GABRIEL,  Transformace

Vaše vzpomínka na minulost, očištěná od pocitového rámce, se stává vaší moudrostí! 

Starý rok odchází a je dobrým zvykem nechat odejít i některé staré zvyky. Alespoň to tak mnohokrát lidé říkají a skutečně to zamýšlí udělat.

Pojďme tedy letos skutečně nechat odejít zvyky, které nám neslouží a pojďme si říci 

„Mám záměr to od teď skutečně začít dělat jinak.“

Jak? 

Mám návrh, začněme se jako lidstvo, jako společnost, jako lidé – jednotlivci, chovat tak, že budeme sebe stavět na první místo v tom smyslu, že si přestaneme tvořit špatné dny.

Přestaneme si tvořit věci na základě minulosti, starých zkušeností a přestaneme předpokládat, že se naše životy budou odvíjet stejným způsobem jako doposud. 

Jak to udělat? 

Používejte cokoliv je vám libo k tomu, abyste skutečně denně meditovali v přítomném okamžiku a dále si tuto přítomnost co nejvíce podrželi i během dne. 

Vyhledejte si metody na přepis vašich programů myšlení tak, abyste se zbavili starých zvyků, zaběhnutých myšlenkových vzorců a chemických závislostí, které se tvoří na těchto základech. 

Víte, že pokud dostanete své srdce do souladného tlukotu, na základě pocitu lásky, radosti, svobody projevu, vděčnosti, ocenění, tvoření, laskavosti atd., tak srdce začne vysílat do amygdaly ve vašem mozku energii, která resetuje vaše traumata zpět do stavu před traumatem a vše je vnitřně opět v pořádku. Pak začnete vnímat minulost jako klidný pohled na proběhlou událost, s pochopením a vaše vzpomínka, takto očistěná od pocitového rámce, se stane vaší moudrostí! 

Udržujme vědomě své srdce i mozek ve stavu bez stresu, jasně si udržujme tento záměr a takto po celý den, postupně, hledejme lepší výchozí bod našeho bytí.

Vím, že se nám mnohdy zdá, že jsou věci, které nás prostě doslova převálcují a nedá se s tím nic udělat. 

Ale podívejte se na svůj život zpět. Kolik situací bylo opravdu takových, že nesnesly odklad, nebo že byly opravdu fatální? 

A kolik bylo takových, že se dalo pracovat na dlouhodobém cíli. Ale my jsme ze strachu buď dělali krátkodobá řešení, která se ukázala při pohledu zpět jako nemoudrá, nebo jsme nedělali vůbec nic, jen jsme stáli zmražení – paralyzovaní na místě. 

Pokud jste v takové situaci, v tu minutu začněte dýchat ze spodu nahoru – https://www.jajsem.com/2022/11/20/dech-pro-otevreni-energetickych-center-probudte-sve-bozstvi/

Tím rozhýbáte energii z dolních třech center až nahoru do šišinky, kde jí potřebujete. 

Řešení vám přijde odtud. 

Vrátím se ještě k dlouhodobosti. 

Mnohokrát jsem si v životě pomyslel, že naučit se nějaké duchovní technice je dlouhá cesta. Nechtělo se mi takovou cestu podstoupit a myslel jsem si, že se to nějak udělá. 

A víte co? 

Neudělá. 

Pokud tvoříte věci vašeho života z vaší minulosti, tak budete mít stále varianty téhož. 

Lepší či horší, ale stále v mezích téhož.

Oproti tomu, setrvat skutečně ukázněně např. rok či dva učením se jednoho systému a opravdu jej poctivě aplikovat vede k trvalému úspěchu a ve výsledku se můžete naučit ovládat svůj život tak, že je vám jedno, kdo v politice, co zrovna vymyslel. V součtu energií, kdybych setrval na něčem a dal tomu čas a práci, byl bych dnes jistě dál, než cestou samospádu a těkání od jednoho k druhému, cestou hašení ohníčků, co právě hoří. 

Na závěr vám chci říci, že i politika se dá ovlivnit.  Než demonstrace a brblání na sítích je lepší společná meditace. Není to vůbec nic nemožného. Existují vědecká data, která prokazují, že nejméně v sedmdesáti projektech a vědeckých studiích bylo prokázáno, že meditace školených lidí, kteří ve společnou dobu meditovali za mír a láskyplnou energii snížili bezprostředně zločinnost, válečné konflikty a terorismus o více než 70 %!!!  

I v době roku 1989, při přechodu východního bloku ze studené války takový pokus probíhal a zřejmě i on velmi přispěl k pádu Berlínské zdi a následným událostem. 

Je řada receptů a možností, které lze použít a dnes již existuje mnoho lidí, kteří takto uvažují a jsou na cestě vytvářet novou energii, nové systémy společnosti a nemusíme s nikým bojovat. 

Prostě jen myšlenkově a postupně i fyzicky přejděme do nového systému a ten starý nechme jeho osudu. 

Nevěnujme mu vůbec pozornost. 

Přeji vám všem, ať se vám toto daří. 

Pokud vás taková výzva osloví, nečekejte až na tom bude tam venku hnutí za to či ono. 

Začněme dnes sami v sobě, 

svou změnou. 

Ostatní se přidají. 

Text: Gabriel, fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP