Já Jsem

K MISTROVSTVÍ VEDE JEDINÁ CESTA – Vědomé směřování energie do čehokoliv, po čem toužíte

Pokud se děje něco neharmonického s vaším tělem, 

zaujměte tento rozhodný postoj: 

„‚JÁ JSEM‘ Velící Přítomnost 

a proto já navždy udržuji kontrolu 

nad svou myslí a tělem!“ 

a budete to navždy ovládat. 

Když pociťujete v těle sebemenší neklid, 

rychle si uvědomte: 

„‚JÁ JSEM‘ Velící Přítomnost 

a zde udržuji své vědomí! „

Člověk si musí uvědomit, 

že v příkazu „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

má absolutní kontrolu nad tělem. 

Čím více to někdo používá, 

tím rychleji se projeví.

 

V Čistém Stavu, kde není žádná nedokonalost, 

se mozek a srdeční činnost stanou Jedno, 

neboť hybnou silou veškeré vysílané činnosti je Láska ze Srdce. 

Proto jsou v Čistém stavu srdce a mozek synonyma, 

protože v Božské Lásce je obsažena Láska, Moudrost a Síla. 

Nekonečná Energie je vždy přítomná a čeká na použití, 

ale nepůsobí v životě jednotlivce jinak než skrze Vědomý příkaz! 

Postupně přichází chvíle v pokroku jednotlivce, 

kdy věci jednají tak okamžitě, 

že se to zdá být automatické, 

ale ve skutečnosti tomu tak nikdy není. 

K Sebe-vědomému Mistrovství vede naprosto jediná cesta, 

a tou je vědomé nasměrování věčné energie do čehokoli, 

po čem toužíte. 

Tím se dostáváme k dalšímu docela důležitému bodu. 

Touha je nepřímá akce pozornosti, 

ale touha, udržovaná rozhodným používáním pozornosti, způsobuje, 

že se touha stává nepřemožitelným projevem. 

To vám dá malou představu o tom, jak důležité je, 

aby bylo vědomé řízení Energie spojeno s touhou! 

Vědomé používání „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

nebo vědomě řízené použití této Věčné Energie k danému úspěchu 

by nemělo být v žádném okamžiku nic jiného, 

než nanejvýš radostné úsilí. 

Nikdy by to v žádném případě nemělo vypadat jako práce nebo napětí, 

protože když prohlásíte: 

„JÁ JSEM Přítomnost, Inteligence, 

směrující tuto Energii k danému účelu!“, 

uvedete Zákon do pohybu naprosto snadným, 

klidným způsobem 

a nevyžaduje žádnou námahu ani „trhání vlasů“. 

Proto by to měl být vždy klidný, 

vyrovnaný, rozhodný postup. 

Student by měl vždy pochopit, 

že si nikdy nevybírá Mistra, 

ale Mistr si vybírá studenta. 

Pochopil-li student, 

jaké vědomí si má udržovat, 

dojde k tomu mnohem dříve. 

Pro kontaktování Nanebevzatých Mistrů použijte: 

„JÁ JSEM“ Přítomnost, 

která připravuje cestu 

a přináší viditelný kontakt 

s Milovanými Vzestoupenými Mistry! “

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP