Já Jsem

MLUVTE S PŘÍTOMNOSTÍ A NECHTE SE POZVEDNOUT DO JEJÍ SVOBODY

Když se kritické nebo rušivé myšlenky 

pokouší najít vstup do vašeho vědomí,  

rychle zabouchněte dveře 

a přikažte jim, 

aby odešly navždy! 

Nedejte jim šanci,  

ani čas na to získat oporu,  

zapamatujte si, 

že máte Sílu a udržující Moc 

„ Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“ to udělat. 

Kdybyste měli problém s držením zavřených dveří, 

mluvte se svou „ JÁ JSEM Přítomností“ 

a řekněte Jí: 

„Dívej se sem! 

Já potřebuji Pomoc ! 

Dívej se, 

že dveře do tohoto zmatku (této poruchy) 

jsou zavřené 

a zůstávají zavřené navždy!“ 

Já chci, 

abyste upevnili do svého vědomí, 

že můžete mluvit se svou „ JÁ JSEM Přítomností“ stejně,  

jako byste mluvili se mnou,  

důvěřujíce, 

že jsem získal Neomezenou Moc,  

protože vám říkám,  

že zde není žádný prázdný (neužitečný) komentář, 

když vám děkuji, 

že můžete působit Touto Mocnou Přítomností, 

aby ovládala každý stav ve vaší celé zkušenosti 

a pozvedla vás do Její Svobody 

a Nadvlády nad všemi věcmi!

 

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP