MAIA TEXTY,  PENÍZE

PŘEDSTAVOVÁNÍ SI – Nejrychlejší nástroj, jak mít to, co chci

Od této zábavy, kterou přirozeně ovládáme, byly mnozí jako malé děti odrazováni a již v raném školním věku připravováni na tzv. reálný život.

„Koukej se na reálný svět, přestaň snít a uvažuj o krocích, jak to můžeš získat, jestli někdy.“

„Zabývej se něčím smysluplným a pilně pro to pracuj, odměnou Ti bude živo-bití.

„Tvé představy jsou nereálné sny a jednou budeš muset žít normální život, jako většina.“

Okolí velkou většinu vychovávalo k tomu, aby přestali být sobeckými dětmi a chovali se tak, aby se „nesobecké“ okolí cítilo z jejich chování dobře. 

V tomto okamžiku začalo postupné potlačování tužeb, pocitů podle toho, co si o tom budou ostatní myslet a tím rychlé vzdalování se od své vnitřní Přítomnosti Boha. Následkem toho vzrůstá prázdnota, která volá po zaplnění.

Každé prázdné místo bývá v tomto Vesmíru ihned obsazeno.

A tak v takových chvílích jedinci sahají po tom nerychlejším způsobu, jež se nabízí – nadměrná konzumace jídla, alkoholu, kávy, cigaret, TV, prášků, drog, sexu apod.

Prázdnota vzniká ve chvíli, kdy se myšlenkami, slovy a činy vzdalujeme od svého sladění se Zdrojem.

A čin „vyhovování druhým a společnosti“ do něj patří.

Stejně tak jako vzdání se toho nejmocnějšího nástroje – naší představivosti, kterou záměrně směrujeme na to, co chceme. 

A právě představivost ve chvíli, kdy máte pocit marnosti, je jediným nástrojem k tomu, úplně změnit svůj život bez ohledu na to, v jakém místě se nacházíte.

Je také prostředkem, jak zmaterializovat věci, o kterých se mnozí bojí i snít.

Chcete-li ve svém životě zažít viditelný pohyb směrem k tomu, co chcete mít a prožívat, zplnomocněte se, rozhodněte se a používejte každý den tuto nejmocnější sílu ve Vesmíru, kterou přirozeně máme každý z nás schopnost ovládat.

Každý den v krátkých intervalech zavřete své oči a představujte si místa, kde toužíte být, nebo situace, ve kterých máte to, po čem sníte. Když své představy udržíte čisté jen 17 sekund, pak 34 či 68…věci získají hybnost a velmi brzy se začnou dít ve vašem hmotném světě.

A vy plně poznáte, jak mocnou silou vládnete.

Do života se vám začnou vlévat okolnosti, které vás zábavnou formou povedou k tomu, co vás naplňuje, nebo co jste se rozhodli si vyzkoušet.

Ba co víc, pokud je ve vašich představách zahrnuto to, jak chcete vypadat, mnohem rychleji než vůbec tušíte, začnou první manifestace, které vás velmi překvapí. A pokud pro to, abyste vypadali lépe, něco hmotného děláte, pak zjistíte, že toto konání, podpořené vašimi pravidelnými představami, má mnohem lepší výsledky s mnohem menší námahou.

Myslete na to, že není pevně dané to, co vidíte právě teď ve vašem světě…je to pouze výsledek vaší předešlé vibrace, kterou jste nabízeli ve starém způsobu myšlení a chování. A i toto potřebuje nějaký čas, než se právě teď vaše změněná vibrace ozrcadlí ve vaší realitě. Mějte na paměti, než začnete nervózně za pár dní podupávat nožkou, „proč se to ještě neděje“, že v tomto světě, obzvláště jste-li na počátku, mají věci časové zpoždění. Až teprve s častějším používáním těchto nástrojů a s hlubší změnou toho, co pro sebe očekáváte a co víte, se časové úseky mezi tím, o co žádáte a tím, co je na cestě se zhmotnit, zkracují.

Pouze a jen vy jste tvůrci toho, co budete prožívat a jak bude vypadat váš svět.

A ve chvíli, kdy změníte svůj vibrační postoj, změníte kompletně svou realitu!

Chcete-li, aby důkazy o tom, co pro sebe chcete a o co denně žádáte, 

vešly do vaší zkušenosti rychle, 

zapojte každý den po chvilkách svou „představivost“.

Je to mnohem silnější nástroj 

než opakování afirmací.

Když si „představujete“, 

mluvíte jazykem Stvořitele.

A odezva je velmi silná a rychlá.

Lidé, představujte si a sněte!

Autor článku a fotografií: Marie Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Pamatujete na údernické heslo
  „Lidé bděte!“?
  Já očekávám svět, kde jako hlavní heslo je
  „Lidé sněte!“
  Televize se stane přežitkem
  a symbolem „zloděje životů“.
  Hodně podobný účinek dnes může mít i
  dlouhé vysedávání na internetu
  a konzumování věcí,
  ze kterých fakt nemáte dobrý pocit.

  A pak, vidím svět,
  kde takové texty, které jsou na mých stránkách,
  nebo jiných (dejte mi tip, pokud o něčem víte)
  či v pár moudrých knihách,
  jsou součástí výuky
  jako nejdůležitějšího předmětu proto,
  aby se člověk udržoval v životě úspěšný, šťastný,
  obklopen hojností
  a kráčel ve směru svého růstu,
  který jako jediný má schopnost nás naplnit radostí a štěstím.🥰😘