Já Jsem

MŮŽETE UVOLNIT SÍLU, O NÍŽ NEMÁTE PŘEDSTAVU

Student uslyšel a uviděl výbuch Světla, 

zatímco jeho fyzické tělo spalo. 

Kdyby vědomě řekl, 

když slyšel výbuch: 

„Vtahuji do své mysli a těla 

Sílu Světelné exploze!“

získal by její prospěch. 

Světlo pro něj osvobozovalo určité Síly. 

Při takových zážitcích je důležité, 

aby byl student bdělý 

a v každém projevu si byl vědom nasávání Jeho Síly. 

Radujte se, 

že je to působící Mocná Síla „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

která vám dává svou Moc a Sílu.

 

Přikažte vnější paměti, 

aby si uchovala a vnesla do vnějšího vědomí vše, 

co si přejete vědět. 

Když používáte „JÁ JSEM Přítomnost“, 

uvedli jste Zákon do činnosti 

a ten nemůže selhat. 

Bůh nejedná jinak než prostřednictvím vědomí jednotlivců,

jinak by je zde neměl. 

Bůh může jednat ve fyzickém světě pouze prostřednictvím svých individualizací 

a dokonce i veškerá příroda je řízena individuální inteligencí

– půda, rostliny a vše. 

Je zde všudypřítomná veškerá Síla a Energie potřebná pro daný účel, 

když je uvolněna z „JÁ JSEM Přítomnosti“. „

Takže prostřednictvím použití „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

můžete uvolnit Sílu, 

o níž dosud nemáte představu. 

Když Foch během války řekl: 

„Neprojdou,“ uvolnil Moc, 

kterou toto prohlášení naplnil. 

Byl v modlitbě déle než hodinu, 

a když vyšel ven, 

byl tak nabitý Boží Energií, 

že když vyslovil příkaz, 

stal se Vládnoucí Přítomností v okolních atmosférických podmínkách 

a Bůh jednal.

Slova „Neprojdou“ tvoří příkaz. 

Je dynamický, silný, skutečný a nese obrovskou sílu. 

Existuje pouze jedna Síla, která působí. 

Dejte tomu plnou svobodu. 

Stůjte s Ní a nechte Ji jednat. 

Stůjte v Ní a při Ní. 

Neexistuje žádná jiná pravomoc jednání. 

Postupuje plynule, 

jako když ledovec sestupuje z hory.

 

Stabilně se posouvejte vpřed a získáte dynamiku, 

proti které nic jiného nemůže stát. 

Je to neomylná hybnost, Síla 

a prostředek k dosažení všech dobrých věcí. 

Neexistuje žádné trvalé „panství“ kromě tohoto. 

Pro čistotu často používejte: 

„‚JÁ JSEM Přítomnost‘ zde, 

udržující mé oblečení a domov 

dokonale čisté! „

Po nějaké době se Síla stane tak Mocnou, 

že okamžitě pohltí nebo odrazí vše, co nechcete. 

Čím více vědomě na věc působíte, 

tím koncentrovanější se stává. 

Když říkáte: 

„Přítomnosti, která ‚JÁ JSEM‘, nabij toto … … . s … … . , ” 

můžete např. nabíjet vodu tak silně, 

že se vaří silou této Energie. 

Nedovolte, 

aby se ve vaší mysli cokoliv zpochybňovalo, 

zda váš příkaz fungoval nebo ne. 

Kdykoli přikazujete, 

řekněte: 

„Vím, že to jedná s plnou Silou!“

Vězte – co znamená „JÁ JSEM“! 

Vězte – že je pro vás! 

Vězte – co To dokáže! 

Získejte toto 

a držte se pevně v neústupném odhodlání. 

Uvnitř takovýchto studentů je Síla a Moc to udělat, 

a pokud budou stát s touto „Mocnou JÁ JSEM Přítomností“, 

může jim být poskytnuta 

a bude jim poskytnuta velká pomoc.

Saint Germain, volný překlad+ fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP