Transformace

SETKÁNÍ S BOHEM

V posledních několika měsících jsem začal intenzivně číst a pracovat s knihami a kurzem Změň svůj osud, od Dr. Joe Dispenzi a vše se ještě více zesílilo poté, co se mi přihodila jistá událost, o které zatím nechci mluvit. Ne, že bych se nechtěl podělit, ale dokud není vše tak, jak chci, tak nechci vůbec dávat své pocity a události na venek znát. Až uzraje doba, až to bude ucelené, tak to jednou zveřejním tak, aby to pro čtenáře mělo smysl a pomohlo mu to najít svou cestu. 

Nyní, pro dnešní příběh, je důležité jen vysvětlit, že Dr. Joe Dispenza uvádí různé techniky, se kterými jsem čtenáře seznámil v mém předchozím článku, kde jsem vysvětlil techniku „dýchání do energetických center“.

Tuto neděli, byla první adventní roku 2022, jsem se šel projít do mého oblíbeného lesa. 

Šel jsem sám. 

Na malém plácku, na kraji lesa, kde jsem zaparkoval své auto, nebylo tentokrát víc než dvě auta. Tedy jsem věděl, že v lese skoro nikoho nepotkám. 

Byla již druhá půlka odpoledne a začínalo se lehce šeřit, jak to v tomto čase bývá. Zachumlal jsme se do několika vrstev a bundu pohodlně zapnul až pod bradu. Kapuci od mikiny vytáhl tak, aby mě kryla zátylek. Cítil jsem studený vzduch, jak mi proudí nosem do plic. 

Když jsem vstoupil do lesa, ozval se ve mně vnitřní hlas. I když jsem se ještě nedočetl, jak se to přesně dělá, tak vím, že se dá meditovat s otevřenýma očima, za pochodu, za jízdy a všude. Prohloubil jsem tedy dech tak, že jsem začal stahovat svaly od pánevního dna, okolo prvních třech energetických center a za chůze jsem si takto vyzkoušel svůj právě vymyšlený postup, jak to asi může být děláno.

V mysli jsem si říkal to, co běžně slýchám při řízené meditaci od Dr. Joea Dispenzi – po jednotlivých centrech, od hrudní kosti vzhůru, krkem, šišinkou a hypofýzou až do posledního centra, nad naší hlavou, jsem prošel představu soustředění své mysli od prostoru centra do nekonečného prostoru okolo centra a těla. To vše, zabere jen pár minut, a tak jsem ušel lesem asi kilometr a dostal jsem se dál od možných lidí. 

Cesta je právě tak široká na nákladní auto pro lesáky.

Můj vnitřní hlas mi řekl, že bych se měl spojit nyní s polem nekonečných možností.

Požádal jsem tedy svou Já Jsem Přítomnost – odeber ze mne všechen čas a prostor a všechno vědomí, které mne určuje – jsem nikde a nikdo, mimo čas a prostor! Jsem pouhá myšlenka v nekonečném prostoru tohoto prázdna Vesmíru! Jdu vstříc Neznámému a vítám to! 

Takto jsem rozprávěl sám se sebou na lesní cestě, oči otevřené, ale nohy jdou automaticky a já co nejvíce vypnutý, jak to jde, skoro nevnímám okolí. Soustředím se na vnímání nekonečného kvantového pole možností.

Jak se tak ve mně tyto procesy rozjely, začal jsem cítit, jak do mne vstoupila zvláštní Síla a Moc. 

Měl jsem chuť pohnout celým lesem, nebo alespoň stromem, ale na druhé straně jsem cítil velikou kázeň a úctu k lesu, jeho bytostem, a tak jsem ani nic neudělal.

Najednou jsem zahlédl, přes vysokou míru odpojení od člověka ve mně, jak se proti mně blížil člověk. 

Ten pán šel na své straně a když byl tak na 3 m tak pozdravil a já jen odpověděl. To, co bylo ale opravdu zábavné, je to, jak se na mne podíval, celkem dost zvědavě a trochu možná překvapeně, jako by se díval na zjevení. A úplně nejlepší bylo, že jsem jasně vnímal, že já se cítím jako obr. Byl jsem v tu chvíli Bohem ve mně a energeticky jsem zabíral celou šíři té cesty a ještě více, až po stromy odleva doprava. A on to cítil podvědomě také. Proto se díval, jako by nevěřil, že se tam oba vejdeme a pak jako by uhnul před „velkým nákladním autem“, když mne míjel, div neskočil do příkopu. 

Zbytek cesty jsem si dál povídal se sebou, respektive jsem posílal své jasně definované myšlenky do pole možností. 

Když jsem se vrátil do auta, chvíli jsem přemítal nad tím setkáním a musel jsem se usmívat. Maia mi mnohokrát vyprávěla, jak se mám cítit jak Bůh či Král.

Nikdy jsem to nezažil, a dokonce jsme se kolem toho trochu hádali. 

Jak to mám cítit? 

Jak si to mám vyvolat? 

Nemožné!

Tak dnes jsem si to zažil. 

Je to nádherný pocit, cítit v těle tu velikost, která tak velmi přesahuje naše malinké lidství, umenšené tolika paradigmaty.

Před pár lety jsme zažili vyprávění jednoho lektora, jak chaneloval Achnatona a v místnosti byl prý vítr a byla cítit jeho obrovská Síla a jeho hlas silně hřměl.

Dnes jsem se cítil přesně tak, cítil jsem se být obrovsky mocným, silným a všemohoucím. 

Dr. Joe říká a má pravdu, že jde v těchto cvičeních o to, zažít skutečné „zázraky“ opakovaně tak, abyste poznali, že jste jich schopní a naučili se je vědomě vyvolávat a používat pro svou potřebu.

Pak budete řídit kompletně svůj život, 

Bez ohledu na to, kde jste 

a co je kolem vás. 

A o to přece jde. 

Gabriel 

Text: Gabriel. Fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment