  Pro mé fyzické tělo je přirozené být kompletně zdravé. Je pro mě přirozené být ve stavu vrcholné kondice. I když nevím, co všechno pro to dělat, mé tělo to přesně ví. Mám triliony buněk s individuálním Vědomím a ony přesně vědí, jak dosáhnout své individuální rovnováhy. Když se začaly objevovat některé disharmonie, nevěděla jsem to, co vím teď. Kdybych tenkrát věděla, co vím nyní, k těmto okolnostem by nedošlo. Nepotřebuji pochopit příčinu tohoto stavu. Nepotřebuji vysvětlit, proč k tomu došlo. Musím se jen jemně, a s konečnou platností od tohoto stavu oprostit. Nezáleží na tom, co ho nastartovalo, protože právě teď se vše obrací opačným směrem. Je přirozené, že mému fyzickému tělu bude chvilku…

 • Transformace

  NEEXISTUJE ŽÁDNÁ MRTVÁ HMOTA

  Mohu říci, že vědomí existuje například i ve vašich nehtech,  ale málokdo mne bude brát natolik vážně,  aby popřál svému nehtu dobré ráno.  Atomy a molekuly tvořící nehet nesou jistý druh vědomí  stejně jako molekuly této stránky.  Neexistuje nic, skála, nerost, rostlina, zvíře ani vzduch,  co by neobsahovalo jistou hladinu vědomí.  Takže se ocitáte uprostřed neustálého pohybu, života, vědomé energie.  Vy sami jste fyzicky složeni z buněk uvědomujících si svoji vlastní identitu,  která ochotně vytváří fyzickou strukturu, vaše tělo.  Neexistuje žádná mrtvá hmota,  prostě nic co by nebylo formováno vědomím.  Všechny stupně vědomí mají schopnost vnímat a tvořit. Nikdy neporozumíte sami sobě,  pokud nepochopíte, o čem nyní hovořím.  Z pohodlnosti…

 • Transformace

  CO JE TO „VZKŘÍŠENÍ“?

  Tuto otázku dostala Maia na FB a přiznám se, že mne to poslední dobou také napadlo.  Stalo se mi během posledního měsíce, že jsem potřeboval opakovaně pomoci s nějakou těžkou situací a moc jsem si s tím nevěděl rady. Cítil jsem, že běžné řešení na základě materiálního pohledu není to, co hledám. Nechával jsem tedy ty situace tak nějak ležet, či jak se někdy říká, vyhnít. Jenže ony se nevyřešily a spíše jsem cítil, že mě to začínalo tížit. Mám pocit, že vždy, když nás chce vesmír někam posunout, abychom se něco naučili, zavede nás a naše blízké do nějaké velmi nekomfortní situace, kdy nám jde, viděno naším pozemským pohledem, o všechno, či…

 • Já Jsem,  Transformace

  PORTRÉT HRABĚTE DE SAINT – GERMAIN

  Jediný známý portrét hraběte de Saint-Germain patřil markýze d’Urfé. Paul Chacornac se domnívá, že obraz namaloval  jeho přítel hrabě Rotari a že ho paní d’Urfé věnoval sám hrabě de Saint-Germain, a to na začátkem roku 1760. Když byla v roce 1782 prodána knihovna a obrazy vévody de la Vallière který sbírky paní d’Urfé koupil v roce 1777 (markýza zemřela v roce 1775), pořídil N. Thomas v roce 1783 rytinu portrétu a věnoval ji Nicolasovi de Thy, hraběti de Milly, jenž byl členem Akademie věd  a Ctihodným mistrem slavné lóže Neuf Soeurs (Devět sester), kde byl zasvěcen i Voltaire. Thomasovu rytinu otiskl v lednu 1785 časopis Berlinische Monatsschrift  S titulkem „Hrabě de Saint-Germain, slavný alchymista“; Doprovázely ji…

 • Transformace,  Videa

  Dr. Vladimir Zelenko – Co se doopravdy děje…

  Projev Dr. Vladimíra Zelenka na Reawaken America Tour. Inspirující projev v šírším propojení současného dění. Lidstvo je účástníky souboje dvou myšlenkových systémů.

 • Já Jsem

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

  Když jsem řekl:  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  pak pokud je „JÁ JSEM“,  skrze Mou Lásku,  v každé částečce Života,  která existuje,  pak když přikazuji Mé Lásce a jejímu Světlu,  aby vešla do Života  a pozvedla ten Život do Velké Dokonalosti,  která je záměrem Boha,  pak „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“  pozvedá celý život do Dokonalosti,  kterou jsem se stal.   Proto, Milovaní, vězte,  že Láska Mého Srdce je skutečná.  Vyzkoušejte mě a uvidíte,  zda pro vás Moje Láska udělá to,  co pro sebe ještě nemůžete udělat sami.  Láska je Nejvelkolepější Silou v celém Vesmíru. Já Jsem samotné Světlo Života;  a Velká Kosmická Kristova Láska,  o které mluvím,  vždy čeká…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  VZKŘÍŠENÍ PRODUKUJE VĚTŠÍ DOKONALOST

  Jednou jsem vám řekl,  čím více přemýšlíte o Velkém Magnetickém Centrálním Slunci,  tím více Jeho Síly působí ve váš prospěch.  Já, a další, jsme řekli,  že když pomyslíte na nějakého konkrétního Vzestoupeného Mistra,  je to proto,  že vaše vlastní Vyšší Mentální Tělo  volá tohoto Mistra na pomoc vnějšímu já, zatímco Vyšší Mentální Tělo  si přeje dělat určité věci v energii vašeho vnějšího já,  a tak Nenasycený Plamen  může expandovat rychleji  a snadněji rozšířit Svou Větší Dominanci do vnější manifestace.  Proto,  pokud pochopíte mnoho Mých prohlášení  z tohoto hlediska,  budou pro vás znamenat mnohem více.  Když řeknete:  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  čehokoliv,  co chcete ve svém světě mít,  musí do…