Já Jsem

DOKONALOST PROJEVENÁ VE VAŠÍ MYSLI, DOMOVĚ A SVĚTĚ

Navrhoval bych, aby ti, kteří měli nepříjemné zkušenosti, 

vědomě stáhli z těchto podmínek veškerou moc, 

kterou jim dávali, 

většinou nevědomky. 

Když je nutné diskutovat o nějaké podmínce, 

abychom jí porozuměli, 

okamžitě musí následovat odebrání jakékoli síly, 

která jí byla dána, 

a pak vězte: 

„‚JÁ JSEM‘ Harmonická Přítomnost, 

vždy prostupující, 

ať už je podmínka jakákoli!“ 

Jak jsem již naznačil a prošlo to jen částečně, 

zopakuji to znovu: 

Každý, zvláště student, 

který zažil neharmonii nebo omezení ve své mysli, 

domově nebo světě, 

může s vytrvalým, beznapěťovým úsilím, 

tím, 

že se bude s odhodláním držet následujícího Prohlášení, 

chránit svůj domov před vším nežádoucím: 

„’JÁ JSEM‘ Vládnoucí Přítomnost, 

vládnoucí v Dokonalém Božském Řádu, 

vládnoucí Harmonii, Štěstí a Přítomnosti Božího Bohatství

v mé mysli, mém domě, a mém světě!“

Když řeknu: „JÁ JSEM“ Vládnoucí Přítomnost, 

„JÁ JSEM“ si plně vědom, 

že jsem uvedl do pohybu Plnou Sílu a Inteligenci Boha 

vytvářející požadované podmínky, 

a vím, že jsou tedy soběstačné. 

Zdá se mi, že nebylo jasně pochopeno, 

že když použijete výraz: 

„’JÁ JSEM Přítomnost‘ v mé mysli, domově a světě“, 

nejen že velíte dobývající Přítomnosti této činnosti 

prostřednictvím svého vlastního vědomí, 

ale voláte pomoc „JÁ JSEM“, neboli Boží Přítomnosti, 

do vašeho domova a světa, 

ať už se s tím spojí cokoliv. 

To je pro studenta tak důležité, 

aby to pochopil. 

Nenechte se odradit, 

pokud neuvidíte okamžitý projev této harmonie, 

po které toužíte, 

ale pokračujte v pociťování „Dobývající JÁ JSEM Přítomnosti“. „

Nevidíte, 

že v takovém Vědomí není žádná jiná Přítomnost, 

která by mohla jednat, 

kromě té, 

kterou si uvědomujete? 

Veškerá další vnější aktivita, která je nežádoucí, 

je pouze zkreslenou aktivitou 

a zneužitím této Mocné Energie. 

Proto, když říkáte: 

„‚JÁ JSEM Dobývající Přítomnost‘! 

Přikazuji této ‚JÁ JSEM Přítomnosti‘, 

aby dokonale řídila 

mou mysl, domov, záležitosti a svět!“ 

poslali jste to největší Nařízení, 

jaké lze dát; 

a nezbývá vám, 

než cítit udržující sílu tohoto 

tváří v tvář každému vzhledu, 

dokud nenajdete Dokonalost 

projevenou ve vaší mysli, 

domově 

a vašem světě.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP