Já Jsem

V NESTŘEŽENÉM OKAMŽIKU JI KVALIFIKUJETE NESOULADEM

Milovaní, 

vaše „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ 

je vaše Nekonečné Zdraví, 

vaše Nekonečná Síla, 

váš Nekonečný Mír, Štěstí a Odvaha, 

která čeká, až budete dostatečně harmoničtí, 

aby mohla Její Velká, Mocná Energie proudit 

aniž by byla kvalifikována jakýmkoli nesouladným pocitem.

Neočekávejte, že vám Energie z Velké „Přítomnosti“ poskytne úlevu, 

pokud se odmítnete zharmonizovat natolik, 

abyste přestali kvalifikovat tuto úžasnou Energii, 

jak ji nazýváte.

 

Nevidíte, drazí, jak je to jednoduché 

a přitom tak majestátní ve svém působení? 

Mnoho, mnoho z vás volá tuto Mocnou Energii s velkou vážností 

a v nestřeženém okamžiku ji rekvalifikuje, 

a pak se diví, proč jsou tak zoufalí.

Přestaňte pro své vlastní dobro pokaždé, 

když se objeví něco nesouladného,

být stále sami sebou 

a řekněte: 

„Co jsem teď udělal, co to způsobilo? 

‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘, vyjmi to ze mě! 

Znič příčinu a následek toho, co to způsobilo! 

Pokud je to nějaká minulá akumulace, 

‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,‘ vlož mi do mysli, 

abych Tě povolal do akce, 

abys použila Fialový Stravující Plamen ke spotřebování všeho z minulosti, 

aby se do vnější činnosti nemohlo vrhnout něco destruktivního! „

Protože to neuděláte, dostanete se do potíží. 

Stáváte se Velkým Zákonem svého světa prostřednictvím své vizualizace, 

svého cítění a kvalifikace. 

Tento Mocný Proud Energie z vaší „Přítomnosti“ 

vámi neustále proudí, 

naplněný Láskou, Laskavostí a Dokonalostí; 

a vy ho stále rekvalifikujete s rozporuplnými, nutkavými pocity, 

aby přijal špatné vlastnosti. 

Pak se tento rozpor rozšíří do vašeho světa. 

Není to chyba vaší „Přítomnosti“, 

ale vaše nekontrolované lidství to dělá dál 

a udržuje vás v nouzi. 

Ach, moji milovaní, 

mohli byste být tak rychle svobodní, 

kdybyste udělali jen toto, co vám dnes říkám. 

Nemůžu vás však nutit, drazí; 

ale s vážností vás žádám, abyste pochopili,

abyste to řídili tím, 

že voláte „Přítomnost“ do akce. 

Vím, jaké jsou vaše boje, dokonce lépe než vy, 

protože jsem jimi všemi prošel. 

V Mých raných zkušenostech,

což by vás mohlo zajímat, drazí, 

byly věci někdy tak děsivé, 

že mi vstávaly vlasy na hlavě ze zkušeností, 

kterými jsem musel projít, 

abych získal Vítězství!

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP