• Transformace,  Zdraví a Krása

  Prof.Jaroslav Turánek: Tečkujeme toxinem, který může vyvolávat záněty srdce, mozku, poškozovat orgány a imunitní systém

  Vakcíny mRNA proti covidu jsou toxinem, který může vyvolávat záněty srdce, mozku, a poškozovat játra, ledviny, prostatu, vaječníky a imunitní systém Martina: A to jsme původně nechtěli. Jaroslav Turánek: To se původně nechce, protože žádná vakcinace není povolena intravenózně. My vlastně děláme intramuskulární aplikaci, která je intravenózní aplikací. Martina: A tudíž vůbec nemůžeme vědět, kam se tato vakcína dostane. Jaroslav Turánek: Jako laikovi vám to hnedka dojde. Vůbec nevíme, kam se dostane. Ona je v cirkulaci, a cirkuluje tak, jako původní částice k targetování nádorů. A protože tyto částice mají takovou velikost, že mohou procházet fenestracemi v kapilárách, a jsou v různých orgánech, v játrech, ledvinách, dostávají se do celého těla. Našli to v…

 • MAIA TEXTY,  Raw Recepty,  Zdraví a Krása

  KLÍČKY Z BROKOLICE OPRAVUJÍ „TEČKAMI“ POŠKOZENÝ MOZEK

  Příroda je mocná a proudí skrze ni inteligentní síly,  které jsou připraveny nabídnou řešení bez ohledu na čas a prostor. Na každou možnou lidskou zkušenost má příroda nabídku jedu i léku. Lze si jen vybrat. Svoboda jednání a volby své cesty je těmito silami ctěna. A tak, i když si někteří jedinci zvolili zažít zkušenost,  která zasahuje do nejmenší částečky jejich integrity, pokud se rozhodnout znovu ctít svůj život, mohou sáhnout po tom nejdokonalejším léčení, které příroda nabízí. A tím jsou klíčky. Klíčky v sobě nesou ohromnou životní sílu a koncentraci velmi léčivých molekul, jež jsou schopné svou informací a svým životním nábojem opět uvést tělo do života. Klíčky rostlin jsou…

 • MAIA TEXTY,  Transformace

  SVĚTELNÁ RODINA PŘICHÁZÍ ROZVRÁTIT SYSTÉMY OVLÁDÁNÍ

  Na Zemi se inkarnují stovky miliónů velmi starých duší, které pochází z jiných hvězdných systémů, než je tento. Jejich inkarnace je předlouhá a jejich živá knihovna je naplněna nesčetnými zkušenostmi a vědomostmi. Na této planetě v historii lidstva byla mnohokrát vynaložena snaha pro ovládnutí lidí na věčné časy,  avšak každý tento systém tyranie byl za jistou dobu rozvrácen. A vždy, kdybychom mohli jasně prohlédnout skrze slupku věcí, našli bychom za tím ty stejné duše,  které se v průběhu věků účastnily rozvratu každého takového podobného systému. Mnoho moudrých během časů mluvilo a psalo o době,  kdy lidstvo bude stát na prahu dalšího Zlatého Věku,  který tu již jednou byl a který je přirozenou součástí…

 • Já Jsem,  Transformace

  JSEM NEMOCNÝ…

  Milí studenti,  nevidíte,  že když řeknete „jsem nemocný, „ jen otáčíte tento Princip Života,  ve kterém je přirozeně pro všechno Dokonalost;  a tak rekvalifikujete vaší svéhlavou neznalostí něco,  co by se nikdy přirozeně nestalo?   Skrze dlouhá staletí svéhlavého nedorozumění,   lidstvo velmi nabilo atmosféru o sobě falší a neskutečností,   proto vám  nemusím říkat,  že když řeknete „jsem nemocný, „ je to jen bídná faleš  pokud jde o vaše Božství,   které nemůže být nemocné.   Zní vám to hrubě?  Pak říkám, promyslím to,  a vy uvidíte  jaké požehnání a milost  to k vám může propustit.   Říkám Vám, Milý studenti,  ve Jménu Božím,  zastavte používání těchto špatných výrazů  směrem k vaší Božské Přirozenosti,  vašeho Božství,  protože…

 • MAIA TEXTY,  Transformace

  KLID JE VLÁDCEM NEPOKOJE A VAŠÍ SKUTEČNOU MOCÍ

  Těžké je základem lehkého, Klid je vládcem nepokoje. S vědomím toho Jsou úspěšní lidé Vyrovnaní a soustředění, Ať již dělají cokoliv. I při pohledu na nejkrásnější nádheru Setrvají v klidu nad vším povzneseni. Proč by měl vládce říše Svým chováním říši znevažovat? Pokud s sebou necháte zmítat, Pozbýváte spojení se svým základem. Pocit neklidu je projevem ztráty kontroly nad sebou samým. (Tao-te-t’ing. Lao-c`) Zachovat klid, netečnost, ať se kolem vás děje cokoliv. Skutečný Mistr ví, že v udržení klidu je Největší Moc. Schopnost zachovat klid je skryta uvnitř, nemůžete ji hledat kdekoliv venku. Pokud si kdokoliv zachová klid neboli „netečnost“ a to i uprostřed zmatků, změní svůj život. Společnost, ve které žijeme, má v sobě…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PRAXE V PODNIKÁNÍ

  Když tvoříte dohodu a podepisujete smlouvu: „JÁ JSEM Jediná úřadující Přítomnost v této dohodě (smlouvě).“  Když jednáte s lidmi a obchodními partnery: „JÁ JSEM Inteligentní Aktivita v jejich myslích.“  Obzvláště důležité pro tento čas, kdy můžete být konfrontováni informacemi z médií, které mají schopnost ovlivnit vaše myšlení a emoce: „JÁ JSEM Ochrana mého majetku.“  Při jakékoliv aktivitě v podnikání: „JÁ JSEM Inteligence a Přítomnost jednající všude a ve všem.“ Pro potvrzení Pravdy o Vaší hojnosti: „JÁ JSEM viditelné Bohatství, po kterém toužím.“  „JÁ JSEM Přítomnost produkující hojnost,  ať už se rozhodnu ji použít kdekoli.“ Nedělejte si starosti s osobami na jakémkoliv úřadu.  Zaujměte toto stanovisko: „JÁ JSEM Dokonalost Přítomnosti jednající  prostřednictvím jakéhokoli úředníka  přijímající…

 • Transformace

  MYŠLENKA

  Myšlenka je nejmenší částicí ve vesmíru. Z myšlenek jsou utvářeny atomy. Zároveň je ovšem myšlenka tím nejvyšším, co ve vesmíru existuje. Utváří galaxie a obklopuje je. Není zdrojem pravdy, ale jejím výkonným ředitelem. Je nutné, abyste své myšlenky ovládli. Nevědomé a negativní myšlenky se akumulují do emocí, jež mohou následně zapříčinit selhání tělesných orgánů. Negativní myšlenky a emoce způsobují napětí, utrpení a bolest, jež nejen že zabíjí tělo, ale zabíjí také naši radost ze života  a tím i naši vůli žít. Každého, kdo umírá, zabíjí jeho vlastní myšlenky. Naše myšlenky a návyky se manifestují v našem těle. Když ovládneme myšlenku, ovládneme její výsledek. V tom je naše osobní síla. Stát se vědomým mistrem trvá…