Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

JAK ODVÉST POZORNOST OD NEDOSTATKU PENĚZ

Řekněte Přítomnosti ve vás: 

„Odveď od toho mou pozornost a pryč od toho!“

A když vám to přijde znovu na mysl, 

řekněte tomu: 

Ne, ty nemáš žádnou moc. 

Můžeš toho stejně dobře nechat 

a vypadnout!“

Buďte u toho, co se kolem děje, 

trochu lhostejní. 

Nenechávejte to u vás vyvolat pocit, 

že to má nad vámi moc. 

Vy jste ta Moc v této věci, 

a pokaždé, 

když se myšlenka vrací, řekněte: 

„Já Jsem Ta Moc v této věci 

a ty Teď běž (odejdi, vypadni)!“

Obraťte vaši pozornost k Přítomnosti 

a pokračujte ve vašem byznysu. 

Řekněte (tomu vnějšímu já, nebo té myšlence): 

„Vypadni! 

Jednou jsi vládla v mém světě,

ale už to neuděláš!“

Ale jestli se chytnete zoufalého pocitu 

a pokusíte se zbavit této nežádoucí věci, 

nedosáhnete toho, 

protože ta „úzkost“ ve vás, 

tu věc stále drží ve vašem světe. 

(St.Germain – I AM Discourses, volný překlad:Gabriel Špaček, foto: Maia Špačková)