• MAIA TEXTY

  CELÝ ŽIVOT…

  Jeden ze silných programů, předurčující smrtelnost. Duch vytváří hmotu. To je princip celé existence. A když je Duch nesmrtelný,  pak i jeho hmotný příbytek je ve své přirozené podstatě nesmrtelný. Lidé se rodí na tento svět nesmrtelní. Jakmile ale nasají vibraci okolí,  začíná cesta k programování smrtelnosti, jako nevyhnutelné a jediné budoucnosti. Současné lidstvo se k omezenému věku programuje tisíce a tisíce let. Ale nebylo tomu vždy stejně. V dávných textech jsou náznaky,  které hovoří o běžné délce života více než tisíci letech. A to, že tu tací lidé běžně pobývali,  nebylo výsledkem vyspělé péče o zchřadlé, nemocné, velmi staré lidi.  V těchto dobách žili tito lidé soběstačně ve zdravém, silném,  mladém těle po velmi…

 • MAIA TEXTY

  JEDINÁ CESTA PRO LIDSTVO JE „LÁSKA“

  Jsme svědky stále většího proudu zákonů a nařízení,  jež drtí lidstvo a jeho blahobyt. Přichází z míst politických představitelů,  které si lidé postavili na piedestal, zbožňovali je a nezpochybňovali je.  Tato místa jsou po staletí naplněná velikým nesouladem  a nezměrnou chamtivostí,  jež vychází z neznalosti vesmírných zákonů. Tato nashromážděná energie velmi často pohltí i jedince,  jenž do politiky zpočátku přicházejí s dobrými úmysly. Jsme ale také svědky velmi zrychlené doby,  kde působení vesmírných principů na sebe nenechá dlouho čekat, a tak můžeme být svědky v jednom týdnu jak nesouladné akce  ze strany politických představitelů,  tak zároveň odpovědi ve stejné vibrační úrovni ze strany vesmíru. To, co dříve trvalo desítky let,  v současnosti běží rychlostí několika…

 • GABRIEL

  DIGITALIZACE A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

  Digitální měna, umělá inteligence, aplikace na to či ono. Digitalizace a její různé využití se na lidstvo doslova valí ze všech stran. Někdy se divím, že ještě v obchodech prodávají hmotné zboží,  ne to virtuální. 🙂 Když někteří jedinci tyto věci dovolí komunikovat v nějakém svém vyjádření,  brzy se najde oponent, který televiznímu komentátorovi vysvětlí,  že je to pokrok a že je to stejné, jako když se lidé báli strojů,  že jim vezmou práci. Abraham skrze Esther Hicks říká, že žijeme v té nejlepší době,  jaká kdy na této planetě byla. Osobně bych za to nedal ruku úplně do ohně,  protože historii píší vždy právě vládnoucí vítězové.  A tak kdo ví, jestli zde byla…

 • MAIA TEXTY

  NABUKADNESARŮV PROROCKÝ SEN – bude další světová říše (NWO)?

  Král Nabukadnesar II. usedl na trůn v roce 605 př.n.l. jako poslední významný král Babylónských dějin. Během 40 let svého vládnutí proměnil město Babylon v jedno z nejskvostnějších sídel, jež přitahovalo zraky příchozích již z dálky. Za jeho vlády byl postaven i jeden ze sedmi divů světa – visuté zahrady Semiramidiny.  Byl to propracovaný systém teras kolem babylonského královského paláce, které nechal zbudovat pro svou milovanou manželku. Krása tamnějších zahrad byla vyhlášená. Za jeho vlády žilo v Babylonu asi 250 tisíc obyvatel a tímto počtem to bylo největší město tehdejšího světa. Nabukadnesar pozvedl novobabylónskou říši do nebývalého rozkvětu. Také podnikal četné vojenské výpravy a dobyl území Judeje. Na svém královském dvoře měl i judského zajatce Daniela a jeho společníky, …

 • GABRIEL

  UJÍŽDĚT V SEDLE TOUHY

  Realita hmoty není pevná, statická a stabilní.  Vše je neustále v pohybu.  Vše se stále mění  a nic není stejné jako před tím nejmenším okamžikem,  jakkoliv se nám to může zdát.  Naše realita, o níž se domníváme a učíme,  že je stálá, pevná a statická, je jedna velká, dynamická, neustálá změna.  Mění se a vyvíjí do takové míry,  do jaké jí to umožňujeme svou vibrační realitou,  ve své fyzické formě.   Jak vypadá náš fyzický svět očima Zdroje,  Boha, Já Jsem Přítomnosti?  Když začneme svůj Svět vidět očima Zdroje,  tak se začneme odvracet od reality,  jak jí vnímáme doposud a odvádět svou pozornost  od těch aspektů života zde na této planetě,  které…

 • MAIA TEXTY,  Zahrada

  KVĚTINY HO ZMĚNÍ…

  „Je úplně jedno, jakou spirituální tradici kdo zastává. Podstatné je, zda pěstuje květiny. A pokud je pěstuje, tak je celkem jisté, že ho ty květiny změní a on už se od nich všechno dozví.“ Dnes jsem hledala lepidlo a v hloubi zásuvky na mě vykoukl tento text v sešitu. Nevím odkud je, ale jsou to milá, povznášející slova. Kdybych šla do hloubky, tak to může mít i tento úhel pohledu… Květiny jsou zde proto,  že nás ladí svou krásou a dokonalostí,  aby nám připomněly tu naši dokonalost, kterou můžeme přijímat ze Zdroje, jako to dělají ony. A ten,  kdo umí pohledem na květiny, třeba i při péči o ně, dlouze oceňovat jejich…

 • MAIA TEXTY

  PŘEKONEJTE VEŠKERÁ OMEZENÍ, KTERÁ JSTE NA SEBE VZALI

  Ty nejúčinnější věci, jenž obsahují ryzí podstatu Zdroje,  jsou vždy ty nejjednodušší. Snadnost a lehkost je atribut Boha. Proto vždy, když se nacházíte v souladu, to, co k vám přichází z vašeho Zdroje, k vám jde cestou jednoduchou, krátkou a vy cítíte tu lehkost, jak se vám daří bez námahy a jak to vše k vám plyne rychle  a ve větší hojnosti, než jste čekali. To je cesta souladu a nikdy to jinak nebude. Když si na chviličku uvědomíte, jak dlouho jste v tomto těle, kolik programů jste cestou nasbírali od druhých, jenž vám neslouží a svazují vás, pak si můžete pomyslet…“abych se zbavil všech omezení, to je na dlouhou terapii“. Avšak, když se prohrabete hromadou…