• Já Jsem,  Transformace

  CIVILIZACE ODCHÁZEJÍ SKRZE NADMĚRNÉ ZDANĚNÍ…

  Sledoval jsem, jak civilizace přicházejí a odcházejí.  Příčina je pokaždé stejná.  Měli byste se zajímat o to,  že na začátku finančního pádu každého národa  je nadměrné zdanění.  Je to dráp zlověstné síly,  která z jednotlivců vytahuje samotnou životní podstatu,  dokud se nerozpadnou  kvůli nedostatku finančního příjmu,  který potřebují.  Jakmile tyto zlé věci dostanou své drápy na krk lidstva,  civilizace zahynou.  Uvěříte mi, když vám řeknu,  že v dnešním světě  je pouze pět jedinců,  kteří jsou touto zlověstnou silou světa v lidské oktávě?  Jejich jemné drápy se dostaly mezi lidstvo skrze strach. Nejprve předstíráním požehnání,  aby vytvořili v lidstvu strach  a tím si udržely svou nadvládu.  Právě tak, jako vaši gangsteři,  kteří…

 • Transformace

  ABRAHAM HICKS: VŠICHNI JSTE PERFEKTNÍ

  Vy všichni jste perfektní a expandující;  jste zbožňovaní a hodnotní;  všichni jste vystaveni zkušenostem  a děláte to nejlepší,  co jen můžete z místa,  ve kterém se nacházíte.   Nebyli jste sem poslaní ke zkouškám nebo za trest;  jste tu jako tvůrci  a součást rozpínajícího se vesmíru.  Nemůžete následovat obě přesvědčení.  Nemůžete dělat obě věci zároveň. Nemůžete být v souladu s tím,  kým skutečně jste – DOBREM,  a přitom se projevovat jako ZLO, či vyjadřovat se o sobě jako o ZLU.  To je vibračně nemožné.  Souzení a pomstychtivost Boha  je vytvářená z místa nejhlubšího lidského zoufalství.  Abrahama Hicks: Esther Hicks, překlad + foto: Maia Špačková

 • Transformace,  Zdraví a Krása

  PŮVAB DUŠE

  V čem spočívá tajemství půvabných osobností?  Vypudily z hlavy negativní diapozitivy a nahradily je pozitivními.  Půvab je vzájemná láska duše a rozumu.  Půvabná osobnost má v duši svátek, vychutnává život  a koupe se ve své lásce, bez příchuti samolibosti.  Potom tento sváteční pocit vnímá i okolí. Takových lidí je velmi málo, ale vy mezi ně můžete patřit.  Je ovšem nezbytné obrátit se ke své duši, začít se mít rád  a vykročit na cestu ke svému cíli.  Přitom se změní nejen osobní kvality,  ale dokonce i tělo bude přitažlivější, obličej sympatičtější a úsměv okouzlující. Tajemství přitažlivosti je skryto v jednotě duše a rozumu.  Když je člověk se sebou spokojen, má se…

 • MAIA TEXTY,  Transformace

  S PIŠTĚNÍM SE ZASTAVÍ ŽIVOT CIVILIZACE…Velký restart biologického druhu

  Dění v této časové linii vytváří energetickou vlnu, která přináší potenciál k výjimečné změně pro bytí na této nádherné planetě. Tento rozjezd mnoha událostí  mne inspiroval opět otevřít knihy,  které napsala Barbara Marciniak téměř před 30 lety a jež jsou klíčem k dnešní době. V současnosti slova z nich zapadají jako puzzle na správné místo. Odpovídají na to, co se skutečně děje a jakou roli v tom jako lidstvo hrajeme. Celý text se dnes dostává do zcela jiné perspektivy,  než např. před 10 lety, kdy jsem knihy četla poprvé. Podle všech znamení, která nelze přehlédnout, se nacházíme v této době,  o které se těchto knihách mluví. V době střetu dimenzí,  v době,  kdy každý podle svého…

 • MAIA TEXTY,  Transformace

  SÍLA POZORNOSTI

  Lidé jsou vibrační bytosti a své naladění neustále vysílají. Je to forma žádání a Vesmírné Síly, jejichž jsou svou „Já Jsem Přítomností, svým Zdrojem života“ součástí, na to okamžitě reagují.  Jakmile svou vibrací žádáte, je vám ihned dáno. Jedním z nejmocnějších nástrojů, kterým můžete celý tento proces přesně řídit, je vaše vlastní schopnost cílit pozornost. Když se díváte kolem sebe na různé věci, vždy zaměřujete svou pozornost.  Když se zaposloucháte do slov a zúčastňujete se rozhovorů, věnujete tomu pozornost.  Když čtete, udržujete pozornost.  Když sledujete film či jiné žánry, stále zaměřujete pozornost. Vše, čemu věnujete svou pozornost, se stává součástí vaší vibrace a tímto zvete do svého světa (své reality)…