Já Jsem

ČERPÁNÍ MOUDROSTI A SÍLY ULOŽENÉ VE VĚDOMÍ

Když dospějeme k určitému bodu úspěchu 

v převládající činnosti, 

někdy navážeme kontakt s Moudrostí 

získanou v předchozích, 

zapomenutých zkušenostech (inkarnacích); 

a je-li to nezbytně nutné, 

zavoláme tuto Moudrost 

a použijeme ji.

 

Ve většině případů se to děje tak, 

že o tom vnější vědomí neví. 

Požadujeme-li znalosti, 

se kterými jsme byli obeznámeni z předchozí, zapomenuté zkušenosti, 

je mnohonásobně snazší si tyto znalosti vybavit, 

než sáhnout do Centrálního Zdroje 

a přinést je z nestvořeného.

 

Velký Zákon není lakomý, 

ale je konzervativní. 

Nedovoluje žádné zbytečné použití Sebe. 

Božský záznam: 

V Božském záznamu každého jednotlivce 

je registrována veškerá konstruktivní zkušenost. 

Proto, 

když to vyžaduje nutnost 

a je tu moudrost, 

která má být použita, 

přirozeně je to první místo, 

odkud lze čerpat. 

Pokud byste například měli knihu 

obsahující určité vzorce činnosti, 

neudělali byste to,

že byste šli k jinému člověku, 

který má stejný druh knihy, 

ale podívali byste se do své vlastní knihy 

a ušetřili čas a energii. 

Kdyby lidstvo nezapomnělo na Moudrost a Sílu 

uloženou v jejich vědomí, 

mnohem snadněji by přivolalo to, 

co je již po ruce. 

V celém Vesmíru neexistuje plýtvání Energií, 

kromě vnější činnosti lidstva. 

Nejde o to, 

že by se Vesmír mohl jakkoli vyčerpat, 

ale proto, 

aby se student naučil konzervativnímu využívání 

Této Mocné Energie. 

Jak bude student pronikat hlouběji 

a hlouběji do této Velké Moudrosti, 

bude to stále zjevnější. 

Saint Germain (I AM Discourses), volný překlad + fotografie: Maia Špačková