Transformace,  Zdraví a Krása

VAŠE TĚLO JE NAVRŽENO JAKO SAMOLÉČEBNÉ ÚSTROJÍ

Vaše tělo je navrženo jako samoléčebné ústrojí.

Je inteligentní, a pokud změníte svůj postoj a konání, při dostatečném odpočinku a výživě dokáže produkovat, cokoli žádáte, pokud jde o zdraví. 

Nedostatek lásky a vděčnosti k tělu se projevuje špatnými stravovacími návyky a vůbec nevšímavostí vůči činnostem utvářejícím a podporujícím ideální zdraví. Znovu říkáme, že vaše tělo nejde proti vám; je navrženo tak, aby reagovalo na vaše myšlenky a přesvědčení. Tělo vzkvétá v ovzduší lásky, kterou cítíte sami k sobě.

Musíte to potvrdit a jednat podle toho – zasloužíte si mít se rádi, zasloužíte si život, život stojí za to žít. Toto přesvědčení, stejně jako jiná, dodržujte. Musíte chtít. Musíte chtít to, po čem toužíte, víc než cokoliv jiného.

Když chcete růst, musíte riskovat, protože volba je nezbytní pro rozvoj svobodné vůle. Naučte se přemýšlet bez zármutku a vytyčte si větší cíle, jako třeba: 

„Já jsem zdravý. Já jsem přístupný změnám. Léčím sám sebe. Léčím vzory nesprávných úmyslů ve svém rodokmenu. Měním vlastní energii. Zbavuji se všech zmatečných a zoufalých stavů. Cítím nesmírnou vděčnost – za všechno, co vím, za radost ze vzpomínek, za odvahu se uzdravovat. Když se uzdravuji já, uzdravují se i všechny mé vztahy v liniích času.“

Řízená představivost je rovněž velmi účinný nástroj – můžete s ní přehodnotit emocionální konflikty a pak je nahradit novými, chtěnými výsledky. Vaše tělo vás spojuje s multiverzem a horlivě vám pomáhá řídit kurz vašeho jednání.

Jakmile začnete pátrat po odpovědích, vynoří se jak z vnitřního, tak z vnějšího světa. Vyskytnou se synchronicity a budou chtít upoutat vaši pozornost.

Pokud se, navzdory všem očekáváním, objeví řada příhodných, avšak neobvyklých významných událostí, snažících se vrhnout světlo na situaci, pak již nakukujete do zářivého světa mnohovrstevného významu. Na existenčním hřišti čas nemá hranice. Události jsou propojeny a obohaceny o funkční tkanivo všech forem vědomí, které učí, jak na tomto hřišti hrát.

Chcete-li vybudovat realitu, po níž toužíte, utvořte si jasnou, detailní představu kýženého výsledku.

Jestliže jste nemocní, musíte nastavit svou mysl na plné zotavení a nechat proběhnout krátké, snadné a příjemné léčebné období. 

Přijměte myšlenku, že v nevšedním sledu prospěšných událostí všechno dobře dopadne. Fantazie, představivost, aktivace vůle, naděje a konstruktivní posila jsou klíče k novým vzorům chování.

Musíte očekávat výsledky, jinak žádné nebudou.

Tvořivě využívejte představivost, pak jednejte a výsledky se dostaví.

Pokud vaše tělo funguje nesprávně, máte moc to změnit a vyléčit se.

Je to stejně jednoduché jako rozpoznat sebelítost a nahradit ji přijetím sebe sama, vyměnit strach za touhu a zlost a bolest za odpuštění.

Je pravda, že popíráním představ jako možností se zpožďuje jejich objevování, kdežto plynulé rozšiřování vědění může zahájit příznivá životní období.

V tomto životě jste tu proto, abyste realizovali všechny své schopnosti. Zvolíte-li si vibraci lásky, začnete vytvářet úžasnou součinnost a inteligenci, která prostupuje celou existencí.

Naším záměrem je povzbudit vás a připomenout vám, abyste nechali proběhnout proces uzdravování.

Musíte být ochotni navázat spojení se svými pocity ohledně zkušeností skrytých uvnitř vás. 

Práce, kterou na sobě odvedete, znamená mnohem víc než uzdravení vašeho rodokmenu – tím, že převezmete zodpovědnost za vyléčení vlastního života, ovlivníte rodinu, přítele i celý svět.

Když se učíte mít se dobře a zůstat u toho, je nezbytné být přesvědčen o plném zdraví.

Je třeba potvrdit, co chcete, a vědět, že to přijde; to je klíč ke zhmotňování.

Vědění se zakládá na víře, což je stav mysli, kdy vládne intuice. 

Musíte připustit, že je jednoznačně možné vytvořit plné, život povznášející zdraví.

Pokud toto přesvědčení přijmete za své, dostanete se na cestu vedoucí ke stvoření plného zdraví.

Může se vám zpočátku zdát, že všechno protiřečí vašim dosavadním zkušenostem, což je v pořádku.

Ale abyste mohli své zkušenosti změnit, musíte změnit také svá přesvědčení a přestat s aktivitami, jež vás omezují.

Jako demonstraci vašeho záměru uzdravit se, založeného na vlastních objevech, napište omezující přesvědčení, která jste o sobě zjistili, na malé kousíčky papíru, každé na jeden.

Velmi pečlivě všechny prozkoumejte, abyste viděli, jak jste vystavěli svůj život na omezujících myšlenkách. Slova jsou symbolem toho, jak soustředíte svou energii.

Jakmile budete mít svůj první úklid přesvědčení hotový, zaneste papírky ven, najděte bezpečná místa, kde je můžete zakopat každý pod jedním kamenem, a pak to nechte plavat.

Až skončíte s tímto cvičením, potvrďte realitu, kterou chcete a usmyslete si toto:

„Já Jsem teď vitální, zdravá bytost. Přebírám odpovědnost a zavazuji se ke změnám, které si můj život žádá. Já jsem připraven zaujmout nový pohled na život. Těším se na nové metody a techniky, které mě posílí, abych mohl spravovat své fyzické tělo a zažívat každým okamžikem plné zdraví. Dostávám se do lepší formy den po dni, rok po roce, desetiletí za desetiletím, tisíciletí za tisíciletím, skrze všechny chodby času. Chápu, že mé „nyní“ se rozšiřuje do všech nyní a hledám, abych se dozvěděl více o fyzických i nefyzických aspektech života. Uvědomuji si, že má nejvyšší zodpovědnost se týká zvládání sil kosmické energie procházející mnou a vším ostatním na planetě a že mou hlavní povinností a úkolem je milovat a pečovat o svou fyzickou formu.“

Chvíli o těchto slovech rozjímejte, drazí přátelé, protože jsou to velmi posilující příkazy.

Znovu říkáme, že možná neodrážejí vaši současnou zkušenost, nicméně slova udávají energii směr.

Chcete-li se naučit, jak řídit energii, musíte si stanovit přiměřené hranice a respektovat hranice druhých.

Musíte být schopni zůstat sami sebou, současně se snášet a pohybovat mezi ostatními, a přitom nebýt nepříznivě ovlivňováni jejich nesprávným používáním energie.

Raději respektujte lekce druhých, než abyste se nechali zatahovat do negativních pravděpodobností.

Používejte svou představivost i dech.

Tak lze snadno oživit a posílit vlastní energetické pole, když si představujete proud kosmického světla, jak vám vstupuje do těla skrz korunní čakru na vrcholku hlavy.

Uvolněte se, vdechujte životadárné světlo hluboko do těla a nechte je cestovat na rozlehlou subatomární úroveň. 

S každým dechem vyšlete přání, které chcete vyslovit: vnitřní sílu, bezpečí, jasnou mysl, ochranu, statečnost, zdraví, klid, lásku, porozumění, soucit a správné jednání. Nyní si ve středu těla představte velký světelný vír a jak jej skrze třetí čakru vyšlete jako gejzír světla šířící se z vašeho solar plexu. 

Použijte vlastní představivost a chvíli si s touto myšlenkovou formou hrajte: vybudujete tak ochrannou obruč energie, tlumící zónu vybavenou zesíleným radarem, poněvadž hranice vaší citlivosti se posunou několik stop před vaše tělo.

Jestli opravdu chcete být zdraví, bohatí a moudří,

musíte být plně přítomni ve svém těle,

abyste ho mohli účinněji využívat.

Text je z knihy CESTA POSÍLENÍ od Barbary Marciniak

Fotografie: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  V tomto textu jsou 2 praktické věci,
  které můžete udělat.
  Jeden nádherný rituál,
  který jsem si udělala na počátku prvních stránek.
  A věci se děly,
  dala jsem energii směr. 🥰

  A nedávno jsem si na to vzpomněla
  a hledala ho.
  Nejenom pro vás,
  ale i pro sebe,
  abych znovu udala jasně nasměrovala energii
  a dala svolení,
  aby jisté síly konaly. 😉

  Velmi ho doporučuji. 😘🍀

 • Avatar photo

  Misa Siarane

  Maio, moc děkuji za tento text, cítím velikou změnu vibrace v těle už jenom při jeho čtení. Wow je to nádherné. Rituál si určitě udělám, cítím, že mě to k němu vede. Děkuji ti velice. Asi si pořídím i tuto knihu od Barbary. Už mám Poslové úsvitu a Světelnou rodinu.

  • Avatar photo

   Maia

   MISA
   moc rádo se děje.

   Tento rituál je takové silné přihlášení se k Životu. 🙂
   Je to velmi posvátný akt
   a mnohé věci se kolem tohoto zformují.