Já Jsem

MISTROVSTVÍ JE SKUTEČNÁ, HMATATELNÁ A PRAKTICKÁ VĚC

Věnujte Mi svou pozornost a dejte Mi svá volání; 

a Já vám dám svou pozornost 

a odpovím na tato vaše volání, 

že Mě najdete být věčným Přítelem toho Zázraku Světla, 

jehož Láska je Autoritou a Sílou Nejvyšší 

všude a navždy. 

Není žádné místo, kam by má Láska nemohla jít. 

Není místo ve Vesmíru, 

kam bych nemohl poslat Svou Lásku. 

Není žádné místo, 

kde by se Světlo mé Lásky nemohlo projevit. 

Nikde není žádná část manifestace, 

které bych nemohl porozumět 

a kterou bych nemohl pozvednout 

a rozšířit do větší Dokonalosti. 

Proto, když k vám vylévám svá požehnání,

abych naplnil váš svět dalšími požehnáními, 

Má Kosmická Síla se stává větší 

jako přítomnost Mistra Krista Vítězné „JÁ JSEM“. 

Chtějte každým vláknem svého bytí poznat, 

co to znamená, když říkáte: 

„‚JÁ JSEM‘ Autorita Dokonalosti Mistra Krista!“ 

‚‚JÁ JSEM‘ Vítězná a Zázračná Přítomnost Mistra Krista!“  

Toto jsou různé aktivity větších Sil 

vaší „požehnané“ JÁ JSEM Přítomnosti, 

aby vytvořily podmínky ve vnějším projevu, 

ať je vyvoláte kamkoli, 

a obrátily svou pozornost k uvolnění Života z nesouladu, 

který byl zneužitím Boží Mocné Energie a Život a Hmoty (látky). 

Pokud s těmi z Nás, 

kteří střežíme Osud vašeho Národa, 

stojíte a cítíte svou blízkost, svou Jednotu s Námi 

– cítíte v sobě naši Sílu Světla 

– protože když k vám posíláme Pocit Lásky, 

abyste jí obklopili fyzickou podobu a vnesli Mír do pocitů, 

nebo očistili podmínky kolem sebe, 

pocit naší Lásky je Síla z naší oktávy; 

a to se stále rozšiřuje a stále pozvedává vše, 

co kontaktuje, 

do své vlastní větší Dokonalosti. 

A když zavoláte Ohnivou, Zázračnou Přítomnost Mistra Krista 

do podmínek vašeho fyzického světa, 

zjistíte, 

že Mistrovství je velmi skutečná, hmatatelná a praktická věc. 

Je to pouze příkaz k vaší pozornosti 

a soustředění veškeré vaší Energie k tomuto přijetí 

a použití Plamene vašeho srdce Kristovy Lásky Vesmíru. 

Vyzkoušejte mě a zjistěte, 

zda to vytváří Dokonalost, 

která na váš příkaz zastaví neshody 

a odhalí vašemu bližnímu naději na věčnost. 

Když jsem řekl: 

„Budu-li vyzdvižen (vzestoupen), 

přitáhnu k sobě celé lidstvo,“ 

pak samotnou intenzitou své Lásky k vám 

vás probudím k používání 

vašich Božských Sil Přítomnosti Mistra Krista Té Mocné ‘JÁ JSEM, ‚ 

dokud vám vaše touha použít tyto Síly k naplnění Božských tužeb 

vašeho Životního Proudu 

nepřinese takové vzrušení Radosti, 

neodhalí vám takové Mistrovství 

a takovou Svobodu, 

že se už nikdy nebudete dívat do stínů; 

ale vaše štěstí přijde odtamtud, 

kde se Věčný příkaz poslouchá všude tam,

kde to nazýváte „vnější činností“. 

Pamatujte na Mne tak často, 

jak jen můžete, 

až do té hodiny, 

kdy Mě musí celé lidstvo spatřit tváří v tvář. 

Ostatní přijdou se Mnou. 

Andělský hostitel musí být viděn. 

Lidstvo je musí více přijmout. 

Musí spolupracovat s Naplněním Velkého Božského Plánu.

Ježíš Kristus (I AM Discourses), volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  A k tomu je příležitost dodat,
  že Ježíš vyzývá k soukromému vztahu
  s vámi napřímo.

  Ne prostřednictvím církve a jejich služebníků.

  „Království „Boží“ je v Tobě
  a všude kolem Tebe.
  Nikoliv v budovách ze dřeva a kamene.

  Rozštípni kus dřeva
  a já tam budu.

  Nadzvedni kámen
  a nalezneš mě.“
  🌹

  Ve světle tohoto
  Měl současný papež říci,
  že nikdo nemůže mít vztah s Kristem!

  Další informace,
  Zelenskyj poslal vojáky do kostelů
  a zakazuje křesťanství a církev,

  která tam byla tisíc let.
  Dokonce tato církev odsoudila na počátku konfliktu
  vpád ruské armády na území UK
  a teď byla po zásluze potrestána. 😉

  https://bezpressu.news/videa/zelensky-zakazuje-krestanstvi-na-ukrajine/

  Další informace…
  Klas Schwab řekl, že Bůh neexistuje
  a že jedinými bohy jsou oni (ne všichni lidé, jen ti vyvolení)
  a technologie. 😁

  Jak se říká, s jídlem roste chuť.
  Podle pár těchto indicií
  je mi jasné,
  že toto není tažení pouze proti lidem,
  ale i proti samotnému Stvořiteli.