• GABRIEL

  SVOBODA A STATISTIKA

  Lidé často říkají, že svá rozhodnutí opírají o tvrdá data.  Je to takové módní a ten, kdo to říká, si obvykle myslí, jak je to i moudré. A také říkají, že přeci musí čelit pravdě a tuto jasně pojmenovat a podle toho,  kam chtějí dále směřovat,  tak musí stanovit a vytyčit cestu  a stále se zřetelem na ta data a na tu pravdu, tak kormidlovat svůj osud podle toho.  Podstatou tohoto celého procesu je,  že dobro a štěstí a úspěch závisí na tom, jak dobře budeme umět kopírovat statisticky průměrný model cesty v dané věci, získaný od těch, co touto cestou prošli před námi. Existuje mnoho lidí a institucí, které poskytují většinu svého času…

 • GABRIEL

  NEMUSÍTE ZEMŘÍT, ABYSTE SE UZDRAVILI!

  Připadá vám ten titulek divný a senzace chtivý?  Vězte, že tomu tak vůbec není.  A co mne vede k takovému vyjádření?  Jedna skutečná a reálná zkušenost, kterou jsem si propojil s několika dalšími informacemi,  které jsem četl již dříve.  Ale zpět na začátek tohoto příběhu.  Potkal jsem se nedávno s člověkem a řešili jsme, jak to často v obchodu bývá,  kromě projektu i různé osobnější věci.  Prostě si povídáte a mezi řečí řešíte to, co každá z obou stran potřebuje.  Je to příjemnější, než přímá a strhá cesta – chci tohle, za kolik, ok beru, nazdar.  Potřebujete navodit atmosféru důvěry a z mé strany také pochopit klienta a jeho touhy  a jak uvažuje atd.  A při…

 • GABRIEL

  SEGMENTOVÉ ZÁMĚRY

  Dnes, bez ohledu na to, kam mířím a bez ohledu na to,  co dělám, je mým hlavním záměrem  vidět jenom to, co vidět chci.  Nic není důležitější, než že se cítím dobře.  Nyní, v tomto úseku mého života si přeji  cítit se dobře a dosáhnout toho, že … Přeji si to a očekávám to!  Pocit štěstí a radosti závisí jen na mně a na tom,  čemu věnuji svou pozornost, na co myslím.  Pokud toto chápu, přijímám a dělám proto vše,  ovládl jsem svou mysl  a jsem skutečně SVOBODNÝ.  Když si Dr. Joe Dispenza přivodil úraz na kole, kdy ho v závodě srazilo SUV a zlomilo mu páteř, měl možnost zůstat na vozíčku, se…

 • GABRIEL

  Abraham Essential

  Když pociťujete nedostatek, času, nebo peněz, zdraví, partnera či přátel atd., to nejlepší, co byste měli učinit, je zaměřit se na příjemněji pociťované myšlenky. Vytvořte si „dlouhé“ seznamy pozitivních aspektů, vyhledávejte důvody, proč se můžete cítit dobře a dělejte věci, z nichž máte dobrý pocit, když je děláte. Čas, věnovaný tomu, abyste se cítili dobře a ještě lépe, objevení a uvědomění si pozitivních aspektů a sladění se s nimi tím, kým skutečně jste, vás přenesou na místo, kde vám přijdou fantastické výsledky.  Nedostatek času, peněz, zdraví, přátel… není váš problém. Nedostatečné spojení se Zdrojem, s energií, která tvoří světy, je to, co se nachází v jádru veškerých pocitů nedostatku, které zažíváte.  Tyto prázdnoty a nedostatek…

 • GABRIEL,  PENÍZE

  SEBEHODNOTA A PENÍZE

  Jakékoliv jednání, které vychází z pozice nedostatku, je vždy kontraproduktivní.  Důvod, proč mnozí dosáhnou bodu, kdy říkají, že už nemají žádná přání je, že stále chtěli a chtěli, ale protože nepochopili, že každý subjekt je tvořen jeho dvěma částmi – tím, co chceme a nedostatkem téhož, věnovali nevědomě více pozornosti nedostatku toho, co chtěli. A doprovázeli to špatným pocitem, že to nemají. Tím vytvářeli nedostatek toho, co chtěli. Nakonec to, že chtění spojili s nedostatkem toho, co neměli, je unavilo tak moc, že z toho vznikla nepříjemná zkušenost.  Říkají potom: „Já už nic nechci, protože pokaždé, když něco chci, dostanu se do stavu, kdy je mi to nepříjemné, a tak je pro mne jednodušší v prvé řadě nic…

 • Abraham,  GABRIEL

  Za každou touhou je touha cítit se dobře

  Neexistuje touha, kterou by někdo měl z jiného důvodu než z přesvědčení, že se bude cítit lépe, když jejího předmětu dosáhne. Ať už je to hmotná věc, fyzický stav bytí, vztah či okolnost, v jádru každé touhy je touha cítit se dobře.  Úspěch není poměřován věcmi nebo penězi, kritériem úspěchu je jednoznačně míra radosti, kterou cítíte.  Základem Života je Svoboda! Důsledkem Života je expanze!  Cílem Života je Radost! Přišli jste do fyzické roviny kontrastu proto, abyste určili, co je chtěné,  abyste se spojili s energií, která tvoří světy  a abyste ji nechali plynout k věcem, na něž upíráte svou pozornost,  nikoli proto, že by předměty, na něž upínáte svou pozornost, byly důležité,  ale protože Akt Proudění…

 • Abraham,  GABRIEL,  PENÍZE

  Jak změnit svůj Bod Přitažlivosti. 

  Víra v nedostatek nebude nikdy souznít s vaším vědomím, protože žádný nedostatek neexistuje. Všechna pozornost zaměřená na nedostatek něčeho chtěného vytváří ve vás vždy negativní emoci, protože vaše vnitřní Já dává najevo, že se tím vzdalujete od skutečného stavu vašeho Bohatství, které máte k dispozici a odchylujete se od svého širšího porozumění hojnosti a zdraví.   Ať se zaměřujete na nedostatek peněz, nebo se vidíte jako někdo, komu zbývá jen tolik a tolik let života, nebo na stav vašeho zdraví, které vidíte jako neutěšené či ne úplně dokonalé, ten pocit úbytku je v rozporu s vaším širším porozuměním věcné podstatě vaší Bytosti. Nalezněte způsob, jak mírnit svůj Nepříjemný pocit a přeměňte jej v naději a následně pak v pozitivní očekávání.  Všechny…

 • GABRIEL,  Transformace

  Zdá se to složité, a tak jednoduché to je. Co? Naše životní cesta.

  Cesta k cíli je jednoduchá. Jedete z Prahy do Bratislavy, asi 400 km a během cesty nemyslíte na to, jestli už tam budete, neobracíte auto, s pochybností, že cesta vede jinudy. Přestože nevidíte Bratislavu, tak víte, VY VÍTE, že jedete správně, nevěříte v to, nehledáte to, víte to. A svou myslí jste stále na této cestě. Tak jednoduché a jasné to je. Tak proč jindy, na cestě životem, mnozí hledají a pochybují?  Co vede člověka k tomu, že pochybuje o sobě a své cestě?  To, co hledáte, je osvobození se od negativity, odporu a odmítání toho, kým skutečně jste. Od odmítání své hojnosti, která je vaším základním lidským právem. Toto právo vám ale nikdo…