Já Jsem

„JÁ JSEM“ URYCHLUJÍCÍ „PŘÍTOMNOST“ TÉTO VĚCI

Na světě není nic tragičtějšího, 

než když jeden člověk zastává myšlenku omezení nad druhým člověkem. 

Myšlenka na nedokonalost vedená u citlivého člověka 

ji někdy omezuje na roky 

a výsledky jsou často velmi tragické. 

Všichni musíme dát každému jeho úplnou duševní svobodu. 

Pokud mluvíte o svobodě pro sebe, 

buďte si jisti 

a dejte ji jako první všem ostatním.

 

Když je někdo v jiném stavu, že si přejete pomoci, 

použijte následující: 

„‚JÁ JSEM‘ tam dokonalé projevení! „

Princip v rámci energie i hmoty je stejný.

Látka v sobě přirozeně drží energii. 

Srdeční centrum substance je Inteligentní Aktivita. 

Vibrace ve svém přirozeném stavu jsou vždy čisté. 

Vibrace je energie v akci a musí být kvalifikovaná. 

Pulsace ve všech látkách je působením „Božího dechu“. 

Myslete při dýchání: 

„JÁ JSEM“ Dokonalá Energie každého dechu, který dýchám. 

‚JÁ JSEM‘ čistá atmosféra mého světa!“ 

Vytvořte si zvyk neustále zdokonalovat svůj svět 

pomocí dokonalosti. 

Starý zvyk myslet na nedokonalost naplnil váš svět v minulosti. 

Nyní je důležité být si vědom sám sebe, 

že svůj svět neustále naplňujete Dokonalostí. 

Postavte se ráno na nohy jako první a s citem řekněte: 

„JÁ JSEM“ Přítomnost, která dnes naplňuje můj svět Dokonalostí! „

Nedělejte si starosti s osobnostmi. 

Zaujmout stanovisko: 

„‚JÁ JSEM‘ Dokonalost

 jednající prostřednictvím jakéhokoli úředníka!“ 

a to přinutí Sílu a Aktivitu ‚JÁ JSEM‘ jednat.

 

První věc, kterou ráno, řekněte: 

„Dnes Já dávám všemu v mém světě Dokonalost, 

protože ‚JÁ JSEM‘ Dokonalost! 

Já dávám této mysli a tělu Absolutní Dokonalost 

a odmítám přijmout cokoli jiného! “

„JÁ JSEM“ Zázrak a „JÁ JSEM“ Přítomnost 

nutící svou manifestaci (své projevení)

prostřednictvím Božské Lásky, Moudrosti a Síly! “ 

Když jednotlivci přijdou a ptají se na určité použití Zákona, 

vždy uvoďte své prohlášení: 

„Jste jednotlivec se svobodnou vůlí, 

ale já to tak cítím.“ 

To, co je vyžadováno pro expanzi Světla jedné osoby, 

může být zcela odlišné od toho pro někoho jiného. 

Nemůžete expandovat, 

pokud máte názor na někoho jiného. 

Jen to dusí váš vlastní pokrok. 

Každý se dostane do okamžiku, 

kdy musí vstát a čelit sobě, svému vnějšímu výtvoru, 

a pak říci toto: 

„Cokoli z nedokonalosti ve mně zbylo, musí to ven! „

Vaším konstruktivním přáním je Bůh v akci, 

který tu věc dělá. 

Vaše touha drží Sílu nebo Energii „JÁ JSEM“ 

prostřednictvím pozornosti na věc, 

kterou si přejete udělat. 

„JÁ JSEM“ Plné Zjevení 

a Dokonalá aplikace 

pro urychlení toho, 

po čem toužím, 

a vím, 

co je dokonalá věc, 

kterou je třeba ve vnějším já dělat, 

když srážím (precipituji)! “

 

Často říkejte: 

„‚JÁ JSEM‘ urychlující ‚Přítomnost‘ této věci! „

Nebuď úzkostný; jen to věz s klidnou jistotou. 

Když jste si vědomi jednání „JÁ JSEM“, 

víte, že se to posouvá vpřed. 

Nedovolte cítit zklamání – raději řekněte: 

„‚JÁ JSEM‘ Dokonalá harmonie mého myšlení, cítění a jednání! “

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP