• Já Jsem

  FIALOVÝ PLAMEN (1.díl)

  Každá lidská bytost používá energie  a látky od ráno do večera.  Každý utváří vibrace a formy  skrze své individuální vědomí v každém okamžiku.  Zákon Energie koná,  ať už je osoba moudrá či neznalá,  nikdo tomu neunikne.  Vědomé používání Fialového Stravujícího Plamene  znamená jen Život,  kterým jakákoliv lidská bytost může osvobodit sama sebe  od svých vlastních sporů a nedokonalostí. To znamená zavolat „Mocnou Já Jsem Přítomnost“,  aby vytvořila Fialový Plamen  a pak vizualizovat a cítit,  jak Plamen prochází skrze tělo  a jde kolem něj. Toto je cesta,  kterou se jedinec stane osvobozený od pozemských omezení  a disharmonií a stává se tak Na Nebe Vzestoupeným Mistrem.  Velkým Zákonem Věčnosti je,  že každý jedinec…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  O PENĚZÍCH

  Nejste ničím omezeni, Drazí!  Nenechte se déle trápit strachem  kvůli vašemu zdánlivému nedostatku financí.  Vaše „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ je váš Dům pokladů;  a pokud k Ní budete vážně volat,  otevřou se vám cesty a prostředky,  jimiž budete neustále zásobováni.  To, co si přejete mít,  není nijak omezeno.  Žádám vás pouze o to,  abyste byli harmoničtí dostatečně dlouho,  aby se to mohlo vylévat a uvolnit vše,  co potřebujete.   Vážení, přemýšlejte! Na světě existují jen tři věci,  které skutečně připravují lidstvo  o záplavu každé dobré věci;  a to jsou kritika, odsuzování a úsudek.  Z toho pramení téměř veškeré utrpení lidstva.  Jak snadno by to mohlo být zastaveno a rozpuštěno!  Úžasem je, …

 • Já Jsem

  NELIBOST

  Tam, kde je nelibost  směrem k osobě, místu,  stavu,   nebo věcem ve vnějším světě,   stáváte se vrchovatým palivem tohoto ohně  a vážete to blíže k sobě.  Minutu lidé kritizují,  odsuzují, nenávidí  nebo obviňují, vytváří tím hroznou rychlostí  více stejných věcí,  které je uváží na řetěz,  který je mnoho delší,  než „ucourané šaty“ omezení. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  OBNOVA TĚLA DO JEDNOHO ROKU

  Nebude dlouho trvat, než si studenti upevní zvyk přikazovat malým pracovníkům v každé části těla,  a tímto jim umožnit udělat báječné,  podivuhodné věci v těle. Mohlo by být velmi silné použít  toto prohlášení:  „Mocné Mistrovské Já uvnitř!! Přikaž a nasměruj malé vnitřní pracovníky  mé mysli a těla,  a dívej se, že vytváří Dokonalost v každém orgánu  a každé jeho části;  a dívej se,  že tento stálý, tvořivý proces je trvalý  a soběstačně udržovaný neustále!” S tímto porozuměním   by mělo být velmi snadné pro každého  zažít kompletní obnovu těla  během jednoho roku.     Skutečnost je taková,  že není žádná nedokonalost  v žádné části nebo orgánu těla,  jestliže jste ji tam neumístili skrze vaši mysl. …

 • Já Jsem,  PENÍZE

  BYZNYS A SCHŮZKY

  Nezapomeňte, že Moc vaší „Přítomnosti“, jak vám říkám,  je Samo-Světelná, Inteligentní Substance;  a jak Ji voláte vpřed,  a jak teče v, skrz, a kolem vašeho těla,   tak jednoduše převezme velení  dokonce i nad atomickou strukturou vašeho těla  –  buněk vašeho těla.  Proto, jak Ona vítězí, pak tam již není žádná bázlivost.  Je tam jen vědomá si Božská Moudrost, Láska, a Moc jednání,  které neznají žádný odpor jakýchkoliv lidských vlastností.  Proto, když jdete ven,  abyste se setkali s vašimi bližními  v potřebě vašich podnikatelských činností,  nebudete pociťovat, že někdo s vámi může zamést  kvůli nějakým jeho dominantním lidským vlastnostem,  které tam jsou,  protože Ona si vyžádala Dominantní Moc!   Řekněte: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Ty…

 • Já Jsem

  CO MYSLÍM SEBEOVLÁDÁNÍM?

  Za prvé,  poznání „JÁ JSEM Inteligence“ jako Jediné Aktivní Přítomnosti. Za druhé,  znalost toho, že víme, že neexistuje žádné omezení použití této Moci. Za třetí,  že jedinci obdrželi svobodnou vůli  vytvořit cokoliv v jejich světě myšlenkou,  kterou udržují pevně skrze svou pozornost.  Přišel čas,  kdy všichni musí pochopit, že „myšlenka a pocit“ jsou Jedinou a Nejmocnější Tvůrčí Silou v Životě, nebo ve Vesmíru. Proto jediný způsob, jak využít plnou Moc nějaké myšlenky a pocitu pro rychlé dosažení cíle, což je Bůh v akci, je skrze sebekontrolu a s porozuměním toho,  že můžete nasměrovat  a užívat tuto tvůrčí Sílu myšlenky  bez jakéhokoliv omezení. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  IHNED PO PROBUZENÍ (Pro směr hybnosti)

  Dnes já dávám každé věci v mém světě Dokonalost, protože JÁ JSEM Dokonalost. 3x Já dávám této mysli a tomuto tělu Dokonalost a odmítám vše ostatní.3x JÁ JSEM ten Zázrak a JÁ JSEM Ta PŘÍTOMNOST, která si vynutí své projevení prostřednictvím Boží Lásky, Moudrosti a Síly. 3x Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem,  Tvoření

  SVOBODA VĚDOMÉHO TVOŘENÍ

  Jak cítíte hlubokou upřímnost Pravdy „JÁ JSEM Přítomnosti“, nacházíte ticho, které se stává větší a větší, až jednoho dne spatříte dveře svého tvoření před sebou otevřené, vaše výtvory se před vás rozprostřou a vy budete kráčet s otevřenou náručí této Svobody, vdechovat vůni Atmosféry Éterického Světa a budete schopni formovat tuto plastickou Substanci do Dokonalosti všeho, na čem udržíte svou touhu. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková