Já Jsem

90% MOCI JE DÁNO VNĚJŠÍM VĚCEM NEVĚDOMĚ

Jak náchylná je vnější mysl zpochybňovat schopnost 

tohoto Vnitřního Já zvládnout jakoukoli část těla. 

Pokud zpracovává jeden druh buňky, 

zvládne všechny. 

Přimějte vnější já přijmout Plnou Sílu Vnitřní Přítomnosti, 

a tak ji nechte expandovat do použití ve všech věcech. 

Vnější mysl, prostřednictvím dlouhého zvyku, 

dala obrovskou sílu lékům a léčivým činidlům všeho druhu; 

ale nevidíte, že jediná věc, která tvoří jejich schopnost léčit, 

je síla a autorita, kterou tomu dáváte, 

aby měla vliv na vaše tělo? 

Nemyslím tím ani na okamžik, 

že by jednotlivci, kteří si neuvědomili „JÁ JSEM Přítomnost“, 

měli zastavit všechny nápravné prostředky; 

ale pokud si pevně zafixují ve své mysli, 

že žádná vnější věc nemá v jejich zkušenosti žádnou moc, 

kromě té, kterou ji dávají, 

začnou se zvedat z omezení, 

do kterých se sami umístili. 

Tady, dovolte mi říci, 

že devadesát procent moci dané vnějším věcem 

je dána nevědomě 

a ani většina studentů si toho není vědoma. 

Nyní je čas se obrátit 

a dát Této Přítomnosti Velkého Boha ve vás veškerou Moc k tomu, 

abyste mohli dělat věci, 

které požadujete a chcete dělat, 

splní je s rychlostí a jistotou daleko za tím, 

co by mohl udělat jakýkoli vnější nápravný (léčivý) agent. 

Někteří se této myšlenky chopí s obrovskou houževnatostí, 

zatímco u jiných to bude vyžadovat více úsilí; 

ale určitě stojí za to vyvinout jakékoli úsilí k tohoto dosažení. 

Pamatujte si, že „JÁ JSEM Přítomnost“ zná všechny věci po celou věčnost, 

všemi způsoby – minulost, přítomnost i budoucnost 

– bez omezení. 

Pokud by student myslel na Tuto Velkou Přítomnost, 

rozjímal o Ní a věděl, 

že je to veškerá Láska, Moudrost a Síla, 

pak když upře svou pozornost na něco, 

čeho má být dosaženo, ví, 

že tato Přítomnost je otevřenými dveřmi, 

Všemocným úspěchem a nemůže selhat. 

Zavolejte Zákon odpuštění 

a nasměrujte Energii Mistrovského Já, 

aby napravilo a opravilo to špatné, 

a tak se osvobodíte od jeho reakce (toho špatného). 

Vidíte, moji drazí lidé, 

že existuje tolik zbytečné síly dané vnější aktivitě a stresu kolem věcí, 

o které „JÁ JSEM Přítomnost“ absolutně nestojí. 

V žádném případě se nezabývá chybami vnějšího já. 

Pokud by jedinec chápal, 

že se může odvrátit od všech těchto nesouladných aktivit 

a nechat „Mistrovskou JÁ JSEM Přítomnost“ v rámci veškeré Autority a Moci 

rozpustit a rozptýlit špatný stav, 

nikdy by v žádném případě nemohl pocítit reakce ze svého špatného jednání. 

Když si jedinec dovolí nadále kritizovat, 

odsuzovat nebo soudit druhého ze svých bližních, 

nejen že druhému ubližuje, 

ale nevědomky připouští do své vlastní zkušenosti právě ten prvek, 

který na druhé osobě vidí špatně.  

Skutečné pochopení této skutečnosti usnadní jednotlivcům 

navždy ukončit takovou nežádoucí činnost 

– když vědí, 

že je to pro jejich vlastní ochranu.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP