• Já Jsem

  VELKÉ PROROCTVÍ PRO TOTO STALETÍ

  Ve skutečnosti se blíží konec proroctví   a jeho naplnění,  o kterém Bůh promluvil skrze člověka,  že povstane království ráje – nebe na zemi.  Období boje pro stvoření,  v bolestech tohoto nového zrození,  bude rychlé  a pro některé hrozné ve svém mocném projevu;  ale vězte,  že to přinese zbývajícímu lidstvu mír, štěstí  a Světlo pravého porozumění,  což stačí k tomu,  aby se všichni radovali,  že během staletí tohoto velkého očekávání  jsou spravedliví odměněni  a oddanost člověka Bohu   přináší své skutečné ovoce.  Od odeznění včerejšího zatmění (1932) začínají změny Velké podívané,  obrovské ve svém rozptýlení.  Zatímco se vše pohybuje kupředu  a bude se i nadále pohybovat pod Božím řádem,  přesto blízkost této…

 • Abraham,  PENÍZE

  CO KDYŽ PENÍZE ZTRATÍ SVOU HODNOTU?

  Jerry: Abrahame, dříve v minulosti tvořily naše peníze především mince – kov, který měl hodnotu sám o sobě: jako u dvacetidolarové zlatky mělo zlat hodnotu dvaceti dolarů“ stříbro v dolarovém stříbrňáku mělo hodnotu. A tak se zdálo jednoduché porozumět hodnotě určité mince. Ale dnes naše peníze nemají ve skutečnosti samy o sobě žádnou hodnotu“ bankovky a mince jsou v podstatě bezcenné. Vždy jsem si cenil výhody peněz jako prostředku k výměně zboží a talentů spíše než vyměňování kuřete za nádobu mléka nebo za košík brambor. Ale dnes jsou naše peníze uměle znehodnocovány a začíná být stále obtížnější doopravdy porozumět hodnotě dolaru. Jinak řečeno, připomíná mi to hledání mé vlastní hodnoty: “Jakou má můj talent hodnotu? O kolik…

 • Abraham,  PENÍZE

  POCIT ÚLEVY VE VZTAHU K PENĚZŮM – Abraham Hicks

  Abraham: Nalaďme se na vortex týkající se tématu peněz. Povězte nám, co souvisí s vaším životem, a vztahuje se k vaší nespokojenosti… Tohle zaměřovací kolo děláme, protože si uvědomujete, že kolem tématu peněz máte chronické myšlenkové návyky, které vám zabraňují se dostat do vortexu ve vztahu k tématu peněz. Chcete, aby k vám proudila spousta peněz, která neproudí, a víte, že důvodem jsou ty myšlenkové návyky. Účelem tohoto cvičení je – mám chronické, čili je nabízím často, navyklé myšlenkové vzorce vzhledem k nedostatku peněz, které mi zabraňují být ve vortexu.  Je to tak? Host: Ano. Abraham: Uprostřed vortexu, tohoto zaměřovacího kola, kam se chceme dostat, se nachází tvrzení:  “Chci, líbí se mi, miluji, mám záměr,…

 • MAIA TEXTY

  FYZICKÁ SMRT A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI   

  Jakmile se snažíme od sebe něco odehnat, většinou toho získáme ještě více. A zde vzniká paradox. Lidé se smrti velmi bojí, chtějí mít jistotu, že je jen tak nepřekvapí nepřipravené, ale nakonec drtivá většina zaměřuje pozornost na smrtonosné myšlenky a skutečně jim věří. Když se na tento předmět podíváte z vyšší perspektivy a když skutečně chápete princip „Zákona přitažlivosti“ není v tuto chvíli „legračnější a paradoxnější téma“, než je to o smrti. Nacházíme se v časovém úseku reality, kdy se mnoho lidí začíná zajímat o posmrtný život. V této části obrazu se skutečně začínají odkrývat informace na základě reálných zážitků toho, že naše duše je „nesmrtelná“ a je součástí něčeho mnohem širšího, než je jen…

 • Abraham

  SLEDUJETE TO, ROSTE TO … ať je to chtěné, nebo ne

  Když něčemu věnujete pozornost, nakonec podstata toho, čemu se v myšlenkách věnujete, fyzicky zhmotní. Sledují-li to i ostatní, svou pozorností tomu pomáhají růst. Postupem času je tato zhmotněná věc, ať je chtěná, nebo ne, uznačena za Pravdu… Záměrná tvorba znamená záměrně si vybírat ty zkušenosti, z nichž děláte své pravdy. Abraham Hicks- Esther Hicks, fotografie: Maia Špačková

 • Já Jsem

  LZE ABSORBOVAT PLNOST „ŠTĚSTÍ“

  Štěstí je velkým přínosem, který každý jednotlivec hledá.  Najdeme některé orientalisty, kteří říkají,  že blaženost je konečný stav.  Je to jen jiný výraz pro Štěstí,  ale pro západní mysl není zdaleka tak mocný.  Pro západní mysl je Štěstí „Bůh v akci“.  Být si vědom hledání Štěstí znamená  být si vědom hledání Boha.  Žádného trvalého Štěstí není nikdy dosaženo jinak  než prostřednictvím uznání Boha, „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  která je uvnitř, nad a kolem jednotlivce.  Štěstí je mocná alchymie.  Je to jeden z nejmocnějších čističů lidských myšlenek,  pocitů, mysli, těla, aury a světa jednotlivce.  Pokud by Student věřil a experimentoval sám se sebou,  zjistil by, že může vytvářet Štěstí podle libosti. Předpokládejme například, …

 • Abraham,  Transformace

  POROZUMĚNÍ A VDĚČNOST PŘEDSTAVUJÍ ROZDÍLNÉ VIBRAČNÍ STAVY

  Když pociťujete vděčnost, často zpozorujete potíže, které jste již v sobě zdánlivě překonali, a kromě toho mohou ve vás přetrvávat stále také ještě i vibrace odporu. Stav porozumění znamená pohlížet na všechno očima Zdroje… Mohli byste kráčet ulicí přeplněnou lidmi se všemi jevy, které by ostatní lidé kritizovali či se jich obávali – a neměli byste k nim přístup (nemohly by vás ohrozit), protože vaše vibrace porozumění by pro vás vybírala jevy odlišné vibrační povahy. Abraham Hicks, fotografie: Maia Špačková

 • Abraham,  Transformace

  JE TO VŠECHNO O VIBRAČNÍ RELATIVITĚ – Abraham Hicks

  NIKDO vám nemůže nic dát do vašeho koláče,  pokud nebudete sledovat to, co si ONI DÁVAJÍ DO SVÉHO KOLÁČE! Když sledujete to, co si dávají do svého koláče,  stáváte se vibrační shodou toho,  co si do svého koláče dávají a teď to dáváte do svého koláče také. Nic z toho by se do vašeho koláče nedostalo,  kdybyste neměli „nos v jejich koláči“. A vy říkáte:  „No, je těžké si nevšímat toho, co si druzí dávají do svého koláče.“ A my říkáme, že to může být těžké,  ale možná byste mohli začít dělat svůj vlastní koláč  a být v něm zahrabaní až po uši. A vy tvrdíte:  „Ale můj koláč není tak zajímavý, jako…