• Já Jsem

  OSVOBOZENÍ OD VŠECH OMEZENÍ

  „JÁ JSEM ta Nejvyšší Inteligentní Aktivita  skrze mou mysl a srdce.“ …tak se tělo naplní tím pravým spolehlivým Božským Pocitem. BOŽSKÁ LÁSKA = je SILOU, Přítomností, Inteligencí, Světlem,  které může být rozdmýcháno do Velkého Ohně bez hranic.  Láska je prvotní Životní Princip  a může být tvořena do jakékoliv síly a k nekonečnému použití,  aniž by byla, jakkoliv ohraničena! Přejí-li si žáci urychlit osvobození z určitých zážitků nebo vnější činnosti,  poslouží jim tato věta: “ JÁ JSEM Ta nařizující Přítomnost,  Ta věčně proudící ENERGIE A BOŽÍ MOUDROST,  která mé přání plní!“ Toto přinese ten nejrychlejší úspěch,  který může dovolit Zákon vašeho já. Mimo to vězte:  „JÁ zůstávám nyní tou PŘÍTOMNOSTÍ,  tím JÁ JSEM,  oproštěn od…

 • Já Jsem

  PRO RYCHLÉ POCHOPENÍ A MOCNÉ UCHOPENÍ

  JÁ JSEM = je stavitelem důvěry a vědění, bohatství,  které jsem si kdy mohl přát.  Je Tou Jedinou Silou,  která vytváří mé přání. Při finanční ztrátě:  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mých záležitostí,  mého porozumění nebo všeho toho,  k čemu si přeji směřovat pozornost!“ Není naděje ani v nebi nebo na Zemi,  pokud dotyčný strpí uvnitř svého vědomí myšlenky a pocity na kritiku,  odsuzování nebo jakoukoliv nenávist,  a to včetně mírného odporu. Týká se nás pouze naše konání a náš svět! Nepřísluší nám soudit druhé, protože nevíme,  jaké síly nebo poměry v nich právě působí. Je-li nějaký člověk zcela bezelstný a jsou vůči němu poslány myšlenky kritiky,  pak se stane něco horšího než vražda. …

 • Já Jsem,  PENÍZE

  Veškerá Láska, Světlo, Dobro a Bohatství proudí do vašeho Života

  Vstoupíte-li do Této Přítomnosti,  která, bude-li udržována,  přivede vás do plné Svobody.  Pouze tehdy,  když se vnější (já) stane dostatečně poslušným  a dá se veškerá síla Velké Vnitřní Přítomnosti,  člověk najde mír a odpočinek v tomto Mocném uznání. V tom klidu a odpočinku proudí Mocná řeka Energie,  jako horský potok protékající úrodným údolím,  lemovaný květinami a dokonalou vegetací. Takže v Míru, který překračuje chápání,  se pohybujete stále více  a nacházíte tu Věčnou řeku Energie proudící do  a skrze vaši Bytost,  šířící své požehnání a bohatství do vašeho Života a zkušeností,  kamkoli jdete. I když je pravda, že Inteligence je kanál,  skrze který musíte přijímat,  ale když s hlubokou upřímností pociťujete…

 • Já Jsem

  PRO KAŽDÝ DEN

  Vězte:  „Tento domov je uzavřen v Srdci Kosmického Světla a Lásky  a každá správná touha  je vytvořena okamžitě!“ Pamatujte si navždy:  V okamžiku, kdy s věcmi bojujete,  budou se vám bránit! Když se diskutuje nebo čtete o destruktivním prvku,  buďte vždy ve střehu. Žijte každý okamžik dne  ve Vědomí Všemocné Přítomnosti Boha ve vás. Řekněte si: „Mám v sobě Mocnou Boží Přítomnost  a ničemu jinému nedávám uznání ani moc!“ Nic nemůže stát před touto  Nepřemožitelnou Přítomností Všemohoucího Boha  a vše musí být  a je donuceno se před Ní poklonit a poslouchat. První věc ráno,  zaujměte rozhodné stanovisko, že:  „Dnes mě může mentálně kontaktovat  pouze Vzestoupený Hostitel Světla!“ Nikdy neselže, když…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  UVEĎTE DO POSLUŠNOSTI SVÉ TĚLO! 

  Méně pozornosti, více poslušnosti… Ke svému tělu musíte zaujmout bezpodmínečné stanovisko:  „JÁ JSEM Přítomnost,  která zcela řídí toto fyzické tělo  a nutí ho k poslušnosti!“ Čím více pozornosti věnujete svému tělu, tím více je vaším pánem  a tím více od vás bude vyžadovat pozornost!  Když je fyzické tělo chronicky nemocné,  nebo neustále vykazuje nějaké poruchy,  vždy se mu věnuje velká pozornost  což způsobí, že se nikdy nezlepší,  dokud člověk nezaujme pozitivní přístup  a nevtáhne jej do poslušnosti.   Ve svém těle můžete pozitivně produkovat  cokoliv chcete,  pokud upřete svou pozornost na jeho Dokonalost  a nenecháte ji spočívat na jeho nedokonalostech.  „JÁ JSEM Ta velící Přítomnost!“ Používejte to často,  jelikož to uklidní…

 • Já Jsem

  PODMÍNKY NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC

  Žádná věc lidského světa, lidského stvoření,  vás nemůže v žádném smyslu omezit.  Postavte se v tom pevně a rozhodně.  Pamatujte si:  osoby, místa, podmínky nebo pozice  – myslím pracovní pozice  – nemají nic společného s tím,  co k vám plyne, co dostáváte.  Měli jste sklon věřit,  že musíte mít určitý druh postavení.  Ale vaše „Přítomnost Života“,  jako Mocná Řídící Inteligence,  vás umístí do vaší správné činnosti  a není nic,  co by vám mohlo říci „Ne“,  pod přímou Silou  vaší „Přítomnosti“. Prosím, pociťte,  že je to Autorita,  a ať se vnější podmínky lidstva projevují jakkoliv,  stále nemají žádnou moc  nad vaším světem  a nad vámi.  Cítíte to? Saint Germain, překlad +…

 • Já Jsem

  SVĚTLO

  Udržujte vaši pozornost na Světlo,  na milovanou Mocnou JÁ JSEM Přítomnost, která je Světlem v každém elektronu.  Mocná JÁ JSEM Přítomnost je Světlo v buňkách vašeho těla.  JÁ JSEM Přítomnost je Světlo ve vašem srdci.  JÁ JSEM Přítomnost je Světlo ve vaší mysli.  JÁ JSEM Přítomnost je Světlo lnoucí skrze vaše ruce.   JÁ JSEM Přítomnost vlévá své Světlo na Zemi,  do moře, do vzduchu, a do ohně.  Plnost tohoto Světla je ve všem,  co požadujete!   Udržujte Světlo!  Stůjte ve Světle!   Staňte se Světlem!  Symbolizujte Světlo;  Světlo ve vašem Srdci jež vítá Světlo z Nebes – z ohromného Centrálního Slunce  – tam již není nic, co člověk může změnit,  protože…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  Radostná lhostejnost mládí, je Nejmocnější Síla pro zhmotnění

  Soustřeďte pozornost na oblast šišinky mozkové s vědomím, že pozornost tam zaměřená způsobí,  že dojde k vyrovnávací činnosti všech center,  a to dává veškerou sílu centru hlavy.  Z tohoto centra se síla řeči  – která je pouze reprezentací myšlenky  – bude odrážet zpět do hlasového centra.  Během této doby kontemplace nebo vědomého směřování pozornosti k Nejvyššímu středu  si uvědomujte rovnoměrný, vyvážený, rytmický dech.  Nechci tomu věnovat zvláštní pozornost,  ale několikrát se vědomě nadechněte  a pak si uvědomte,  že dýcháte rytmický dech.  Nadechněte do osmi;  držte na osm;  vydechněte na osm  a zadržte osm.  Poté opakujte.  Jak to uděláte několikrát, dostanete rytmus dostatečně blízko.  Aktivita tohoto vědomí odpovídá na požadavek.  Velký…