• Já Jsem,  Zdraví a Krása

  MLUVENÍ S ORGÁNY

  Lidé, pokud si to uvědomí, mohou mluvit s orgány, nebo částmi fyzického těla, stejně jako s dítětem, od kterého by si přáli poslušnost. Mohou říci:  „Teď se dostaňte do dokonalé činnosti  a dívejte se na to, jak ji udržujete!“ Faktem a Věčnou Pravdou je, že vědomí je absolutním pánem každé aktivity těla a může ho zformovat do dokonalé činnosti a formy. (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Transformace

  CHCI SE VYVÍJET

  Dovolte svému tělu říci, co chce. Buďte ochotni se změnit, protože vaše tělo, snažící se vyvolat svou vibraci a vybudovat si tělo světelné, se odvrátí od jistých potravin. Stanovte si záměr, že chcete změnit složení své stravy, a záměr, aby vše přišlo k vám. Zdůrazňujeme znovu a znovu, že jste mnohem víc než jen fyzické bytosti. Existujete v mnoha realitách a máte množství rádců. A tak všichni potřebujete stanovit si jasněji své záměry. Co chcete? Prohlaste:  „Chci se vyvíjet. Chci změnit složení stravy. Chci mít větší smysl pro intuici.“ Vyjadřujte se jasně, pokud jde o to, co chcete. Slova „mám záměr“ mají ohromnou sílu. Skutečné zdraví spočívá ve dvanácti zcela mutovaných a…

 • Já Jsem

  PENÍZE

  Když studenti řeknou:  „Kdybych měl jen peníze,  co dobrého bych mohl učinit,“ je to přesně naopak, co by měli udělat.  Pokud někdo vstoupí do „JÁ JSEM Přítomnosti“,  bude mít všechny peníze,  které chce,  a nelze je od něj držet dál. Prohlášení: „JÁ JSEM Bohatství Boha,  proudící do mých rukou  k mému použití teď a navždy.“ „JÁ JSEM nevyčerpatelné Bohatství Boha  proudící do mých rukou a k mému použití teď, manifestované s plnou Mocí,  jako radostně uvolněný dar Boží Lásky.  Já přijímám Plnost Boží Hojnosti proudící ke mně  právě teď!“ „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející Hojnost kdekoliv si zvolím,  k využití pro Plnou Dokonalost Světla.“ (St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem

  ŽEHNÁNÍ A PENÍZE

  Pokud potřebujete peníze a váš motiv je správný,  Milovaní, řekněte:  „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Uvolni nyní skrze Sílu Božské Lásky tyto peníze, k mému použití.“  Pak Moudrost „Přítomnosti“ použije kanály,  jež vybere a nasměruje,  které budou spolupracovat prostřednictvím Síly Božské Lásky a Božského Řádu,  aby vám poskytly požadovanou pomoc.  Ale ve svém Srdci, ani ve svém pocitovém světě,  nemějte žádné tajné motivy, že chcete někoho podvést.  Pokud tak učiníte,  budete tím, kdo bude podveden.  Velký Zákon Života již tuto věc mezi lidstvem nedovolí.  Proto jděte s Mocí Vesmíru  a nic nemůže zastavit váš úspěch. Žehnejte svým zaměstnancům a požehnejte každému,  kdo chce to, co máte.  Pokud děláte jakoukoliv investici,  provolávejte požehnání, …

 • Transformace

  VIZUALIZACE, MEDITACE NEBO JAK?

  Často vídám a znám to i ze své vlastní zkušenosti, že si lidé kladou otázku, jak správně vizualizovat nebo jak utvářet silnou představu skutečnosti, kterou chcete vytvořit, nebo podporovat.  Někdo vám řekne, že na to máte meditovat. Jenže meditace, jak to vnímám já, vyžaduje určitou schopnost, vést jasně svou mysl určitým směrem a nevpouštět do ní myšlenky na jiné věci než ty, které právě chcete rozvíjet a posilovat.  Základem každé této techniky je to, že si všechny myšlenky, slova a představy – ono to jde ruku v ruce, utváříte „pozitivně“. Co to znamená? Nejde jen o to, že si do svého vyjádření nestrkáte zápor ne, a to zcela zásadně, ale že tvoříte všechna…

 • Transformace

  MYSL A JEJÍ PŘEMĚNA

  V současné době se nacházíme v procesu změny a posunu ve vnímání. Tyto změny energií mají svůj účel a vezmeme-li je na vědomí a budeme-li pokračovat v procesu přeměny, pak se tyto nové energie sladí s naší fyzickou bytostí. Vše má svou specifickou vibraci a některé z nich jsou pro naši bytost vhodné a některé jsou přímo s naší fyzickou bytostí neslučitelné. Čím více ale poroste naše vědomí a čím lépe se budeme schopni udržet sladěni s láskou, tím lépe dokážeme neslučitelné vibrace transmutovat. Čím více se staneme vědomou a expandující bytostí, tím stabilnější budeme mít všechna svá těla a jakákoliv forma toxicity se nezachytí v našem energetickém poli. Tento proces není o boji, ale o…

 • Já Jsem,  Transformace

  BUĎ SÁM SEBOU

  Na dveřích vědomí každého jednotlivce  by měla být navždy vyryta slova  „Buď sám sebou“.  Mám tím na mysli,  že jsem sám závislý jen na Mocné Přítomnosti Boha ve mě.  Bez ohledu na to,  jak úžasná je zkušenost,  která přichází jiným kanálem,  trénujte vnější já,  aby se dívalo na to Hlubší a Pravdivější Já, od něhož vzejde to Dokonalé vyjádření,  uspokojující každou vaši poptávku. (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem

  3 KROKY K OSVOBOZENÍ

  Lidstvo, dnes tě žádám,  abys sledovalo svůj pocitový svět,  abys sledovalo své myšlenky,  abys sledovalo své mluvené slovo;  protože pokud do atmosféry mluvíte brutální, nesourodá slova,  nabijete svůj vlastní pocitový svět touto brutalitou a svárem  a ten zůstane kolem vašeho fyzického těla.  A jednoho dne budete muset sklízet vše,  co jste rozeslali.   Když do vašeho života vstoupí selhání  – špatné zdraví a všechny podmínky,  které se skrývají v této neshodě  – pamatujte,  že za to nemůže nikdo jiný než vy.  Tato akumulace pohání lidstvo  a oni si myslí,  že mohou vyvíjet nejrůznější brutalitu  a nesklízet důsledky. To je velká chyba lidstva v průběhu staletí,  a odpovídá to omezením v…

 • Já Jsem

  VZKŘÍŠENÍ PRODUKUJE VĚTŠÍ DOKONALOST

  Jednou jsem vám řekl,  čím více přemýšlíte o Magnetickém Velkém Centrálním Slunci,  tím více Jeho Síly na vás působí.  Já a další jsme řekli,  že když pomyslíte na nějakého konkrétního Vzestoupeného Mistra,  je to proto,  že vaše vlastní Vyšší Mentální Tělo k tomuto Mistrovi volá o pomoc pro vnější já,  zatímco Vyšší Mentální Tělo si přeje dělat určité věci v energii vnějšího já, a tak Nenasycený Plamen může expandovat rychleji  a snadněji rozšířit Svou Větší Dominanci do vnější manifestace.  Proto,  pokud pochopíte skrze toto hledisko mnoho Mých prohlášení,  budou pro vás znamenat mnohem víc.  Když řeknete „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“  cokoli, co chcete mít ve svém světě,  musí do vás…

 • Já Jsem

  AFIRMACE PRO ODVEDENÍ NEŽÁDOUCÍCH ZJEVENÍ VE VAŠEM SVĚTĚ

  Proto, Milovaní,  povstaňte v Síle, Aktivitě, Autoritě vaší „JÁ JSEM Přítomnosti“!  Převezměte velení  a řekněte vnějšímu zjevení: “Nemáš sílu!  Drž se dál od mého světa!  Můj svět je svět Mocné JÁ JSEM. Je řízen a poslušen mé Přítomnosti!  Žádná lidská věc se ho nemůže dotknout!  Od teď stojím Svobodný, navždy Osvobozený od všech lidských vlastností!  Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, Tvá autorita je jedinou Aktivitou v mém světě!  Prohlašuji Tvou Dokonalost za jedinou vládnoucí Přítomnost v mé mysli, mém těle a v mém pocitovém světě.  Udržuj to očištěné, zkrášlené a osvobozené od každého sváru,  aby se Tvá Sláva mohla vylévat vpřed  a žehnat celému lidstvu,  s nímž přicházím do styku. “…

 • Já Jsem,  Transformace

  AFIRMACE PRO VZTAHY

  „JÁ JSEM vidící Boha v každém po celý čas.“ „JÁ JSEM chráněn před těmi, s nimiž jsem neměl v úmyslu se stýkat.“ „JÁ SEM odhalující účel tohoto spojení a dohlížím na to, abych dělal jen to, co je správné a podle Božského Plánu.“ „JÁ JSEM neporazitelně vyveden z jakéhokoli vztahu nebo sdružení, které není pod Božím vedením.“ „JÁ JSEM Boží Láska, která k tobě proudí.“ „JÁ JSEM Láska, Moudrost a Vedení Boha v našem vztahu.“ „JÁ JSEM Boží Přítomnost a ty jsi Boží Přítomnost a my jsme Boží Přítomnost společně v Lásce a Harmonii.“ (Vizualizujte svého partnera jako Božstvo (Mistra), který vstoupil do vašeho života, aby vás učil, žehnal vám a…

 • Transformace

  UTVÁŘENÍ VZTAHU

  Vztah dvou lidí je ve skutečnosti něco, co není nikdy hotové a nikdy ani nebude. Nemůže být. Pokud chcete mít krásný a láskyplný vztah, pak je to jako s mnoha jinými věcmi v životě – se zahradou, s autem, domem, dokonce i s počítačem.  Co mají společného tyhle věci s vaším vztahem?  Je třeba o ně pečovat.  Každá věc na světě, tvrdím, že úplně každá, se stává natolik úžasnou, jakou měrou o ní pečujete – jak na ní myslíte. Když na jaře vysadíte do zahrady nádhernou skladbu květin a rostlin a umístíte je tak, aby byly na místech, kde mají pro sebe skvělé podmínky a pečlivě je zaléváte, podle jejich potřeby a myslíte na ně…

 • Já Jsem,  Transformace,  Zdraví a Krása

  SUGESCE NEMOCÍ

  Proč někdy lidé říkají a cítí, a rentgen to dokonce ukazuje,  že mají problém s chlopní v Srdci?  Je to čistě lidský koncept!  Srdce, samo o sobě nemůže mít problém s chlopní nebo jakoukoliv nedokonalost,  kromě té, která je vnesená lidskou sugescí.  Můžete změnit konání Vesmíru.  Proč?  Protože vaše fyzické Srdce je kotvou Síly Boha,  Nekonečné Síly Světla ve vašem lidském těle.  Protože je v něm malý Nenasycený Plamen ze Srdce vašeho Elektronového Těla.  Proto vaše Srdce nemůže být rušeno, jen sugescí,   vnesenou do něho vámi samotnými.  Se vším respektem k našim milovaným lékařům celého světa,  máme záznamy shromážděné od lidstva,  kde 37% případů nádorů a rakoviny u lidí pochází ze silné sugesce,  kvůli tomu, že…

 • Já Jsem

  FIALOVÝ PLAMEN – Vizualizace

  Buďte stále v pocitu, že jste obklopeni Velkým Sloupem Fialového Stravujícího Plamene,  s Plamenem plynoucím od chodidel vzhůru,  skrze tělo až na samý vrchol hlavy  a do vaší vlastní „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“.   Vizualizujte Fialový Stravující Plamen,  jak prochází vaším fyzickým tělem.  Setrvejte zde na pár okamžiků  a prociťte to tak hluboko, jak to jen jde  a představte si jeho Plápolající Přítomnost procházející skrze tkáň  a okolo vás,  v poloměru třech stop (asi 1 m) v každém směru.  V rámci toho sledujte St. Germainův rotující Modrý Plamen,  vířící vysokou intenzitou.   Viďte mizet všechny přebytečné látky,  vzezření a záznamy o věku, napětí,  nouzi a omezení;  nečistoty, nesoulad, nebo starosti!  Jak budete planout Fialovým Stravujícím…

 • Já Jsem

  OVLÁDÁNÍ ENERGIE MYŠLENÍ

  A tak v okamžiku,  kdy do mysli vstoupí jakákoli myšlenka,  která není v souladu,  zaujměte stejný postoj  jako k neposlušnému dítěti,  které je příliš malé na to,  aby pochopilo Zákony,  a s pevným odhodláním řekněte:  „JÁ JSEM Mistrem (Pánem) svého vlastního myšlení!  JÁ JSEM Mistr (Pán) a řídím Energii tam, kam si přeji, aby šla!“ Kdokoli, kdo to udělá,  zjistí,  že ve velmi krátké době  snadno ovládá a reguluje tuto Energii. (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Transformace

  URYCHLENÍ OBNOVY DNA A PŘIJÍMÁNÍ DAT

  Dvakrát až třikrát denně obětujte trochu svého času tomu, že jasně řeknete, co chcete. Každý den otevřete energetická centra ve svém těle a nad svým tělem tím, že budete přivolávat frekvenci světla. My to nazýváme světelným sloupem. Představte si paprsek světla vstupující do vašich dvanácti čaker, sedm ve vašich tělech a pět mimo vaše tělo. Tyto čakry jsou informační centra neboli víry, vytvářejí ve vašem těle pohyb aktivující světelně zakódovaná vlákna, aby společně pracovala, znovu se spojila do provazců a vytvořila dvanáct vyvíjejících se šroubovic v těle. Je velmi důležité, aby každý, kdo si přeje být naprosto vyrovnaný se svou fyzickou podstatou, pravidelně prováděl nějaké dechové cviky zaměřené na hloubkové dýchání.…

 • Já Jsem

  PENÍZE A ODVEDENÍ NEGATIVNÍCH MYŠLENEK

  Řekněte Přítomnosti: „Odveď od toho mou pozornost a pryč od toho!” A když vám to přijde znovu na mysl, řekněte tomu:  „Ne, ty nemáš žádnou moc. Můžeš toho stejně dobře nechat a vypadnout!   Buďte trochu lhostejní.  Nenechávejte to vyvolat u vás pocit, že to má moc.  Vy jste ta Moc v této věci,  a pokaždé, když se myšlenka vrací,  řekněte:  „Já Jsem ta Moc v této věci a ty Teď běž!”” Obraťte vaši pozornost k Přítomnosti  a pokračujte ve vašem byznysu.  Řekněte tomu:  „Vypadni! Jednou jsi vládl v mém světě, ale už to neuděláš!”  Ale pokud se chytnete zoufalého pocitu  a pokusíte se této věci zbavit, nedosáhnete toho,  protože ta…

 • Já Jsem,  Transformace

  VIZUALIZACE

  Pravá vizualizace je Boží Atribut a Síla Očí,  která působí v mysli člověka.  Když si člověk vědomě představí ve své mysli „touhu“,  kterou si přeje splnit,  používá jeden z nejsilnějších prostředků,  kterým ji přináší do svých viditelných, hmatatelných zkušeností.  Ode dneška pojďme držet obraz vašeho Vítězství nad omezeními a Svobodu od nich.  Nejprve je (ta omezení) musíte zvládnout  a potom je konzumovat  – protože pokud se sami budou chtít zvládnout,  budou se vám snažit vládnout.   Proto udržujte dobíjení Energie v jakékoli situaci,  obrazem toho, co chcete,  aby se vám tento stav vrátil.  Pokud neobsahuje požadovaný obraz,  musíte jej načíst. Vytvořte zvyk vkládat svůj obraz o Dokonalosti,  váš obraz o…

 • Face Building

  CVIKY NA UVOLNĚNÍ RTŮ

  Zde pár jednoduchých cviků na rty. Rty jsou jednou ze 3 zón, které lidské oko velmi vnímá a podle nich v prvních pár sekundách určuje věk člověka. Rty a jejich kruhový sval jsou spojeny s mnoha svaly obličeje a když se zužují, tím, že jsou stále více sevřené ze stresu a jistých návyků, pomalu táhnou dolů další svaly obličeje a začnou napomáhat prohlubujícím se kruhům pod očima, povoleným svalům na lících, prodlužuje se délka mezi koncem nosu a začátkem horního rtu – čímž obličej nabývá staršího výrazu. Ráda bych zdůraznila, že to také souvisí s postojem jazyka. Když je jazyk na správném místě, rty jsou správně postavené a udržují si…

 • Face Building

  CVIKY NA OČI A PÁR TIPŮ NA MASÁŽ

  V tomto videu se můžete naučit pár tipů jak cvičit pro posílení očního okolí a také si můžete vyzkoušet masáž na prokrvení pleti a zpevnění spodní kontury čelisti. Na konci videa se dole vpravo objeví 3 fotografie této krásné ženy, které ukazují, jakou proměnou prošla.

 • Face Building,  Zdraví a Krása

  FANTASTICKÉ CVIČENÍ PRO KOREKCI DRŽENÍ HLAVY (JAZYKA)

  Dr. McKenzie Chin Tuck fyzioterapeut z Nového Zélandu má fantastické cvičení na korekci postoje hlavy, když máte stálý předklon. Lidé sedí u stolu, v autě, kdekoliv a stále tvoří špatný postoj hlavy na krku tím, že krk natahují vpřed. Všechny ty telefony, tablety a další věci vám nepomáhají. Skvělé cvičení jak vrátit krk zpět nad tělo je tento: Stoupněte si zády ke zdi – záda a paty jsou u stěny, nepokoušejte se dát ke zdi ramena, zbytečně vás to bude bolet a není to nutné. Pak dejte chodidla lehce vpřed od zdi.  Ověřte, že váš výčnělek na zátylku hlavy je opřen o zeď a jakoby si vsuňte papír mezi hlavu a stěnu. Když zatlačíte…

 • Já Jsem,  Transformace,  Zdraví a Krása

  AFIRMACE PRO ZAHOJENÍ NEŠTĚSTÍ FYZICKÉHO TĚLA

  Buďte tomu tak věrní, jak jen můžete a zahojí to všechna neštěstí fyzického těla. „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, slyš,  odeber ze mě všechnu kritiku, obviňování, odpor,  souzení, vzdor, žárlivost, sebe-lítost,  pýchu, sobectví, pochyby a strachy. Odeber je ze mě  a vyhlaď je,  a vlož na jejich místo  Saint Germainovo sebeovládání  a Dominanci.“ (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Transformace

  PRO RYCHLEJŠÍ HOJENÍ:

  Kdykoli si představíte Aktivitu Zlatého Světla,  kvalifikujte jej pomocí Nekonečné Inteligence a přikažte těmto malým pracovníkům těla,  aby vytvářeli a udržovali Dokonalost v mysli a těle.  To přidává k Léčivé Aktivitě obrovský prvek,  který je přirozeným působením tohoto Zlatého Světla.  Ve světle je Inteligentní činnost.  Když je to řízeno Vědomým velením,  uvede to do pohybu Ohromnou Kristovu Moc.  Získejte plnou realizaci této skutečnosti za všech okolností  při vědění,  že toto vědomí vždy jedná podle vašeho požadavku.  Místo toho,  abyste těmto malým pracovníkům v těle umožnili přijímat destruktivní návrhy,  je svým vědomým velením necháváte poslušnými jejich přirozeným dokonalým činnostem. Kdykoli udržujete vizi Léčení,  nezapomeňte ji kvalifikovat tímto způsobem s vědomým velením. …

 • Já Jsem

  PENÍZE A NANEBEVZETÍ MISTŘI

  Chci ještě něco říci o vašich penězích. Drazí, Poslové by měli být pro vás mocným příkladem. Nikdy ve svém životě nežádali o jediný desetník. A jak se to tedy stane, že dostanou to, co jim patří? Protože, milovaní studenti, Oni na to nekladou svou pozornost. Pokaždé když je třeba, jdou do své Přítomnosti a okamžitě řeknou: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, tak potřebná jsi zde. Dívej se, že je to dodáno  skrze Moc Božské Lásky.“ Pak se ve vnějším světě vše uspořádá, že se to stane. Pokud vy, milovaní, půjdete nejdříve do své „Přítomnosti“ pro váš finanční příjem, když potřebujete jakékoliv peníze, nevidíte snad, jak Moudrost a Moc Přítomnosti vyvolá akci…

 • Já Jsem

  KDYŽ NEVIDÍTE CESTU VEN

  Pokud se najednou ocitnete s něčím konfrontovaní  a nevidíte cestu ven, buďte klidní!  Řekněte svému lidskému intelektu:  “Buď klidný! Buď zticha!  Mocná JÁ JSEM Přítomnosti (kde je vaše pozornost, tam jste!)!  Ovládni mě a můj svět!  Prodluž svou Dokonalost a udrž Svou Nadvládu! “ Pokud se jedná o brutální stav,  řekněte:  “Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, vlož se do tohoto stavu!  Otoč to vzhůru nohama  a přines z toho Zázrak své Dokonalosti! “ A Přítomnost to udělá!   (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Face Building,  Zdraví a Krása

  POZICE JAZYKA, VÝVOJ OBLIČEJE A PROPOJENÍ S TĚLEM

  Jakým způsobem držíme jazyk souvisí s našimi zvyky kde máme jazyk v klidu v bdělém stavu a ve spánku, nebo jak ho používáme při činnostech, kterými jsou polykání, žvýkání a mluvení. A co je nejdůležitější součástí vývoje obličeje?  Správné držení jazyka.  Příroda vytvořila jazyk tak, že má stimulovat měkké tkáně na horním patře velmi specifickým způsobem. Za účelem dosažení optimální exprese genetického kódu při vývoji obličeje, jazyk musí stimulovat horní čelist určitým způsobem během polykání, kdy polkneme zhruba 2000 za den, a během 20 a více hodin za den po probuzení a ve spánku, kdy jazyk odpočívá nehybně v ústech. Optimální poloha našeho jazyka při polknutí a odpočinku stimuluje měkké tkáně našeho patra…

 • Zahrada

  ZAHRADA- TESAŘÍK PILUNA

  TESAŘÍK PILUNA – dnešní odpolední návštěva. Namířil si to směrem do obýváku – ukázal se nám 30cm před vchodem. Patří mezi naše největší brouky, takže ho nelze přehlédnout. Ve skutečnosti je impozantní. Zjistila jsem, že v dnešní době začíná být vzácný. Avšak nejlepší zjištění, které mě pobavilo a vzhledem k jistým věcem jsem uznala že Vesmír má smysl pro humor, je toto: „Dospělci potravu nepřijímají.“ Jinými slovy nás přišel navštívit breatharián.  Fota: Maia Špačková

 • Já Jsem

  JÁ JSEM

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“  „JÁ JSEM Tvá Energie, kterou používám při každé aktivitě.“  „JÁ JSEM Světlo, které osvětluje každou buňku mé Bytosti.“  „Já řídím „JÁ JSEM “ Inteligenci, Moudrost mého veškerého úsilí.  „JÁ JSEM ta Látka, všudypřítomná, neohraničená,  kterou mohu použít a uvést do formy bez jakéhokoli omezení.“  „JÁ JSEM Tvá Síla-Tvé Dokonalé Porozumění.“  „JÁ JSEM Tvá Schopnost ji neustále aplikovat.“   „JÁ JSEM Pravda, která mi teď dává Dokonalou Svobodu.“  „JÁ JSEM ty Otevřené Dveře do „Božího Světla“,  které nikdy nezklame.“  „Chválím, že Jsem plně vstoupil do tohoto „Světla“  skrze toto Dokonalé Porozumění.“   „JÁ JSEM Tvůj Zrak, který vidí všechny věci viditelné i neviditelné.“  „JÁ JSEM Tvůj…

 • Já Jsem,  Transformace

  50KRÁT VÍCE ENERGIE A INTELIGENCE DO ROKU

  Jednotlivec,  který nerozumí „Přítomnosti“, má méně než deset procent této Přítomnosti a Síly,  která by proudila jeho tělem a pocitovým světem,  aby vytvořila to,  co je třeba. Ale vy,  kteří máte to Porozumění „Velké Přítomnosti“  a víte, jak Ji vyvolat,  můžete během jednoho roku vyvolat dvacetkrát,  čtyřicet nebo padesátkrát  tuto Přítomnost a Moc.  Není nikdo z vás,  kdo by nedokázal vyvolat padesátkrát více Energie,  Inteligence a Síly Aktivity,  které jste dosud měli. (Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Transformace

  LÁSKA

  Když milujete,  obklopujete se Láskou, která je „Aktivním Božím Principem“.  Když milujete,  obklopujete to,  co milujete, „Božím rouchem“  této zářivé Aktivity Přítomnosti.  Povahou životního principu jedince  je MILOVAT. (Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková) 

 • Já Jsem

  ŽIVOT VÁS NEOMEZUJE

  Pamatujte znovu, znovu a znovu,  že jak vyrůstáte do stále intenzivnějšího přijímání vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  vnější problémy, které se zdály tak děsivé,  jistě zmizí z dohledu. Váš problém tedy není pouze vyřešen,  ale každý takto získaný krok se znovu neobjeví.  Místo toho se stane vaší Věčnou Svobodou.  Pokud toužíte po finanční svobodě,  žádám vás,  abyste odstranili vnější činnost své mysli z dohledu  a umístili ji do vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,   jediného Dárce veškerého Mocného Bohatství,  které existuje.   Buďte v tom pevní a odhodlaní  a budete mít všechny peníze,  které si přejete použít.  Život vás neomezuje!  Bohatství vás neomezuje!  Láska vás neomezuje!  Proč tedy dovolit,  aby vás…

 • Já Jsem

  ŽIVOT NEZNÁ VĚK

  Bez ohledu na vaše stříbrné vlasy,  bez ohledu na to, jaký je váš věk,  který se vám někdy zdá být těžký,  když si toto uvědomíte,  můžete rozbít veškerý vzhled a lidskou akumulaci. Během několika hodin můžete stát ve Věčném Mládí,  Kráse a Dokonalosti.  Lidstvo zapomnělo na svou Nadvládu,  protože jedinci zapomněli na Světlo, Život, Inteligenci a Energii,  která jim dala Život, Věčné Mládí a Krásu. Život nezná věk!  Energie nezná věk!  Látka nezná věk!  Co je tím, co cítí věk?  Jen omezující lidské koncepty,  protože lidstvo zapomnělo,  že každý je opravdu Božská Bytost. (St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Face Building,  Zdraví a Krása

  MEWING – LIFTING OBLIČEJE A JEHO RŮST DOPŘEDU

  V tomto videu je krásně a srozumitelně vysvětleno, jak najít správnou pozici jazyka.  Lidé mají buď jazyk dole – což je nejhorší a nejrozšířenější způsob, pak mohou mít jazyk v přední části nahoře za zuby, nebo celý jazyk podepřený včetně zadní části na horním patře, což je ten nejlepší způsob, který zajišťuje široký zubní oblouk a krásné utváření obličeje, udržení pevnosti obličejových svalů, včetně zdraví, které je výsledkem dýchání pouze nosem, čímž se tělo pravidelně obohacuje o NO (oxid dusnatý).  Najdete zde jednoduché způsoby, jak si nastavit správný postoj jazyka, včetně pár tipů na procvičování této pozice. Koko vše velmi jasně předvádí, a tak tomu budete rozumět i bez titulků. Kdo…

 • Já Jsem

  PROHLÁŠENÍ PRO OTEVŘENÍ KANÁLU BOHATSTVÍ (2.)

  “JÁ JSEM Vzkříšení a Život neomezeného příjmu každé dobré věci, včetně Bohatství a peněz! Právě teď a navždy!” “Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! Expanduj naše Bohatství! Expanduj naši zásobu každé dobré věci! Uvolni miliony a miliony dnes! Miliony! Všemohoucí JÁ JSEM! Miliony! Já přikazuji! Miliony! Proplať kapitál do mých rukou! Miliony! Expanduj toto Světlo! Všemocná JÁ JSEM!“ “JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby každého účtu a závazku a to okamžitě, věčně a očividně skrze Boží Lásku!” “JÁ JSEM Nevyčerpatelné Bohatství Boha proudící do mých rukou a k použití právě dnes, manifestované s Plnou Mocí jako Radostně uvolněný Dar Božské Lásky!” “Já přijímám pouze Plnost Boží Hojnosti proudící ke mně, TEĎ!” “JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr…

 • Já Jsem,  Transformace

  „JÁ JSEM“ JE TO SVĚTLO!

  Když používáte afirmaci, drazí, mějte na paměti,  že je to pouze Boží Moc,  která je jistým splněním vašeho volání;  a v důsledku toho nemusí být žádný spěch, ani duševní napětí. Když jistě říkáte slova ve středu svého bytí,  projev se děje a to,  pro co voláte,  nevzniká, ale už „to je“. Níže uvedená prohlášení jsou neocenitelným přínosem pro všechny,  kteří hledají Světlo, pro ty,  kteří aspirují na Mistrovství,  a pro své studenty je zvláště doporučuji: „JÁ JSEM Živé Světlo.“ „JÁ JSEM Boží Přítomnost: JÁ JSEM.“ „JÁ JSEM otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít.“ „JÁ JSEM Tady, JÁ JSEM Tam, JÁ JSEM Jediná Přítomnost Všude.“ Ze všech afirmací však je jedna, …

 • Já Jsem

  ZKALEN V NEJTVRDŠÍ OCEL

  Každý žák, který horlivě usiluje o Světlo,  bude zkalen v nejtvrdší ocel, která vydrží nejdéle a která snese nejtěžší břemena. Toto může přinést jednotlivci život plný zkušeností.  Touha po Osvobození a uklidnění vynořujících se těžkých zážitků  zoceluje charakter a posiluje člověka  a nakonec mu přináší Dokonalé a Věčné Mistrovství nad veškerými vnějšími věcmi. S tímto „správným náhledem“ je snadné se těšit z každé zkušenosti,  která každého uschopňuje obrátit se k té nádherné, kouzelné „JÁ JSEM Přítomnosti“  a slunit se v ní.  Proto byste neměli být nikdy unaveni činit to správné  a setkávat se se zážitky,  které na vás doposud těžce spočívaly.  Spíše se radujte,  že vás každý krok přivádí blíže k Věčnému Cíli  a již nemusí být opakován. Použití…

 • Já Jsem

  PROHLÁŠENÍ PRO OTEVŘENÍ KANÁLU BOHATSTVÍ (1.)

  “Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! Uvolni ke mně skrze Svou Moc Božské Lásky všechny peníze, které požaduji (k mému použití)!” “Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Já přikazuji, že zde není žádný lidský tvor,  který mě může ovládat, nebo ovlivňovat! Proto převezmi velení nad touto myslí a tělem! V jednání a v mluvě, právě teď! Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! Ty jsi zde jediná jednající Přítomnost! Zařiď, že jsem bez jakéhokoliv rušení!” “JÁ JSEM Ohromné Bohatství Boha  viditelně proudící ke mně právě teď a neustále!“ (pro rychlé zhmotnění tužeb) “JÁ JSEM všudypřítomné, neomezené Bohatství v mých rukou a k použití právě teď a neustále!” “Já Jsem vysrážená a viditelná Přítomnost každé věci,  kterou si přeji!” “JÁ JSEM Bohatství zdokonalené…

 • Face Building

  ZMĚNA PO PŘEPROGRAMOVÁNÍ POZICE JAZYKA TZV. MEWING

  Něco pěkného pro inspiraci. Jaké změny nastanou, když posilujete jazyk a změníte jeho držení. Obličej se vyvine směrem dopředu, zkrásní, jedinec umožní více projevit svůj dokonalý vzor, který neseme každý z nás v sobě – v každé buňce. Správná pozice jazyka, správné polykací návyky, správné dýchání (pouze nosem) není jen o projevení své krásy, ale i o změně v mozku, zdraví těla, více energie, jasnějšímu spojení se Životem.

 • Já Jsem,  Transformace

  OBYČEJNÝ ČLOVĚK

  Toto „kouzelné“ spojení dvou slov je velmi hojně používané. Mohlo by i kandidovat na mantru tohoto roku. Je tak moc opakováno, skloňováno v mnoha pádech,  psáno, mluveno, křičeno… Aniž si to lidé plně uvědomují, nese velmi silnou energii, kumulovanou po generace napříč staletími či tisíciletími. Slýchávala jsem často tato slova již od raného dětství. „My obyčejní lidé, jsi jen obyčejný člověk, nikdo nemyslí na obyčejné lidi, nám obyčejným lidem to musí stačit…“ Cítila jsem k tomuto spojení velmi silný odpor. Vnímala jsem, že být „obyčejný“ pro mě znamená, nebýt tím, kým já jsem. Být v neustálém područí někoho, či něčeho… Dnes vím, že to byl velmi pravdivý pocit, aniž bych k tomu měla jakékoliv…

 • Já Jsem

  OSVOBOZENÍ, ÚSPĚCH A SPRAVEDLNOST BYTÍ

  „JÁ JSEM ta Nejvyšší Inteligentní Aktivita skrze mou mysl a srdce.“… tímto vás naplní ten pravý spolehlivý Božský Pocit. BOŽSKÁ LÁSKA je SILOU, Přítomností, Inteligencí, Světlem,  které může být rozdmýcháno dovelkého ohně bez hranic.  Láska je prvotní životní princip  a může být tvořena v jakékoliv síle a k nekonečnému použití,  aniž by byla jakkoliv ohraničena. Přejí-li si žáci urychlit osvobození od určitých zážitků  nebo vnější činnosti,  poslouží jim věta: “ JÁ JSEM ta nařizující Přítomnost, ta věčně proudící ENERGIE A BOŽÍ MOUDROST, která plní veškerá má přání!“ Toto vám přinese ten nejrychlejší úspěch,  který může dovolit Zákon vašeho Já. A uvědomujte si:  „JÁ JSEM skrze tuto PŘÍTOMNOST toho „JÁ JSEM“,  oproštěn od vnějšího…

 • Já Jsem,  Transformace

  SVĚT, JAK HO VIDÍTE, NENÍ SKUTEČNÝ

  Svět, který vidíte, je naplněn lidským, omezujícím, nesouladným tvořením,  které není skutečné a nemá žádnou sílu se udržet,  kromě vaší pozornosti, která je do něj vkládána  a která nese vaši Životní Aktivitu, aby ho udržela, pokud se vás to týká osobně.  Ale pokud to pochopíte a odvrátíte se – a tím myslím nejen ve vaší nazírání, vašem fyzickém pohledu,  ale odvrátíte se ve svém pocitu od omezujícího nazírání na nesoulad,  nahlížení na nesouladné podmínky kolem vás  – a obrátíte se k „Přítomnost veškerého Života “,  což je Štěstí, Odvaha, Síla a Dokonalost, pak budete schopni vyvolat to, co potřebujete,  abyste se osvobodili od těch podmínek,  o kterých jste věřili, že…

 • Já Jsem

  JAK PŘINÉST NEOBVYKLÉ VĚCI

  „JÁ JSEM” je nezměřitelná (bezedná) mysl Boha.  K dosažení porozumění:  průměrný žák se vrací zpět v paměti,  k tomu co bylo,   místo aby šel do Srdce Boha  a přinášel vpřed to,  co nikdy nebylo.  Jednotlivci a studenti si mnohokrát nejsou  a nebudou vědomi,  jak mnoho civilizací dosáhlo těchto obrovských vědomostí,  které jsou zcela neznámé pro dnešní vnější svět.  Atlantis a Lemuria neboli Země Mu,  jak je dnes nazývána několika mála jedinci,  jsou jen fragmenty ohromných civilizací, které zde byly.  Chcete-li přinášet neobvyklé věci:  Studenti, kteří si to přejí udělat,  musí vzít rozhodný postoj:  „JÁ JSEM Srdce Boha,  a Já nyní přináším myšlenky a úspěchy,  které nikdy předtím nebyly přineseny.” Zvažujte jen:  „JÁ JSEM ten,…

 • Já Jsem,  Transformace

  KDO CHCE RYCHLE KRÁČET KE SVĚTLU…

  Ten, kdo chce rychle kráčet ke Světlu,  by nikdy neměl usnout před tím,  než vědomě vyšle LÁSKU všem lidem  o kterých má pocit, že mu kdy ublížili! Tato myšlenka poletí jako šíp  a v těch druhých bude působit svou silou  a vrátí se vám bezpečně zpět. Začleňte tedy před usnutím toto prohlášení: „Skrze Mocnou Přítomnost, kterou Já JSEM, Já posílám Lásku všem lidem, o kterých mám pocit, že mi ublížili.“ (Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Zahrada

  RAJČATA RUTHJE

  Pro letošní sezónu jsem zvolila mou velmi oblíbenou odrůdu Ruthje. Je to koktejlové rajčátko, s plnou sladko-kyselou chutí a jemnou slupkou. Asi 90 % rajčat na zahradě je tato odrůda. Znám ji z německých bio obchodů, kde jsou pěstována v Demether kvalitě a jsou to nejdražší rajčátka, která tam prodávají. Tento rok je Ruthje obzvláště povedená. Včera jsem sklidila poprvé plný košík rajčátek a po vložení do úst jsem se ocitla v nebi. Rajčátko svou jemností se v ústech doslova rozpustí a zalije vás dokonalou chutí, ze které vám proběhne mráz po zádech. Bez jakékoliv skromnosti zaujímám postoj, že moje rajčátka jsou ještě chutnější, než ta německá v Demether kvalitě – a že ty jsou opravdu…

 • Já Jsem,  Transformace

  JÁ JSEM VEDENÍ FUNGUJE. Já Jsem tam, kde mám být …

  Tak tuto větu jsem pronesl po jisté události, která se mi osobně přihodila.  Často jsem si říkal, jak by bylo fajn dostat nějaký jasný důkaz, že to “Já Jsem” funguje.  Ale ne takové to parkování, kdy najdete místo, když ho potřebujete a podobné drobnosti. Něco, co by mi dalo opravdu nezvratný důkaz, že to prostě funguje. A v poslední době jsem si opakovaně kladl otázky jako, kam se vydat, kudy, co mám dělat, co je moje cesta a tenhle druh uvažování se ještě prohloubil, když jsem si opakovaně četl od Saint Germaina a Maii pasáž, kde říká, že si máte nejprve požádat svou Mocnou “Já Jsem Přítomnost” o pocit, který vám ukáže…

 • Já Jsem

  PŘÍTOMNOST ŽIVOTA MÁ VŠE, OČ ŽÁDÁTE

  Nejste vydáni na milost a nemilost lidským podmínkám.  Můžete vysílat tyto mocné dekrety, které jsou Silou Života,  který je podřízen vaší pozornosti. To rozpustí a pohltí nespravedlnost ve vašem individuálním světě a ve vašem státě,  dokud nezůstane jen Síla Světla, Božský Řád a Božská Spravedlnost  jednající prostřednictvím lidských bytostí,  jednající ve vašich průmyslových odvětvích,  jednající ve vaší situaci v nezaměstnanosti.  Nebuďte sklíčení; nenechte se zděsit podmínkami,  které dnes existují,  protože je v Moci této stále rostoucí, budující Aktivity „JÁ JSEM“,  kterou vyvoláváte do akce,  aby každá lidská bytost byla na své vlastní správné cestě služby.  Tato výzva k Životu přinese podmínky,  které každého postaví na jeho vlastní cestu,  pokud dostatek…

 • Já Jsem,  Transformace

  DŮKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽIVOTA

  Ať už se jedná o vaši obchodní činnost,  nebo o lepší pochopení Života,  nezapomeňte, že každý důkaz v tomto Světě,  který k vám musí přijít,  pokud jde o vás a váš individuální svět,  „musí projít vámi“.  Mohli byste vidět provádět takzvané zázraky,  ale to vám nevytvoří ani částečku dobra,  pokud jste ten takzvaný zázrak neprovedli sami,  nebo jste do akce nezavolali „Přítomnost a Sílu Života“,  aby to vytvořila prostřednictvím vás.   Teprve pak máte důkaz,  který vám žádný člověk na světě nikdy nemůže vzít.  Pokud vidíte něco provedeného (zázrak), ​​ můžete tomu prozatím věřit  a může to být všechno pravda,  ale když se od toho vzdálíte  a začnete znovu na…

 • Já Jsem

  POMOC MISTRŮ

  Jednou z největších činností Nanebevzatých bytostí,  je poskytnout studentům odvahu, sílu a jistotu,  dokud nenajdou dostatečně silný kontakt se svou vlastní vnitřní „Přítomností“,  aby zcela a jasně uvolnili její Mocnou Inteligenci a Aktivitu do vnějšího já.  Výsledkem tohoto záření je,  že si studenti vybudují trvalou sílu charakteru  a ušetří jim to nekonečné opakování  a opětovné vytváření nedokonalosti.   V minulosti, po celá staletí,  bylo výzývání k „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“ uvnitř jednotlivce jen občasné.  Nyní je úkolem každého z vás navázat kontakt s Bohem uvnitř sebe a udržet ho.  Cílem není uvolnit se,  jakmile je problém vyřešen,  a myslet si, že není třeba dalšího úsilí – ale stále volat k…

 • Já Jsem

  VĚDOMÍ JE MOCNÝ PROSTŘEDEK

  S uvědoměním, že vnější mysl, nebo vědomí, je mocným prostředkem,  jehož prostřednictvím lze vědomě směrovat Ohromnou Boží Energii,  víme, že máme v každý okamžik  ochranu a směr Nejmocnější Přítomnosti  a Nejvyššího Řešitele a Regulátora všech podmínek, které nám každá příležitost přináší.  Jedinec by si ušetřil tolik úzkosti,  kdyby při prvním náznaku jakéhokoli rušivého sváru skočil (jakoby) do Srdce Této Mocné „Přítomnosti“ a řekl:   „Zdá se, že vnější já udělalo chybu. Vyzývám Tvůj Zákon odpuštění. Dívej se, že je to rychle a úplně upraveno!“   Pevně ​​uchopte Vnitřní „Přítomnost”,  abyste ovládli každou neharmonii  a trvale odstranili všechny nechtěné podmínky.  Nejvyšší a nejrychlejší akcí  je vždy oslovit Velkou vnitřní „Přítomnost“.  Tato…

 • Já Jsem

  KDYŽ SE VYNOŘÍ PROBLÉM…

  Přeji si, aby si každý student nechal před sebou rozvinout skutečnost, že je jediným vládcem svého Života a jeho Aktivity a aby si vybral, co chce ve svém životě projevit – a vždy si byl vědom toho, že se nemá zastavovat a obávat se té či oné individualizace.  Má svou vizi, která je vnitřní Aktivitou Boha, zafixovat na svůj Cíl a držet ji tam s pevným, radostným odhodláním, dokud není Cíle dosaženo. Vězte, že neexistuje nikdo, kdo by se měl pokoušet radit druhému. Bůh v každém je jediný, který ví, co je pro každého jednotlivce nejlepší.  Ti, kteří zažívají neharmonickou aktivitu, by měli jít tam, kde mohou být naprosto v…

 • Face Building,  Zdraví a Krása

  JAK PÍT A NENIČIT SI OBLIČEJ

  Jsou dva způsoby, jak se dnes a denně chovat ve svém těle. Jedním způsobem vytváříte postupnou destrukci, druhým způsobem udržujete, nebo budujete krásu a zdraví. Záleží na tom, jak sedíte, jak stojíte, jakým způsobem chodíte, jak spíte, jak se usmíváte, jak používáte svou mimiku, jakým způsobem hovoříte, jakým způsobem pijete, jak jíte a jak polykáte.  Když pijete:  Nepřitahujte hlavu ke sklenici, nevytahujte bradu dopředu – tímto táhnete jazyk do nižší pozice, ničíte zdravý stav TMJ a svého skusu, měníte polykací návyky na nezdravé, které silou svalů postupně ničí obličej – stahují ho dolů.  Jak tedy pít správně? Správný postoj páteře a hlavy Sklenici přitáhněte k sobě (ne sami sebe ke sklenici)…

 • Já Jsem,  Transformace

  PŘED USNUTÍM

  Před tím, než usnete, je dobré vytvořit jakýkoliv záměr, který chcete a následně využít tento magický čas, jelikož vědomí s duší, skrze závoj spánku, může fungovat mimo tělo téměř s neomezenou mocí. „JÁ JSEM“ je příkaz a zatímco tělo spí,  musí se mu podřídit. Každý, kdo chce jít vzhůru ve Světle, by měl před spaním vyslat růžový paprsek Lásky a říci: „Skrze Mocnou Inteligenci a Lásku, která JÁ JSEM, já posílám veškerou Lásku všem lidem, u kterých mám pocit, že mi ublížili.“ Tento paprsek bude působit v srdcích konkrétních lidí, což ovlivní jak minulost, tak přítomnost i budoucnost. Další věc, kterou můžete dělat je, že vydáte rozkaz k obnově fyzického těla během spánku. Mluvíte…

 • Transformace

  PRINCIP OVLÁDÁNÍ LIDÍ

  Když ovládáte lidi, nejprve je musíte přesvědčit, že potřebují být ovládáni. A tak vytvoříte problémy a pak necháte lidi, aby se DOVOLÁVALI ŘEŠENÍ. Zemí se šíří STRACH – nikoliv LÁSKA, jež byla poselstvím Světelné rodiny. STRACH má velmi mocné vibrace, a když má člověk v těle STRACH, je vysílán poměrně snadno do všech směrů se stejnou „chytlavostí“,  jako LÁSKA. (Světelná rodina: Barbara Marciniak, foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Transformace

  CO JE PROHLÁŠENÍ?

  Prohlášení je tisíckrát silnější, než běžná modlitba. Uznáváte a přijímáte „Přítomnost“ a Inteligenci, která je zde veškerou Vládnoucí Autoritou; zatímco při modlitbě žádáte a hledáte Všudypřítomnost, aby vám pomohla. Pak mezi vámi a Dokonalostí „Přítomnosti“ kterou vyvoláváte, aby konala, není nic. (St.Germain, překlad: Gabriel Špaček, foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Transformace

  PODNIKÁNÍ VE SVĚTLE „PŘÍTOMNOSTI“

  Pamatujte si, že jediným prostředkem, kterým mohou Síly „Přítomnosti“ pracovat pro vás, je skrze vaši mysl a tělo, váš pocitový svět; a pamatujte, že váš pocitový svět je nejdůležitější ze všeho, je to váš elektrický rozvaděč a jsou to vaše pocity, které jednají ve vašem světě. Pocit je nejpozoruhodnější záležitostí v celé historii lidstva!  Vaše pozornost je silná; ale váš pocit je mnohem silnější a je tou nejmocnější věcí, kterou dnes používáte, jakmile pochopíte, že máte zodpovědnost a že to musíte řídit plně vědomě.  Mohu vám učinit návrh?  Vyvolejte nejen zdokonalovací Aktivitu svého světa, ale zahajte i konkrétní činnost, abyste nasměrovali tuto Energii do vašeho podnikání takovým způsobem, abyste obdrželi úspěch.  …

 • Zdraví a Krása

  HYDRATAČNÍ SÍLA OKURKY

  Mnoho lidí prochází svým životem s chronickou dehydratací a nemají žádnou představu o vlivu této kondice na jejich zdraví. Okurky jsou pro takový stav velmi rychlou podporou. Jsou fontánou omlazujícího efektu, protože zasahují až na tu nejhlubší buněčnou úroveň. V létě nás také obdarují svým výborným ochlazujícím efektem, který dělá velmi dobře horkým stagnujícím játrům. Při každodenní konzumaci mohou okurky zvrátit poškození jater až o 10-15 let na zpět. Čerstvá okurka je z potravin nejlepším omlazujícím tonikem na světě. Její elektrolyty velmi dobře ochlazují přetížené ledviny a nadledvinky, které musí neustále odfiltrovávat toxické nečistoty a trpí přehřátím od toxické kyseliny močové. Pokud máte jakékoliv onemocnění ledvin, chodíte na dialýzu, nebo vám ledvina chybí, pití čerstvé…

 • Já Jsem,  Transformace,  Zdraví a Krása

  OSVOBOZENÍ OD PORUCH TĚLA

  Jediné zaručené osvobození od neharmonického fyzického stavu, je vzít svou mysl a držet ji mimo zaměření na tělo. Jakmile se zdá, že je potřeba něco opravit či změnit, zaměřte pozornost na Přítomnost uvnitř sebe, a udržujte ji tam do té doby, než potřeba léčení úplně zmizí. Každý, kdo udrží pozornost na Dokonalosti JÁ JSEM Přítomnosti uvnitř sebe, zjistí, že je to nejmocnější léčivá Síla ve Vesmíru. Ve skutečnosti to znamená, že problém vezmete do Velkého Ticha, ve kterém není nic, co by se mělo léčit, protože tam existuje pouze Dokonalost. Je to ryzí Pravda, pokud jde o hojení těla. Cokoliv, co se zdá, že vyjadřuje nedokonalost,  může být ovládnuto stejným způsobem.…

 • Já Jsem

  PRO POCIT ÚNAVY

  „Já absorbuji Mocnou Přítomnost a Energii z mého Božského Já, a to se projevuje jako bdělost, radost a hojná Aktivita v mém vnějším životě a záležitostech!“ „Bůh je má Energie, vyjadřující se v mé vnější Aktivitě právě teď!“ (Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem

  LÉKY A BYLINKY NELÉČÍ – POUZE VAŠE „JÁ JSEM“ PŘÍTOMNOST

  Pokud se některý orgán zdá být vzpurný,  je důležité okamžitě prohlásit a pevně se ho držet:  „JÁ JSEM zde jediná působící Dokonalá Energie. Proto každý výskyt narušení je okamžitě opraven.“  To je důležitý bod,  který je třeba objasnit. Pokud jste si ze zvyku mysleli,  že některé nápravné prostředky poskytly pomoc,  pak je používejte střídmě,  dokud nezískáte dostatečné mistrovství,  abyste mohli zcela vládnout svou „JÁ JSEM Přítomností“. Ujišťuji vás,  že i když si myslíte,  že vám tento nápravný prostředek poskytl úlevu,  stále je to stejná „JÁ JSEM Přítomnost“,  která mu dala Moc poskytnout vám úlevu.  Sledoval jsem lékařský svět po mnoho staletí  a řeknu vám, co dává nebo dělá chemickou afinitu.…

 • Transformace

  DRAMA NENÍ TŘEBA STÁLE OPAKOVAT

  A tak se zde cyklicky opakuje děj,  kdy jsou civilizace vystaveny před zkoušku náhlého,  šokujícího a překvapivého konce. Poslední z nich byla éra Atlantidy. A my budeme postaveni před stejnou lekci,  jen nutně nemusíme vytvořit stejný výsledek. Drama není třeba stále opakovat,  i když se zde vyskytuje stále tentýž vzor :  rozděl-a-separuj, strach-místo-lásky. A jedním z našich největších úkolů je „důvěřovat“. Důvěřovat tomu,  že jsme vyprojektováni jako semínko, které se pod vlivem slunečních paprsků  a všech působících živlů probudí a ví,  co má dělat,  aby vyprodukovalo další plody. Proto sem na Zemi, v různých periodách,  přicházeli plně vědomí lidé,  nesoucí poselství toho, kým se každý z nás může stát. Pouze nám zrcadlili to,  co…