PENÍZE,  Transformace

SMLOUVA S DUCHEM

Když zasvětíte svůj život Světlu a řeknete:

„Duchu, přeji si, abys mě zaměstnal. Dej mi práci a ukaž mi, co můžu dělat.

Dej mi příležitost žít své světlo, 

říkat svou pravdu 

a nést světlo kolem zeměkoule,“

pak vám Duch dá práci.

Řekněte jasně, k čemu jste použitelní

a uzavřete s Duchem smlouvu.

Řekněte Duchu, co žádáte v odměnu.

Duch vás nechá vyjednávat 

a sepíše jakoukoliv smlouvu,

jakou budete chtít potud,

pokud budete působit ve funkci,

v níž sloužíte sobě a povznesení své vibrace.

Když sloužíte sobě

a jste oddáni osobnímu vývoji a změně,

povznášíte všechny kolem sebe.

To je služba.

Služba neznamená chodit

a dělat ze sebe mučedníka a říkat:

„Já vás spasím.“

Služba znamená dělat práci sám a žít tak,

že každý,

koho se dotknete,

je vaší cestou ovlivněn.

(Poslové úsvitu: Barbara Marciniak, foto: Maia Špačková)