• Transformace

  NAPIŠTE SI SVŮJ ZÁMĚR – Dr. Joe Dispenza

  Nechte mě naspat 4 myšlenky  Vše, co si myslíte, jak reagujete, jak se cítíte, to je vaše osobnost. Ta je úzce spojená s vaší osobní realitou, vaším životem.  Proto, když chcete změnit svůj život, svou osobní realitu, musíte změnit svou osobnost.  A je to tu zas.  Musíte se začít stávat vědomým si vašich nevědomých myšlenek. Jen je napište a řekněte těmto myšlenkám jako Gandalf na mostě – „Dnes neprojdete. Tohle je konec!“ Když se tedy stanete vědomí si těchto myšlenek, pak jste vládcem svých myšlenek.  Popravdě, méně než 2 % Američanů zapisují své záměry a cíle na papír.  Jakmile je jednou napíší, mají 80% šanci, že těchto cílů dosáhnou. Když něco napíšete, říkáte…

 • MAIA TEXTY

  NESMRTELNOST MÁME V DNA

  Mnohé schopnosti, které lidé nevyužívají, nebo se neodváží na ně ani pomyslet, jsou před nimi skryté jen proto, že věří své nedokonalosti skrze cizí myšlenky, jež jsou masovou sugescí předávanou z generace na generaci, a tím se nevědomě vzdali své Moci a svých schopností stvořit vše, po čem touží a být jedinou ovládající autoritou svého vlastního světa. Ve své podstatě jsme „velmi tvořivé a mocné bytosti „s neohraničeným potenciálem a vše, co potřebujeme k tomu, abychom si vytvořily svět takový, po kterém sníme, máme od narození při sobě. Jeden z důkazů toho, že všemu dáváme moc jen my sami, se povedl při zkoumání efektivity léků.  – Poslední výzkumy o účinnosti léků ukazují, že léky jsou…

 • MAIA TEXTY

  BÝT VĚDOMÝ STVOŘITEL

  Zatímco celý svět se snaží řešit problémy, Ty jich zveš do svého života méně a méně.  Protože velmi dobře chápeš, čemu máš dávat svou pozornost.  Víš, že to, co vidíš…JE a jsi spolutvůrcem této zkušenosti. A tak více pozoruješ své sny a představy, než okolní vnější svět. Zatímco většina utíká ze své situace, Ty víš,  že útěkem před něčím tato věc nezmizí.  Víš, že když máš důvod před něčím utíkat,  jsi spolustvořitelem tohoto důvodu jen tím,  že útěkem před ním na něj neustále zaměřuješ pozornost. Zatímco všichni mají problém s někým druhým,  Ty víš, že nikdo do Tvé blízkosti nepřichází bez Tvého pozvání.  Víš, že každý člověk a každá situace, která…

 • Já Jsem

  JSTE ZÁKLADNOU NEJVĚTŠÍ INTELIGENCE A ENERGIE VE VESMÍRU

  Nezapomeňte drazí, milované lidstvo skrze všechno hledání skrze pokolení během věků, hledalo právě toto identické porozumění. Dnes vám bude přinesena průzračnost a jednoduchost tak, jako by byla pro ně (lidstvo).  A to bude protékat do jejich světa aktivity, aby přineslo Své Požehnání a větší Dokonalost všude.  Není na tomto nic tajemného; a v dřívějších pokusech porozumět tomu, byl naťuknutý každý možný úhel pohledu, ale jednodušší je – porozumět vlastnímu Životu.  Ve všech okultních a metafyzických aktivitách je tendence spět k něčemu záhadnému. Není tam nic tajemného, co se týká vašeho Života! To je pouze napájení vaší Mocné Síly v a skrze vaše tělo každý moment; nezáleží, zda jste vzhůru nebo spíte, stále je Život…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  DOKONALÁ KRÁSA A ZDRAVÍ SKRZE VNITŘNÍ SÍLU

  Protože někteří z vás již sáhli do činnosti Univerzální Substance,  chci vás všechny upozornit na skutečnost,  že substance vašich těl a tato esence,  která se zdá být pro vás neviditelná,  je nesmírně citlivá na vaše vědomé myšlení a cítění  – pomocí kterého jej můžete formovat do jakékoli podoby,  kterou si přejete. Podstata vašeho těla může být vaším vědomým myšlením a cítěním  vytvarována do nejvybranější krásy formy  – vaše oči, vlasy, zuby a pokožka oslní zářivou krásou.  To by mělo být velmi povzbuzující pro dámy  a jsem si jistý,  že bude pro pány,  jen to neradi přiznávají. Milovaní bratři a sestry,  když se podíváte do zrcadla, řekněte tomu, co tam vidíte: …

 • Já Jsem

  OSVOBOZENÍ OD VŠECH OMEZENÍ

  „JÁ JSEM ta Nejvyšší Inteligentní Aktivita  skrze mou mysl a srdce.“ …tak se tělo naplní tím pravým spolehlivým Božským Pocitem. BOŽSKÁ LÁSKA = je SILOU, Přítomností, Inteligencí, Světlem,  které může být rozdmýcháno do Velkého Ohně bez hranic.  Láska je prvotní Životní Princip  a může být tvořena do jakékoliv síly a k nekonečnému použití,  aniž by byla, jakkoliv ohraničena! Přejí-li si žáci urychlit osvobození z určitých zážitků nebo vnější činnosti,  poslouží jim tato věta: “ JÁ JSEM Ta nařizující Přítomnost,  Ta věčně proudící ENERGIE A BOŽÍ MOUDROST,  která mé přání plní!“ Toto přinese ten nejrychlejší úspěch,  který může dovolit Zákon vašeho já. Mimo to vězte:  „JÁ zůstávám nyní tou PŘÍTOMNOSTÍ,  tím JÁ JSEM,  oproštěn od…

 • Já Jsem

  PRO RYCHLÉ POCHOPENÍ A MOCNÉ UCHOPENÍ

  JÁ JSEM = je stavitelem důvěry a vědění, bohatství,  které jsem si kdy mohl přát.  Je Tou Jedinou Silou,  která vytváří mé přání. Při finanční ztrátě:  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mých záležitostí,  mého porozumění nebo všeho toho,  k čemu si přeji směřovat pozornost!“ Není naděje ani v nebi nebo na Zemi,  pokud dotyčný strpí uvnitř svého vědomí myšlenky a pocity na kritiku,  odsuzování nebo jakoukoliv nenávist,  a to včetně mírného odporu. Týká se nás pouze naše konání a náš svět! Nepřísluší nám soudit druhé, protože nevíme,  jaké síly nebo poměry v nich právě působí. Je-li nějaký člověk zcela bezelstný a jsou vůči němu poslány myšlenky kritiky,  pak se stane něco horšího než vražda. …