Já Jsem

JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda

Když jsem řekl: 

„JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda,“ 

stále jsem vším, 

co jsem v těch Slovech řekl lidem, 

kteří tehdy byli se Mnou. 

A ty, 

které jsem tehdy miloval, 

miluji stále 

a vtáhl jsem je do Vyšší Dokonalosti, 

která je nyní Mou říší života. 

Proto, 

když k vám přicházím a žádám vás, 

abyste Mě nyní vždy poznali jako Kosmického Krista, 

mohu k vám přitáhnout Kosmickou Lásku, 

kterou svět vyžaduje. 

Prosím, 

nepřemýšlejte o mně jako o Kristu. 

„JÁ JSEM“ Mistr Kristus, Kosmická Kristova Láska k Zemi, 

která bude vždy čerpat větší Sílu 

z Velkého Centrálního Slunce, 

dokud nebude ve svém Světle a Lásce neodolatelná, 

aby pozdvihla lidstvo z bídy jejich sváru. 

„JÁ JSEM“ již nejsem dítě Kristovo. 

„JÁ JSEM“ Nanebevzatý Ježíš Kristus, 

Kosmický Kristus; 

a „JÁ JSEM“ Neomezená Láska a Světlo, 

které může zaplavit Zemi Silou 

a rozpustit nesoulad lidstva.“

Ve Vesmíru není místo, 

kam by Má Láska nemohla jít; 

a tak když jsem řekl: 

„Hle, jsem vždy s tebou,“ 

pak vás Láska, která „JÁ JSEM“, 

vždy obklopuje.

 

A v té Lásce je Můj Život a Mé Vědomí 

a tam zůstávám s vámi. 

Když jsem řekl: 

„JÁ JSEM‘ Vzkříšení a Život,“ 

řekl jsem to za celé lidstvo a za samotnou Zemi. 

A ujišťuji vás, jako Kosmický Kristus, 

„JÁ JSEM “ Síla, 

která může pozvednout celé lidstvo 

a strukturu Země samotné, 

do té Dokonalosti Života, 

která je Sebezářící a Dokonalá 

a Projevem Lásky Nejvyšší navždy. 

Svět se Mne nemůže zbavit! 

To není možné. 

Nemohou Mě už ani popírat; 

protože když „JÁ JSEM“ PŘICHÁZEJÍCÍ, 

budu viditelný a hmatatelný pro všechny 

a nikdo Mě nebude chtít odmítnout, 

protože Pomoc, kterou přináším, 

bude vysvobozením lidstva z jeho úzkosti. 

Opravdu jsem nikdy neopustil svět na dlouhou dobu. 

Byly chvíle, 

kdy jsem odešel do Velkého Ticha 

a načerpal více Síly pro další vlnu pomoci, 

kterou jsem se rozhodl dát. 

A nyní, když Země sama čelí 

„Konečnému očištění“ všeho na ní, 

pak ti, 

kteří Mě poznali a přijali, 

jsou přirozeně drženi v Lásce a Ochraně,

kterou Můj Život tak dlouho nabízel. 

Není nic z lidského vědomí, 

co by Mně mohlo překážet, 

tím méně Láska, kterou dávám Životu; 

a veškeré lidské „stvoření ničení lidstva“ 

nemá nic společného s mou Kosmickou Silou

a Mistrovstvím jako Kosmický Kristus. 

Moje Láska nezávisí na přijetí lidstva. 

Moje Láska prostě je 

– projevená ve Vesmíru 

– a „JÁ JSEM“ Mistr Lásky k Zemi. 

„JÁ JSEM“ Kníže pokoje utrápeným duším lidstva; 

a „JÁ JSEM“ Světlo, 

které také osvěcuje mysl lidstva 

a přináší Kristovo vědomí do jejich vnějšího použití, 

aby mohlo pomoci osvobodit se od toho, 

co zneuctívá Boha. 

Ježíš Kristus =Kosmický Kristus, (I AM Discourses), 

volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Ta slova jsou přímo Kristovsky povznášející
  a když se chcete spojit s Mistrem Kristem
  a potřebujete s něčím rychle pomoci,
  existuje jeden takový malý,
  ale co do účinku Velký,
  trik.

  Představte si Jeho zářící siluetu,
  vezměte v obraze – představě ten „problém“
  a vložte ho do siluety Kosmického Mistra Krista. 🥰

  To vím od Saint Germaina. 😉
  Rychlá pomoc.
  A nedávno to mám vyzkoušené,
  že to funguje o něco rychleji,
  než jiné techniky. 😍

  Jednoduše řekněte,
  že požadujete,
  aby se o to Mistr postaral
  a že mu to odevzdáváte. 😘