• Transformace,  Zahrada

  ROSTLINY VNÍMAJÍ MNOHEM VÍCE, NEŽ TUŠÍME

  Cleve Backster, který je nyní ve světě oceňován za svůj postoj k vědeckému skepticizmu, týkajícího se primární vnímavosti buněk, začal svůj výzkum v brzkých ranních hodinách 2.února 1966 na Den svišťů. (To je den, kdy se americký svišť probouzí ze zimního spánku a začíná jaro. Pozn. překl.) Jak tak seděl v newyorské laboratoři své Výzkumné nadace (nyní přemístěné do San Diega), byl ponořen do rozjímání, planeta mysticismu Neptun ho držela za ruku, když tu pohledem zavadil o velkou zelenou rostlinu v rohu laboratoře. Rostlina s ním možná vedla přátelský rozhovor na jedné z astrálních úrovní, na níž se právě mentálně nacházel. Abych byla přesná, správně botanické jméno té rostliny je…

 • Já Jsem

  50 KRÁT VĚTŠÍ MOC A ENERGIE

  Pokud byste chtěli vytvořit určitou moc a udržet ji,  mohli byste nechat svou pozornost neustále se pohybovat v půlkruhu  a očekávat nějaké definitivní výsledky? Nemůžete to takto udělat. Znamená to, že byste tuto sílu rozptýlili na oblast,  ve které by vaše pozornost kolísala,  místo na tu konkrétní věc,  po které toužíte.  Víme pozitivně a rozhodně,  pokud chcete něčeho dosáhnout,  musíte svou pozornost upřít na cíl!  Nedělejte si starosti s prostředky,  které vám tento úspěch přinesou,  ale upřete svou pozornost na cíl!  Vězte, že tato Velká Síla a Inteligence, „Mocná JÁ JSEM“,  je jedinou jednající Inteligencí a Mocí! Moudrost „Přítomnosti“ pak vytvoří jakékoli podmínky,  které jsou ve vnějším světě požadovány k…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  NIKDO A NIC VÁS NEMŮŽE ZBAVIT SVOBODY

  Každý člověk od čističe bot na ulici,  až po bankéře,  nebo prezidenta Spojených států,  může používat toto Zákony s dokonalostí a požehnáním, jestliže udělá to, co říkám. A bez ohledu na pozici, v jaké jste dnes, při aplikaci Života není nic v celém stvoření, co by vás mohlo držet v omezení a nedostatku. Neexistuje žádná moc na světě,  ale jen vy sami se držíte v těchto podmínkách.  Toto pochopení Života je před vším.  A vždy produkuje přesné výsledky.  Proto žádná z lidských bytostí ani podmínek nad vámi nemá moc, protože Život je Nejvyšší Mocí ve Vesmíru. Žádná osoba, místo, nebo stav  vás nemůže zbavit určené  individuální Svobody a nadvlády, když…

 • Já Jsem

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

  Jestliže nezaujmete postoj:  „Já mám schopnost to udělat!“  nikdy nemůžete nevykonat tu věc,  kterou si přejete udělat.  V okamžiku,  kdy vyjádříte,  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“  – v myšlenkách a pocitech – okamžitě to otáčí celou Energii vaší bytosti.  Není v tom žádné omezení toho, co s tím můžete udělat, proto nelze přecenit Moc těchto slov.   Toto bylo prohlášení,  které Ježíš nejvíce užíval  ve svých nejobtížnějších zkouškách. Vždy mějte na vědomí,  že když se rozhodnete pro konstruktivní (tvořivou) věc,  je to Bůh ve vás,  který vás pohání to dělat.  Nemůžete přecenit Moc v tomto sdělení. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Nezařazené

  PROČ? Martiny Kociánové: Nenávistí k lásce?

  Velmi krátké a perfektní sdělení. Martina poukazuje svými trefnými otázkami na absurditu sociálních sítí, na povolení odzátkovat nenávist vůči Putinovi a rychlou změnu postoje sociálních sítí k fašistické jednotce „Azov“ a pod.

 • Já Jsem

  PRO KAŽDÝ DEN – a vše je donuceno se před Ní poklonit a poslouchat

  Vězte:  „Tento domov je uzavřen  v Srdci Kosmického Světla a Lásky a každá správná touha  je vytvořena okamžitě!“ Pamatujte si navždy:  V okamžiku, kdy s věcmi bojujete,  budou se vám bránit! Když se diskutuje nebo čtete o destruktivním prvku,  buďte vždy ve střehu. Žijte každý okamžik dne  ve Vědomí Všemocné Přítomnosti Boží ve vás. Řekněte si: „Mám v sobě Mocnou Boží Přítomnost a ničemu jinému nedávám uznání ani moc!“ Nic nemůže stát před touto  Nepřemožitelnou Přítomností Všemohoucího Boha  a všechno musí být  a je donuceno se před Ní poklonit a poslouchat. První věc ráno,  zaujměte rozhodné stanovisko, že:  „Dnes mě může mentálně kontaktovat  pouze Vzestoupený Hostitel Světla!“ (nebo Nanebevzestoupený Mistr…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  NABÍJENÍ DOMOVA

  Když to dělám já, prohlašuji 3 krát denně toto (pro inspiraci): „Skrze Mocnou Boží Přítomnost, která JÁ JSEM,   já nabíjím svůj domov čistou Elektronovou Energií,  která v něm tvoří Dokonalost  a naplňuje ho Láskou, Bohatstvím, Moudrostí, Mocí  a Hojností všeho, po čem toužím.“ A představím si, tu nádhernou safírově modrou barvu elektronu,  jež naplní dům a zahradu  a v této představě setrvám pár desítek sekund. Text + foto: Maia Špačková

 • Transformace

  PLÁNOVANÉ ZASTARÁVÁNÍ ČLOVĚKA

  Německý filozof Günther Anders napsal v roce 1956 tuto úvahu: Aby byla jakákoli vzpoura předem zadušena,  neměla by být prováděna násilně.  Archaické metody, jako byly ty Hitlerovy, jsou zjevně zastaralé. Stačí vytvořit tak silné kolektivní podmiňování,  že samotná myšlenka na vzpouru už lidem ani nepřijde na mysl.  Ideální by bylo formátovat jedince od narození  omezením jejich vrozených biologických schopností…  Pak bude podmiňování pokračovat drastickým snížením úrovně a kvality vzdělání,  jeho redukcí na formu profesní složky.   Nevzdělaný jedinec má myšlenkový obzor omezený pouze na materiální,  průměrné starosti, tím méně se může bouřit.  Je nutné, aby se přístup k vědění stával stále obtížnějším a elitářštějším….  aby se prohlubovala propast mezi lidem a…