• Já Jsem,  Transformace

  DO 2 LET DOKONALÝ RÁJ NA ZEMI

  Milovaní studenti,  navždy odložte jakýkoli strach z použití této Ohromné Síly.  Sami víte, aniž by vám bylo řečeno,  že pokud ji zneužijete, zažijete neharmonii.  Pokud ji použijete konstruktivně,  přinese vám taková požehnání,  na kterých můžete jen vydělat,  ale můžete vzdávat chválu a díkůvzdání za okamžik,  kdy jste se probudili ke skutečnosti,  že tato neomezená Síla je všudypřítomná  – kdy čeká na vaše vědomé vedení.   Jedinec, který řekl, že svou myšlenkou nemůžete přidat jeden loket (asi 60 cm) své výšky,  potlačil Aktivitu a pokrok jednotlivce,  protože myšlení a cítění jsou tvořivou Silou Boha v akci.  Nekontrolované a nevědomé používání myšlenek a pocitů  přineslo všechny druhy svárů, nemocí a utrpení.  Málokdo si…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  SÍLA ÚSPĚCHU

  Myslíte si, že vynakládáte fyzické úsilí, a samozřejmě to děláte. Ale co je v tom úsilí? To Energie z vaší „Přítomnosti“ skrze vás proniká do vašeho světa. Nevidíte, že je to jediná Síla Úspěchu, která existuje? Když vezmete tuto Energii, která se sama o sobě nediskriminuje, pokud chápete Moc své „Přítomnosti“ a víte, že můžete vyvolat její Velkou Moudrost, aby tuto Energii řídila, pak ve vašem životě bez pochyby dosáhnete  kompletní Plnou Sílu Úspěchu, kamkoliv tuto Energii nasměřujete. Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková

 • Já Jsem

  PŘÍČINA A NÁSLEDEK

  Když je dosaženo dostatečné sebekontroly,  umožňuje to jednotlivcům udržet myšlenku ustálenou na dané touze,  jako když drží nehybně plamen acetylenového hořáku.  Jakmile myšlenku a pocit neochvějně drží na dané touze,  s vědomím,  že je to myšlení „JÁ JSEM Přítomnosti a Inteligence“  – že je to Bůh v akci, pak pochopí, že mohou zviditelnit, cokoliv, po čem touží. Tisíc způsobů prokázalo,  že následek věci nemůže přinést štěstí.  Jedině pochopení příčiny,  která způsobí,  že se jednotlivec stává Pánem svého světa.  Každý, kdo uznal,  že je Stvořitelem svého vlastního světa  a všeho, co si přeje,  aby se v něm projevilo,  pochopí,  že v žádném okamžiku nemá oprávnění  vytvářet ve světě někoho jiného cokoliv nesouladného. …

 • Transformace,  Videa,  Zdraví a Krása

  ROZHOVOR S MUDr. JANEM VOJÁČKEM

  „Není až tak podstatné, že nám tady dělá bubu ministr nebo prezident ČLK. Ale pokud vám váš partner řekne, že jste pro něj riziko, když děláte nějaké rozhodnutí, tak je to, co vás ve výsledku bude výrazně ovlivňovat,“ říká funkční lékař MUDr. Jan Vojáček v souvislosti s tématem rozdělování společnosti v posledních letech. Pokud se rozeštvou rodiny, přátelé, je to podle něj definitivní konec společnosti, jak jsme ji znali. Léčba spočívá v znovunalezení úcty k tomu nejbližšímu, koho mám před sebou. „Když se začnou spojovat mikrosystémy, spojí se pak i celá společnost,“ shrnuje Jan Vojáček v rozhovoru, v němž se nevěnujeme zdaleka jen nevyhnutelnému slonu, který tu už dva roky…

 • Transformace

  VĚDOMÍ EXPANDUJE PO CELÉ PLANETĚ

  Jedním z nejdůležitějších zjištění, která vyplynula z přehlídky falešné ottawské „policie“ (mnozí z nich, jak se ukázalo, byli jednotkami OSN bez jakékoli právní pravomoci), je, že globalistická kabala nemá dostatek lidí, aby provedla svou tyranii. Musí rekrutovat žoldáky z jiných regionů a platit jim, aby brutalizovali místní lidi pod tyranským autoritářstvím. Svým způsobem je to vlastně dobrá zpráva, protože odhaluje, jak tenké jsou řady globalistů, pokud jde o hledání přisluhovačů, kteří provedou jejich hanebné plány na rozdrcení disentu a zotročení lidstva. Ukazuje se, že většina lidí nebude souhlasit s čistým zlem, jakmile ho konečně poznají. Globalisté tedy spoléhají na triky, jak promítnout svou proklamovanou moc prostřednictvím psychologického terorismu a taktiky finančního terorismu, v naději, že zastraší masy strachem.  Díky těmto…

 • Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

  JAK OBEJÍT INTELEKT V ŽÁDOSTI O PENÍZE (a čehokoliv jiného)

  V mnoha vzácných metafyzických školách  lidé tento výraz používali;  a říkám to z toho důvodu,  že i někteří z vás to možná takto použili. Například:  „Jsem zásoben penězi, které požaduji.“  Váš intelekt se často vrátí a řekne:  „A kde to je?“ (Chci vás ohledně tohoto posílit).  Je to pravda;  ale pokud místo toho řeknete:  „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,  dívej se (sleduj),  že (jak) JÁ Jsem zásoben všemi penězi,  o které žádám (které požaduji),“  pak se váš intelekt nemůže vrátit a říci:  „A kde to je?“  Mnohokrát měli lidé s tímto bodem velké potíže.  Obracím na to vaši pozornost,  takže pokud k tomu bude kdykoli svolána,  jste zde okamžitě Pánem. Saint Germain, překlad…

 • Já Jsem,  Transformace

  SVOBODA

  Co chce člověk?  Čeho se lidé na světě dožadují nade vše? Je to Svoboda.  Nad touhou být milován,  chce člověk Svobodu,  protože jen když jste svobodní,  můžete skutečně milovat.  Samozřejmě nemám na mysli,  že můžete mít Svobodu bez Lásky,  neboť to není možné,  právě proto,  že musíte být svobodní,  abyste mohli milovat. A tak Svoboda,  která je největším darem Boha  svým milovaným dětem,  jiskří ze samotného plamene  vašeho Srdce. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková