Já Jsem

JAK POSKYTNOUT POMOC

Když chcete někomu poskytnout pomoc, 

pak se v takové situaci ujistěte, 

že můžete zavolat „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ ,

která uvolní skrze nejpokornější osobu Světelný Paprsek, 

aby pomohla osobě, místu nebo podmínce.

 

Když je to ve vaší vlastní Životní Aktivitě, 

vašem vlastním Životním Proudu, 

musí to projít vaší vlastní myslí, 

vaším pocitovým světem, 

vaším vlastním mozkem a tělem.

Proto, 

jak dáváte pozornost „Ohromné Přítomnosti Života“, 

zjistíte, 

že tento Proud Světla způsobí, 

že se Světlo ve vašem těle rozšíří, 

dávaje vám největší Svobodu, 

největší Radost, 

největší Uvědomění, 

že jste se dotkli hnací Síly Života, 

která uvolňuje svou nekonečnou Moc do akce 

skrze vaše tělo 

a vaše volání 

(během projektování Paprsků Světla) 

do jakéhokoliv stavu, 

kam je třeba. 

(St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Modřinka sedí na mé ruce, poté, co jsem ji pomohla z těžkých podmínek.
  Když se toto stane, což mám již několikrát zopakované,
  tak ptáčci jakoby cítí vděčnost a stanou se velmi krotkými.
  Pak s nimi můžete dlouho chodit po zahradě, povídat si s nimi
  a oni stále sedí na vaší ruce
  a nechce se jim odletět

  i když mají volný prostor.

  Velmi se mi odvědčilo se k nim s láskou obrátit
  a říci jim:„Dávám ti Svobodu, nic mi nedlužíš, leť a měj krásný dlouhý život.“
  Pak, jak tato slova vibračně zachytí,
  podívají se na vás, jakoby se chtěli rozloučit
  a odfrčí pryč.

  Jsou to tak maličké, lehoučké stvoření
  a kdybyste to někdo nevěděl,
  tak ptáky stvořili Nanebevzetí Mistři. 🙂