• Já Jsem

  PAK VE VÁS PUKNE SVĚTLO!

  Takže, Milovaní,  když se zdá,  že ve vašem vnějším světě a záležitostech existuje překážka,  přikažte vnějšímu já,  aby bylo zticha!  a požadujte očištění.  A pak se zeptejte,  poté,  co jste použili Fialový Konzumující Plamen, a požádejte o Božské osvětlení a Boží řešení toho,  co se zdá být problémem okamžiku;  nebo žádejte o projevení Božského plánu při plnění toho,  co je požadováno.  Vyžádejte si,  aby váš svět byl od dnešního dne  pouze Silou Kosmické Lásky Krista,  a pak se dívejte,  co se stane s vašimi problémy!  Dívejte se,  co se stane se zdravím vašeho těla!  Dívejte se,  co se stane s vašimi obchodními záležitostmi  a vašimi vztahy se svými bližními,  když…

 • Já Jsem

  PŘEDSTAVA JE NESILNĚJŠÍ PROSTŘEDEK ZHMOTNĚNÍ

  Není tam žádný okamžik,  kdy si něco nezobrazujete,  protože síla zraku působí po celou dobu.  Uchovávejte vše mimo myšlenku s výjimkou obrazu,  který pro sebe chcete,  protože to je všechno, o co máte mít zájem.  Nedovolte,  aby se pozornost soustředila na zdánlivou prázdnotu. Pravá vizualizace je Boží Atribut a Síla očí,  která působí v mysli člověka.  Když si člověk vědomě představuje ve své mysli touhu,  kterou si přeje splnit,  používá jeden z nejsilnějších prostředků,  jak ji přinést do své viditelné, hmatatelné zkušenosti.  Udržujte obraz vašeho Vítězství nad „omezeními“  a Svobodu od nich.  Nejprve je musíte zvládnout a potom je konzumovat  – protože pokud se budou chtít zvládnout sami,  budou se vám…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  DVĚ KŘÍDLA DUŠE

  Říká se nebo připouští ortodoxní názor,  že andělé mají křídla.  Vysvětlím Vám proč.  Rozhodnutí a moc jsou dvě křídla duše,  ne nutně viditelné pro Vnitřní pohled,  ale oni tam přesto jsou.  A tam, kde poznáte rozhodnutí podle Jeho vůle  s doprovodnou Silou,   duše může vystoupat na jakoukoliv výši Mistrovství,   a v tomto poznání vtáhnout vnější do sebe,  že tam stojí jen Jeden – Bůh v Akci. Vláda Mocné Vnitřní Mistrovské „Přítomnosti“  musí být uznávaná studenty jako Skutečnost a Pravda,  a studenti musí potvrzovat,  že mají schopnost a Moc k tomu,  praktikovat Tuto Mocnou „Přítomnost“  v každém aktu (činu) života. Čím více studentů praktikuje Přítomnost Boha v sobě,  stává se to snadnější,  čím více to chtějí praktikovat. …

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PROHLÁŠENÍ PRO ZNIČENÍ DLUHŮ LIDSTVA A PROUDU HOJNOSTI KE VŠEM

  „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI Vyjdi ve Své Plné Kosmické Moci a Síle Světla!  Vyšli Modrý Blesk a Meč Modrého Plamene Božské Lásky  k „masové entitě dluhů“ na celém světě!  Znič všechny dluhy lidstva,  individuální, národní a mezinárodní  a jejich příčinu a účinek z vědomí každého člověka na Zemi navždy!  Uvolni své neomezené dodávky každé dobré věci  do užívání každého člověka  navždy jako Tvůj bezstarostný Dar Lásky!  Dívej se, že je vše je používáno ve službě Světla navždy! Přines dokonalou rovnováhu všude v Božské Lásce  a udržujte Ji navždy trvale!  Vyzvi každou lidskou bytost na Zemi,  aby všichni Boží spravedlnost obdrželi a přijali!  Děkuji Ti,  že vždycky odpovídáš na každou mou…

 • Já Jsem

  RYCHLÉ VÍTĚZSTVÍ

  Student,  který si přeje získat rychlé Vítězství nad vnějším světem a já, musí zastavit bědování na vnější podmínky, protože jim tímto nevědomě dává moc k vnějšímu projevení, které ho drží v podmínkách, jež nechce.  Znovu mě nechte připomenout,  nedávejte žádnou moc něčemu jinému,  než Bohu ve vaší mysli,  ve vašem obchodu, ve vašem domově, ve vašem světě!  Věřím,  že po tomto vysvětlení,  žádný Student už nebude nevěrný ničemu jinému, jen jeho vlastní „Boží Přítomnosti“,   aby rozeznal Její Aktivitu ve všem,  co si přeje.  Záření Boha je s vámi všemi  a pomůžete vám to udělat.  „Bože!   Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Dívej se,  jak je Energie v mém těle  dokonale harmonická!“ „Bože!  Dívej se, …

 • Já Jsem,  PENÍZE

  NEPŘETRŽITÁ DODÁVKA HOJNOSTI

  „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející hojnost  kdekoli si zvolím,  aby byla použita  ve Službě Dokonalosti – Světla!” „JÁ JSEM zapečetěn (hermeticky uzavřen) navždy v Míru, Ochraně, Bezpečí, Lásce, Moudrosti,  Moci, Zásobě a Svobodě Světla Boha,  které nikdy neselže!“ „JÁ JSEM Bohatství Boha,  proudící do mých rukou  k mému použití  a nic to může zastavit!”   „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé Finanční svobody!” „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé neomezené dodávky každé dobré věci,  včetně Bohatství a peněz!  Právě teď a navždy!”   „JÁ JSEM Bohatství, Nadbytek, Substance (Hmota)  již zdokonalená v mém světě,  každé konstruktivní věci,  kterou si mohu představit nebo přát,  teď a navždy!” Saint Germain, překlad + foto:…

 • Já Jsem

  ROZHODNĚTE SE!

  Rozhodněte se, co chcete dělat, nebo čím se chcete stát, a potom si bez ohledu na všechny rušivé vlivy opakujte:„JÁ JSEM (Ta) Přítomnost,která to dělá!“ Saint Germain, řeklad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  MLUVTE S PŘÍTOMNOSTÍ A NECHTE SE POZVEDNOUT DO JEJÍ SVOBODY

  Když se kritické nebo rušivé myšlenky  pokouší najít vstup do vašeho vědomí,   rychle zabouchněte dveře  a přikažte jim,  aby odešly navždy!  Nedejte jim šanci,   ani čas na to získat oporu,   zapamatujte si,  že máte Sílu a udržující Moc  „ Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“ to udělat.  Kdybyste měli problém s držením zavřených dveří,  mluvte se svou „ JÁ JSEM Přítomností“  a řekněte Jí:  „Dívej se sem!  Já potřebuji Pomoc !  Dívej se,  že dveře do tohoto zmatku (této poruchy)  jsou zavřené  a zůstávají zavřené navždy!“  Já chci,  abyste upevnili do svého vědomí,  že můžete mluvit se svou „ JÁ JSEM Přítomností“ stejně,   jako byste mluvili se mnou,   důvěřujíce,  že jsem získal…