• MAIA TEXTY,  Transformace

  SVĚTELNÁ RODINA PŘICHÁZÍ ROZVRÁTIT SYSTÉMY OVLÁDÁNÍ

  Na Zemi se inkarnují stovky miliónů velmi starých duší, které pochází z jiných hvězdných systémů, než je tento. Jejich inkarnace je předlouhá a jejich živá knihovna je naplněna nesčetnými zkušenostmi a vědomostmi. Na této planetě v historii lidstva byla mnohokrát vynaložena snaha pro ovládnutí lidí na věčné časy,  avšak každý tento systém tyranie byl za jistou dobu rozvrácen. A vždy, kdybychom mohli jasně prohlédnout skrze slupku věcí, našli bychom za tím ty stejné duše,  které se v průběhu věků účastnily rozvratu každého takového podobného systému. Mnoho moudrých během časů mluvilo a psalo o době,  kdy lidstvo bude stát na prahu dalšího Zlatého Věku,  který tu již jednou byl a který je přirozenou součástí…

 • Já Jsem,  Transformace

  JSEM NEMOCNÝ…

  Milí studenti,  nevidíte,  že když řeknete „jsem nemocný, „ jen otáčíte tento Princip Života,  ve kterém je přirozeně pro všechno Dokonalost;  a tak rekvalifikujete vaší svéhlavou neznalostí něco,  co by se nikdy přirozeně nestalo?   Skrze dlouhá staletí svéhlavého nedorozumění,   lidstvo velmi nabilo atmosféru o sobě falší a neskutečností,   proto vám  nemusím říkat,  že když řeknete „jsem nemocný, „ je to jen bídná faleš  pokud jde o vaše Božství,   které nemůže být nemocné.   Zní vám to hrubě?  Pak říkám, promyslím to,  a vy uvidíte  jaké požehnání a milost  to k vám může propustit.   Říkám Vám, Milý studenti,  ve Jménu Božím,  zastavte používání těchto špatných výrazů  směrem k vaší Božské Přirozenosti,  vašeho Božství,  protože…

 • MAIA TEXTY,  Transformace

  KLID JE VLÁDCEM NEPOKOJE A VAŠÍ SKUTEČNOU MOCÍ

  Těžké je základem lehkého, Klid je vládcem nepokoje. S vědomím toho Jsou úspěšní lidé Vyrovnaní a soustředění, Ať již dělají cokoliv. I při pohledu na nejkrásnější nádheru Setrvají v klidu nad vším povzneseni. Proč by měl vládce říše Svým chováním říši znevažovat? Pokud s sebou necháte zmítat, Pozbýváte spojení se svým základem. Pocit neklidu je projevem ztráty kontroly nad sebou samým. (Tao-te-t’ing. Lao-c`) Zachovat klid, netečnost, ať se kolem vás děje cokoliv. Skutečný Mistr ví, že v udržení klidu je Největší Moc. Schopnost zachovat klid je skryta uvnitř, nemůžete ji hledat kdekoliv venku. Pokud si kdokoliv zachová klid neboli „netečnost“ a to i uprostřed zmatků, změní svůj život. Společnost, ve které žijeme, má v sobě…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PRAXE V PODNIKÁNÍ

  Když tvoříte dohodu a podepisujete smlouvu: „JÁ JSEM Jediná úřadující Přítomnost v této dohodě (smlouvě).“  Když jednáte s lidmi a obchodními partnery: „JÁ JSEM Inteligentní Aktivita v jejich myslích.“  Obzvláště důležité pro tento čas, kdy můžete být konfrontováni informacemi z médií, které mají schopnost ovlivnit vaše myšlení a emoce: „JÁ JSEM Ochrana mého majetku.“  Při jakékoliv aktivitě v podnikání: „JÁ JSEM Inteligence a Přítomnost jednající všude a ve všem.“ Pro potvrzení Pravdy o Vaší hojnosti: „JÁ JSEM viditelné Bohatství, po kterém toužím.“  „JÁ JSEM Přítomnost produkující hojnost,  ať už se rozhodnu ji použít kdekoli.“ Nedělejte si starosti s osobami na jakémkoliv úřadu.  Zaujměte toto stanovisko: „JÁ JSEM Dokonalost Přítomnosti jednající  prostřednictvím jakéhokoli úředníka  přijímající…

 • Transformace

  MYŠLENKA

  Myšlenka je nejmenší částicí ve vesmíru. Z myšlenek jsou utvářeny atomy. Zároveň je ovšem myšlenka tím nejvyšším, co ve vesmíru existuje. Utváří galaxie a obklopuje je. Není zdrojem pravdy, ale jejím výkonným ředitelem. Je nutné, abyste své myšlenky ovládli. Nevědomé a negativní myšlenky se akumulují do emocí, jež mohou následně zapříčinit selhání tělesných orgánů. Negativní myšlenky a emoce způsobují napětí, utrpení a bolest, jež nejen že zabíjí tělo, ale zabíjí také naši radost ze života  a tím i naši vůli žít. Každého, kdo umírá, zabíjí jeho vlastní myšlenky. Naše myšlenky a návyky se manifestují v našem těle. Když ovládneme myšlenku, ovládneme její výsledek. V tom je naše osobní síla. Stát se vědomým mistrem trvá…

 • Já Jsem

  KLENOT V SRDCI LOTOSU

  „Přítomnost“ obsahuje v sebevědomém jednání  minulost, přítomnost a budoucnost  – které jsou koneckonců jen Jedním Věčným Nyní.  Taková je věčná eliminace celého času a prostoru.  Pak zjistíte,  že váš svět je obýván Dokonalými bytostmi,  vaše budovy zdobené nejvybranějšími klenoty;  a vy stojíte uprostřed svého stvoření jako „Klenot v srdci lotosu“ s okvětními plátky vašich Mocných cest Její Dokonalé Aktivity.  Takový je skromný obraz toho, co stojí před vámi  a vábí vás do vašeho Dokonalého,  Věčného Domova a Záře. St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková 

 • Já Jsem

  DOMOV A JEHO NAPLNĚNÍ BOŽSKOU PŘÍTOMNOSTÍ

  Jak jsem již jednou navrhl,  vědomě,  alespoň jednou, nebo vícekrát denně, se postavte na podlahu  a nabíjejte váš domov touto čistou Elektronovou Energií  – a udržujte jej nabitý, aby Boží Přítomnost udržela mimo váš domov, jídlo a myšlenky,  vše,  co není v souladu s vašimi tužebnými přáními. Navrhoval bych,  že vždy,  když zjistíte,  že k vám někdo přichází,  vezměte na vědomí:  „JÁ JSEM čisté záření Božské Lásky  obklopující tyto jednotlivce  a tento Oděv nechť je obklopuje,  vždy když přicházejí a odcházejí.“  Jestliže si tato slova uvědomujete,  odíváte je jimi a oni budou tento oděv nosit k vám domů a z něj;  a pro ně to bude udržovací silou.  Ti,  kteří přicházejí do vašeho…

 • Já Jsem

  VSTUP DO VYŠŠÍCH SFÉR

  Dlouhé přebývání ve vědomí,  že existuje prostor, velká vzdálenost nebo čas,  ovlivňuje vše,  včetně každého vnějšího stvoření člověka.  Proto musíte projít tímto Gossamerovým závojem,  který odděluje vaše vnější vědomí  od vaší plné vnitřní Síly a Aktivity. Ti, kteří se tak vážně natahují k „Světlu“  a touží žít a být „dětmi Světla“,  neustále přebývají v těchto vyšších sférách.  Krása těchto sfér předčí  nejmilejší představivost vnějšího vědomí.  Když do nich vstoupíte vědomě a dle libosti,  najdete tam veškeré stvoření stejně hmatatelné,  jako jsou vaše fyzické budovy. Chcete-li zaujmout pevné stanovisko:  „JÁ JSEM Síla mého úplného sebeovládání,  navždy udržovaná“,  usnadní vám to získání tohoto Mistrovství.  Studenti si musí být vědomi toho,  že když…