• Já Jsem,  Zdraví a Krása

  RANNÍ NABÍJENÍ TĚLA

  Když ráno vstanete,  neopouštějte svůj pokoj,  dokud nepovoláte Sílu své „Mocné Já Jsem Přítomnosti“  abyste takto naplnili Jejím prostřednictvím svou mysl a své tělo  Její Inteligencí, Její Objímající Silou Božské Láky a s Její Nekonečnou Energií.  Pohybujte přitom svýma rukama směrem dolů po těle  a naplňte ho tak Energií.  Budete mít pocit,  že jste pro sebe něco fyzicky udělali  a opravdu,  získáte tak lepší výsledky.  Ve skutečnosti dosáhnete do této Substance nebo Záře Energie  a přivedete ji dolů, pevněji do těla.  O tom není pochyb.  Pokud byste dělali pouze tyto věci  a nenechali byste se vyrušit jednou jedinou věcí, dokud je nedokončíte,   jaké byste měli úžasné výsledky! Zabere vám to jen…

 • Já Jsem,  Transformace

  MUSÍTE CHRÁNIT SVŮJ SVĚT

  Musíte chránit svůj svět před těmito zbloudilci, drazí,  a tito tuláci mají větší moc vám ublížit než toulavý pes,  protože zatímco toulavý pes může poškodit pouze vaše fyzické obydlí,  toulavé myšlenky a pocity poškozují citlivé, magnetické, elektronické tělo,  které je vaším duchovním příbytkem  a které jste tak dlouho a vytrvale očišťovali. Je zločin, drazí, nechat jejich zdroj být  – a mnohokrát to bude váš drahý přítel nebo člen vaší vlastní rodiny.  Ale protože jste jen vy zodpovědní za to,  co do svého světa vpustíte,  okamžitě působící sílu odmítněte;  a v tomto ohledu vám navrhuji, abyste neprojevovali slitování. Při jednání s těmito lidmi,  jejichž prostřednictvím působí síla,  však musíte zůstat vždy…

 • Transformace

  ŽIJTE SVÉ SVĚTLO

  Říkejte, co víte, ale nestoupejte si na bedýnku od mýdla a nemávejte rukama jako fanatici. Jednoduše řekněte: „Tomuhle věřím. Tohle žiji.“ Někdo vám například řekne: „Buď opatrný, nebo se nastydneš.“ Vy mu odpovíte: „Já nevěřím na nastydnutí. Nepoužívám své tělo pro nemoc.“ Tím, že takové věci říkáte, vedete ostatní k probuzení. (Poslové úsvitu: Barbara Marciniak, foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  AFIRMACE PRO ZDRAVÍ

  „JÁ JSEM veden k perfektnímu lékaři nebo léčiteli, který mi pomáhá při mém uzdravení.“   „JÁ JSEM Bůh v akci u tohoto lékaře (praktika nebo nemocnice), vidící, že pro mě dělají dokonalou věc.“ „JÁ JSEM neporazitelně chráněn před jakoukoliv látkou, která by pro mě mohla být škodlivá.“  „JÁ JSEM Velký Božský Ředitel mé stravy, ukazující mi, co mám jíst a vidět.“ „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mého trávení.“ „JÁ JSEM Velké Bílé Bratrstvo, které se plně zabývá mým zdravím, abych mohl pomoci v Božím Plánu.“  „JÁ JSEM neporazitelně chráněn před vším, co je méně než Dokonalost.“  „Já jsem Uzdravující Přítomnost Boha, léčící všechny, kteří mě kontaktují,  myslí na mě,  nebo…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  DECH V RYTMU SE ZDROJEM

  Rada od Mistra St.Germaina, popsáno mými vlastními slovy. Chcete-li být v co nejharmoničtějším rytmu se Zdrojovou Energií ve vás, naučte se používat tento způsob dýchání.  V dnešní době, kdy se jisté okolnosti pokouší bránit našemu spojení s tím kdo jsme,  je to obzvláště důležité.  Dechem jsme propojeni se Zdrojem Života a Silou, která tvoří Vesmíry. Každý z nás má přímou linku. Tento rytmus je: Nadechněte se na osm… Podržte dech na osm… Vydechněte na osm… A vyčkejte na osm… A pokračujete… Udělejte to několikrát za sebou, až se naladíte na tento rytmus.  Aktivita vědomí bude rychle reagovat na tento požadavek. Nemusíte tomu dávat zvláštní pozornost, jen si během dne několikrát takto zadýchejte vědomě. Ještě…