• Já Jsem,  Transformace

  SVĚT, JAK HO VIDÍTE, NENÍ SKUTEČNÝ

  Svět, který vidíte, je naplněn lidským, omezujícím, nesouladným tvořením,  které není skutečné a nemá žádnou sílu se udržet,  kromě vaší pozornosti, která je do něj vkládána  a která nese vaši Životní Aktivitu, aby ho udržela, pokud se vás to týká osobně.  Ale pokud to pochopíte a odvrátíte se – a tím myslím nejen ve vaší nazírání, vašem fyzickém pohledu,  ale odvrátíte se ve svém pocitu od omezujícího nazírání na nesoulad,  nahlížení na nesouladné podmínky kolem vás  – a obrátíte se k „Přítomnost veškerého Života “,  což je Štěstí, Odvaha, Síla a Dokonalost, pak budete schopni vyvolat to, co potřebujete,  abyste se osvobodili od těch podmínek,  o kterých jste věřili, že…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  JAK PŘINÉST NEOBVYKLÉ VĚCI

  „JÁ JSEM“ je nezměřitelná (bezedná) mysl Boha.  K dosažení porozumění:  průměrný žák se vrací zpět v paměti,  k tomu co bylo,   místo aby šel do Srdce Boha  a přinášel vpřed to,  co nikdy nebylo.  Jednotlivci a studenti si mnohokrát nejsou  a nebudou vědomi,  jak mnoho civilizací dosáhlo těchto obrovských vědomostí,  které jsou zcela neznámé pro dnešní vnější svět.  Atlantis a Lemuria neboli Země Mu,  jak je dnes nazývána několika mála jedinci,  jsou jen fragmenty ohromných civilizací, které zde byly.  Chcete-li přinášet neobvyklé věci:  Studenti, kteří si to přejí udělat,  musí vzít rozhodný postoj:  „JÁ JSEM Srdce Boha,  a Já nyní přináším myšlenky a úspěchy,  které nikdy předtím nebyly přineseny.“ Zvažujte jen:  „JÁ JSEM ten,…

 • Já Jsem,  Transformace

  KDO CHCE RYCHLE KRÁČET KE SVĚTLU…

  Ten, kdo chce rychle kráčet ke Světlu,  by nikdy neměl usnout před tím,  než vědomě vyšle LÁSKU všem lidem  o kterých má pocit, že mu kdy ublížili! Tato myšlenka poletí jako šíp  a v těch druhých bude působit svou silou  a vrátí se vám bezpečně zpět. Začleňte tedy před usnutím toto prohlášení: „Skrze Mocnou Přítomnost, kterou Já JSEM, Já posílám Lásku všem lidem, o kterých mám pocit, že mi ublížili.“ (Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Zahrada

  RAJČATA RUTHJE

  Pro letošní sezónu jsem zvolila mou velmi oblíbenou odrůdu Ruthje. Je to koktejlové rajčátko, s plnou sladko-kyselou chutí a jemnou slupkou. Asi 90 % rajčat na zahradě je tato odrůda. Znám ji z německých bio obchodů, kde jsou pěstována v Demether kvalitě a jsou to nejdražší rajčátka, která tam prodávají. Tento rok je Ruthje obzvláště povedená. Včera jsem sklidila poprvé plný košík rajčátek a po vložení do úst jsem se ocitla v nebi. Rajčátko svou jemností se v ústech doslova rozpustí a zalije vás dokonalou chutí, ze které vám proběhne mráz po zádech. Bez jakékoliv skromnosti zaujímám postoj, že moje rajčátka jsou ještě chutnější, než ta německá v Demether kvalitě – a že ty jsou opravdu…

 • Já Jsem,  Transformace

  JÁ JSEM VEDENÍ FUNGUJE. Já Jsem tam, kde mám být …

  Tak tuto větu jsem pronesl po jisté události, která se mi osobně přihodila.  Často jsem si říkal, jak by bylo fajn dostat nějaký jasný důkaz, že to „Já Jsem“ funguje.  Ale ne takové to parkování, kdy najdete místo, když ho potřebujete a podobné drobnosti. Něco, co by mi dalo opravdu nezvratný důkaz, že to prostě funguje. A v poslední době jsem si opakovaně kladl otázky jako, kam se vydat, kudy, co mám dělat, co je moje cesta a tenhle druh uvažování se ještě prohloubil, když jsem si opakovaně četl od Saint Germaina a Maii pasáž, kde říká, že si máte nejprve požádat svou Mocnou „Já Jsem Přítomnost“ o pocit, který vám ukáže…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PŘÍTOMNOST ŽIVOTA MÁ VŠE, OČ ŽÁDÁTE

  Nejste vydáni na milost a nemilost lidským podmínkám.  Můžete vysílat tyto mocné dekrety, které jsou Silou Života,  který je podřízen vaší pozornosti. To rozpustí a pohltí nespravedlnost ve vašem individuálním světě a ve vašem státě,  dokud nezůstane jen Síla Světla, Božský Řád a Božská Spravedlnost  jednající prostřednictvím lidských bytostí,  jednající ve vašich průmyslových odvětvích,  jednající ve vaší situaci v nezaměstnanosti.  Nebuďte sklíčení; nenechte se zděsit podmínkami,  které dnes existují,  protože je v Moci této stále rostoucí, budující Aktivity „JÁ JSEM“,  kterou vyvoláváte do akce,  aby každá lidská bytost byla na své vlastní správné cestě služby.  Tato výzva k Životu přinese podmínky,  které každého postaví na jeho vlastní cestu,  pokud dostatek…

 • Já Jsem,  Transformace

  DŮKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽIVOTA

  Ať už se jedná o vaši obchodní činnost,  nebo o lepší pochopení Života,  nezapomeňte, že každý důkaz v tomto Světě,  který k vám musí přijít,  pokud jde o vás a váš individuální svět,  „musí projít vámi“.  Mohli byste vidět provádět takzvané zázraky,  ale to vám nevytvoří ani částečku dobra,  pokud jste ten takzvaný zázrak neprovedli sami,  nebo jste do akce nezavolali „Přítomnost a Sílu Života“,  aby to vytvořila prostřednictvím vás.   Teprve pak máte důkaz,  který vám žádný člověk na světě nikdy nemůže vzít.  Pokud vidíte něco provedeného (zázrak), ​​ můžete tomu prozatím věřit  a může to být všechno pravda,  ale když se od toho vzdálíte  a začnete znovu na…