Já Jsem

NEŽ V NOCI JDETE SPÁT …

Dokud lidstvo nezaujme odhodlaný postoj 

a neuzná toto Světlo „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

bude pokračovat v otroctví 

svých vlastních pochybností a obav. 

Raději byste se měli několikrát zmýlit 

při přijetí nějaké věci jako Vnitřní Aktivity 

a zjistit, 

že to byla jen vnější aktivita, 

než jednou neuznat 

a nepřijmout Vnitřní projev Skutečnosti! 

Nemyslím tím, že musíte být důvěřiví, 

to vůbec ne; 

ale pokud si nezvyknete přijímat 

tyto Velké Kosmické Projevy 

a tyto Velké Vnitřní Síly, 

jaký budete mít jejich projev? 

Vaše pozornost je motorem v přijímání těchto věcí. 

Vaše síla kvalifikace působí neustále; 

a pokud nezačnete přijímat tyto Vyšší Aktivity, 

jak je můžete nechat projevit ve svém životě? 

Síla „přijetí“ je ohromná věc, 

stejně jako vaše pozornost; 

ale pokud tomu budete věnovat svou pozornost

vaší „Přítomnosti“, 

obdržíte individuálně veškeré Projevení, 

které požadujete – mírumilovně, jemně a malými způsoby. 

Pak jistě přijdou velké Projevy, 

které navždy odstraní všechny pochybnosti z vašeho bytí. 

Takže, drazí, chci, 

abyste dnes cítili, 

že už nejste žádným způsobem vázáni. 

Nikdy to neselže, drazí! 

Než odejdete v noci do odpočinku 

– prosím, prosím vás 

– zavolejte Zákon odpuštění za jakékoli chyby, 

které jste kdy udělali; 

nezáleží na tom, zda o nich víte nebo ne. 

Potom řekněte: 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

nabij můj svět svou podivuhodnou Dokonalostí! 

Zatímco toto tělo spí, 

skrze mé Vyšší mentální tělo 

vylévej takové Mocné Paprsky 

a Záření Světla do mého světa, 

že je každý lidský výtvor 

a nesouhlasná věc 

navždy rozpuštěna!“

Drazí, ještě nemáte ani nepatrnou realizaci toho, 

co byste mohli udělat. 

Jste skutečně Boží bytosti 

a jakmile to opravdu pocítíte, 

můžete zažít svou plnou Svobodu. 

Nyní se rozhodněji zaměříme na to, 

že můžete během spánku nabít své Vyšší mentální tělo, 

aby jednalo 

– nebo nabít svou „Přítomnost“, 

aby jednala prostřednictvím vašeho Vyššího mentálního těla 

– k čištění, čištění 

a uvádění věcí do pořádku ve vašem světě, 

u vás doma nebo kdekoli, 

kde je to nutné. 

Nevidíte, drazí, 

že zatímco vaše tělo spí, 

ve vašem lidském já nepůsobí žádné pochybnosti, strachy nebo odpor? 

Když nabíjíte svou „Přítomnost“ 

prostřednictvím svého Vyššího mentálního těla, 

harmonií- souladem, 

zatímco vaše tělo spí,

ráno se probudíte s Dokonalou slávou, 

která skrze vás během dne září 

a proudí ven do vašeho světa.

Saint Germain (I AM), volný překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

7 komentářů

Přidat komentář