• Já Jsem,  Zdraví a Krása

  RANNÍ NABÍJENÍ TĚLA

  Když ráno vstanete,  neopouštějte svůj pokoj,  dokud nepovoláte Sílu své „Mocné Já Jsem Přítomnosti“  abyste takto naplnili Jejím prostřednictvím svou mysl a své tělo  Její Inteligencí, Její Objímající Silou Božské Láky a s Její Nekonečnou Energií.  Pohybujte přitom svýma rukama směrem dolů po těle  a naplňte ho tak Energií.  Budete mít pocit,  že jste pro sebe něco fyzicky udělali  a opravdu,  získáte tak lepší výsledky.  Ve skutečnosti dosáhnete do této Substance nebo Záře Energie  a přivedete ji dolů, pevněji do těla.  O tom není pochyb.  Pokud byste dělali pouze tyto věci  a nenechali byste se vyrušit jednou jedinou věcí, dokud je nedokončíte,   jaké byste měli úžasné výsledky! Zabere vám to jen…

 • Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

  MUSÍTE CHRÁNIT SVŮJ SVĚT

  Musíte chránit svůj svět před těmito zbloudilci, drazí,  a tito tuláci mají větší moc vám ublížit než toulavý pes,  protože zatímco toulavý pes může poškodit pouze vaše fyzické obydlí,  toulavé myšlenky a pocity poškozují citlivé, magnetické, elektronické tělo,  které je vaším duchovním příbytkem  a které jste tak dlouho a vytrvale očišťovali. Je zločin, drazí, nechat jejich zdroj být  – a mnohokrát to bude váš drahý přítel nebo člen vaší vlastní rodiny.  Ale protože jste jen vy zodpovědní za to,  co do svého světa vpustíte,  okamžitě působící sílu odmítněte;  a v tomto ohledu vám navrhuji, abyste neprojevovali slitování. Při jednání s těmito lidmi,  jejichž prostřednictvím působí síla,  však musíte zůstat vždy…

 • Transformace

  ŽIJTE SVÉ SVĚTLO

  Říkejte, co víte, ale nestoupejte si na bedýnku od mýdla a nemávejte rukama jako fanatici. Jednoduše řekněte: „Tomuhle věřím. Tohle žiji.“ Někdo vám například řekne: „Buď opatrný, nebo se nastydneš.“ Vy mu odpovíte: „Já nevěřím na nastydnutí. Nepoužívám své tělo pro nemoc.“ Tím, že takové věci říkáte, vedete ostatní k probuzení. (Poslové úsvitu: Barbara Marciniak, foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  AFIRMACE PRO ZDRAVÍ

  „JÁ JSEM veden k perfektnímu lékaři nebo léčiteli, který mi pomáhá při mém uzdravení.“   „JÁ JSEM Bůh v akci u tohoto lékaře (praktika nebo nemocnice), vidící, že pro mě dělají dokonalou věc.“ „JÁ JSEM neporazitelně chráněn před jakoukoliv látkou, která by pro mě mohla být škodlivá.“  „JÁ JSEM Velký Božský Ředitel mé stravy, ukazující mi, co mám jíst a vidět.“ „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mého trávení.“ „JÁ JSEM Velké Bílé Bratrstvo, které se plně zabývá mým zdravím, abych mohl pomoci v Božím Plánu.“  „JÁ JSEM neporazitelně chráněn před vším, co je méně než Dokonalost.“  „Já jsem Uzdravující Přítomnost Boha, léčící všechny, kteří mě kontaktují,  myslí na mě,  nebo…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  DECH V RYTMU SE ZDROJEM

  Rada od Mistra St.Germaina, popsáno mými vlastními slovy. Chcete-li být v co nejharmoničtějším rytmu se Zdrojovou Energií ve vás, naučte se používat tento způsob dýchání.  V dnešní době, kdy se jisté okolnosti pokouší bránit našemu spojení s tím kdo jsme,  je to obzvláště důležité.  Dechem jsme propojeni se Zdrojem Života a Silou, která tvoří Vesmíry. Každý z nás má přímou linku. Tento rytmus je: Nadechněte se na osm… Podržte dech na osm… Vydechněte na osm… A vyčkejte na osm… A pokračujete… Udělejte to několikrát za sebou, až se naladíte na tento rytmus.  Aktivita vědomí bude rychle reagovat na tento požadavek. Nemusíte tomu dávat zvláštní pozornost, jen si během dne několikrát takto zadýchejte vědomě. Ještě…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  MLUVENÍ S ORGÁNY

  Lidé, pokud si to uvědomí, mohou mluvit s orgány, nebo částmi fyzického těla, stejně jako s dítětem, od kterého by si přáli poslušnost. Mohou říci:  „Teď se dostaňte do dokonalé činnosti  a dívejte se na to, jak ji udržujete!“ Faktem a Věčnou Pravdou je, že vědomí je absolutním pánem každé aktivity těla a může ho zformovat do dokonalé činnosti a formy. (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Transformace

  CHCI SE VYVÍJET

  Dovolte svému tělu říci, co chce. Buďte ochotni se změnit, protože vaše tělo, snažící se vyvolat svou vibraci a vybudovat si tělo světelné, se odvrátí od jistých potravin. Stanovte si záměr, že chcete změnit složení své stravy, a záměr, aby vše přišlo k vám. Zdůrazňujeme znovu a znovu, že jste mnohem víc než jen fyzické bytosti. Existujete v mnoha realitách a máte množství rádců. A tak všichni potřebujete stanovit si jasněji své záměry. Co chcete? Prohlaste:  „Chci se vyvíjet. Chci změnit složení stravy. Chci mít větší smysl pro intuici.“ Vyjadřujte se jasně, pokud jde o to, co chcete. Slova „mám záměr“ mají ohromnou sílu. Skutečné zdraví spočívá ve dvanácti zcela mutovaných a…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PENÍZE

  Když studenti řeknou:  „Kdybych měl jen peníze,  co dobrého bych mohl učinit,“ je to přesně naopak, co by měli udělat.  Pokud někdo vstoupí do „JÁ JSEM Přítomnosti“,  bude mít všechny peníze,  které chce,  a nelze je od něj držet dál. Prohlášení: „JÁ JSEM Bohatství Boha,  proudící do mých rukou  k mému použití teď a navždy.“ „JÁ JSEM nevyčerpatelné Bohatství Boha  proudící do mých rukou a k mému použití teď, manifestované s plnou Mocí,  jako radostně uvolněný dar Boží Lásky.  Já přijímám Plnost Boží Hojnosti proudící ke mně  právě teď!“ „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející Hojnost kdekoliv si zvolím,  k využití pro Plnou Dokonalost Světla.“ (St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)