• MAIA TEXTY

  JE UŽITEČNÉ PŘEMÝŠLET O MINULOSTI? PROČ JI ZNOVU VYTVÁŘET?

  Minulost…stále se s mnohými lidmi vleče, i když ve skutečnosti neexistuje. I když se svět a věda při studiu minulosti tváří pragmaticky a logicky, opírá se pouze o VIRTUÁLNÍ REALITU. A tak je na poli vědy opírající se o minulost tolik nejasností a důkazů,  které nezapadají do jejich teorií, ani do lineárního časového rámce tak,  jak ho lidé vnímají. Pokud se tedy snažíte poučit z jakékoliv minulosti či ji pochopit,  neustále se tímto přenášíte do virtuální reality, kterou tvoříte  a v důsledky tohoto zaměření se odrazí ve vašem současném životě. Jinými slovy, tvoříte z něčeho, co již dávno neexistuje, přesto jste tak mocní,  že to neexistující znovu přivede do života,  aby se vám to odrazilo…

 • MAIA TEXTY

  JAK OTOČIT BOD PŘITAŽLIVOSTI – zažívání nechtěného se změní v přitahování toho, co chcete

  V tomto světě rozmanitosti máte mnoho podmětů k tomu, abyste věnovali pozornost nechtěnému,  až se díky Moci vaší pozornosti můžete stát centrem dění věcí, které jste díky této pozornosti, pramenící z mnohdy nevědomého zacházení s tímto mocným nástrojem, přitáhli do svého života.  Když se tak stane, na nějaký čas to může změnit vaši vibraci, kterou vyzařujete do Vesmíru, jenž na ni vždy přesně odpovídá. A tak se někdy děje to, že máte pocit, že se točíte jakoby v kruhu a že vám padá na hlavu jedna nepříjemnost za druhou, jako by to nemělo konce. Je to asi v takovém smyslu, „už jsem si myslel, že jsem to vyřešil, že už ten problém skončil a najednou bum, bum,…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  TĚLO, ÚHEL A STÁLÝ PROUD ŽIVOTA

  Tělo je první hmota, jež reaguje na naše myšlenky. A skrze něj energie Zdroje proudí do našeho světa. Reaguje na naše myšlenky a pocity nejrychleji. Přesto je pro mnoho lidí zátěží. Tolerují ho, ale není objektem jejich láskyplných myšlenek. A buňky podle této vibrace pracují, i když sami nechtějí. Ony vědí, jaký je jejich dokonalý vzor,  umí si pro jeho manifestaci umožnit vše, bez ohledu na to, kde se nacházíte, jediné, co je rozhodující,  jak souladné myšlenky a pocity o sobě máte. Zda dovolujete energii Života proudit,  nebo se mu uzavíráte. Co si o sobě, kdo myslí, se jako první projevuje na jeho postoji. Aby tělo mohlo splnit požadavek,  jež…

 • MAIA TEXTY

  NOVÝ PŘÍBĚH MÉHO FYZICKÉHO TĚLA

  Mé tělo je převážně odrazem myšlenek, které si myslím.  A jsem ráda, že o tom vím.  Neexistuje dobrý nebo špatný způsob,  kterým vyprávět svůj vylepšený příběh.  Jedinou důležitou věcí je to,  že si jsem vědoma svého záměru říci verzi svého příběhu,  která je vylepšená  a vyvolává ve mně lepší pocit.  Vyprávění mnoha krátkých příběhů o dobrém pocitu během dne  mění můj bod přitažlivosti.  Tento příběh je základem mého života.  Proto ho říkám tak, jak chci, aby zněl. Mé tělo je odrazem všech mých myšlenek.  Oceňuji,  že rozumím síle nasměrování svých myšlenek  a oceňuji,  když vidím fyzické pokroky na svém těle,  které jsou odrazem změn v myšlení. Každý den si umožňuji více…

 • MAIA TEXTY

  MEDITACE: Proces umožňování

  Meditace je činnost vedená za účelem zklidnění mysli, lepším soustředění  a otevření se „božským“ silám.  Měla by také sloužit k přetransformování zmatených pocitů ve vlastnosti  jako jsou moudrost, radost, nadhled, jasnost, vnitřní síla. Všechny tyto aspekty se dají shrnout pod pojem „sebepoznání“. Pomocí meditace se můžete stát vnímavější k Vesmírným Zákonům.  Je to efektivní proces, který jistě zvyšuje vaše vibrace. Nejúčinnější meditace je ta, která vás odpoutá od myšlenek na fyzické věci,  jež vytvářejí ve vašich vibracích odpor.  Když spíte, stáhnete své Vědomí, ale neuvědomujete si,  jaké to je být ve vyšších vibracích.  Ale když meditujete, velmi jasně v bdělém stavu vnímáte, jaký je to pocit,  být ve vyšších vibracích, které jsou pro…

 • MAIA TEXTY

  PARADIGMA STARÉHO MYŠLENÍ

  Když se rozhodnete, že se stanete skutečnými tvůrci svého života,  začnete měnit i svá dosavadní přesvědčení. Jsou všude kolem vás a čekají na těch nejméně očekávaných místech. To, že jsou jimi naplněna komerční média, školní učebnice, mnohé knihy, noviny a časopisy, je mnohým z vás bezpochyby jasné. Méně lidí je však obezřetných vůči alternativním médiím a duchovním učením. I ezoterický svět si stále hýčká své milované paradigma „utrpení jako cesty k osvícení“. Hlásá, že nemůžete svůj život plně řídit a být stále šťastní,  že nikdy nemůžete vědět, kdy vás něco špatného nepotká,  protože to je OSUD – Karma, kterému by se nemělo odporovat,  natož si myslet, že ho můžete samovolně měnit.  Pokud se…

 • MAIA TEXTY

  ZDROJ ZNÁ VŠECHNY DETAILY

  Mnoho lidí urputně pracuje na sobě. A velmi se snaží něco pro sebe dělat proto, aby získali to,  po čem touží. Též si myslí, že musí neustále dopodrobna perfektně definovat své vize,  aby jejich Zdroj skutečně pochopil, co chtějí. Zdroj = Přítomnost JÁ JSEM však zná všechny vaše žádosti, kterými se vibračně stává v jejich nejdokonalejší verzi. A tak to, o čem si myslíte, že musíte neustále a přesně definovat,  máte již hotové téměř v ten okamžik,  kdy díky jistým kontrastů, jež vidíte, nebo prožíváte,  vyšlete svou raketu touhy, která je vždy vylepšením a růstem. Vše je připravené i s těmi nejdokonaleji sladěnými detaily ve vašem Vortexu. Vaším úkolem a vlastně jedinou prací…

 • MAIA TEXTY

  ZDRAVÍ NEBO NÁVŠTEVA LÉKAŘE?

  Naše tělo je složené z buněk, které jsou velmi inteligentní  a neustále na nás reagují. Pokud jsme uvolnění a máme souladné myšlenky s naším Zdrojem,  buňky přirozeně vědí, co mají dělat  a jak udržet dokonalý stav zdraví i věčně, soběstačně udržovaný život. Lidé však mnohokrát buňkám brání svou nesouladnou vibrací v jejich přirozeném fungování skrze své myšlenkové vzorce a pocity, přebrané již od dětství z okolí. Pokud se tedy často ze zvyku soustředí na nechtěné, nebo nepříjemně pociťované věci,  blokují tím přirozenou buněčnou obnovu, nebo udržování rovnováhy. Nejvíce však tomuto procesu začnou jedinci bránit ve chvíli,  kdy slyší „diagnózu a prognózu“ a tímto obrátí svou plnou pozornost na nemoc. Většina lidí, když se necítí dobře,…